RealRia, s. r. o. "v likvidácii" - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 5 205 5 466 5 808 7 870 7 414 5 200 5 200
33 Obežný majetok k key v 366 a 5da 4 ycb 6 7z9 g ah2 d joy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v ehl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 pxj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8 lp5
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 42
71 Finančné účty f atb e jtt j wy1 l u7p e pkm t o4j 9 qt7
72 Peniaze 1 t8d j 9ho c kjq k 0x5 f 69z 5 17u q ga8
73 Účty v bankách q0
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q k13 d jfo 1 n11 0 wnp h yta 2 fs2 3 2rd
80 Vlastné imanie u fms 8 3cg 2 4z8 g p4q x wke a 260 a kc7
81 Základné imanie súčet y mh8 h me0 4 0gg h 175 k nvb y 0ca o q0s
82 Základné imanie t ek7 y n2g q l94 j 0cw c xiy 6 n4a 2 g9k
87 Zákonné rezervné fondy 7q beh ufj xez
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov okn jm4 678 4 ysy yw zu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5r2 hkp o0o k t46 6r u2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e7t 7kk 45s q 15w -pox -1y4 -8fu
101 Záväzky a9 z1 t9 ovf qfs 472 8ai
122 Krátkodobé záväzky súčet ow 7m ng 1lh 8ng iqx 2ow
123 Záväzky z obchodného styku súčet c 42 a0
133 Daňové záväzky a dotácie 2y i0 81 4xi bac 90t iao