RealRia, s. r. o. "v likvidácii" - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet vt zw2 ta 81a p j38 jt pjk 8 g0g cq ud
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6 1vx
5 Tržby z predaja služieb 20 460 25 385 7 299 30 411
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4p gu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu p1 7c4 12 wzk 6 tzz hr lz4 f oza
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k q0w g ukj 1ce i2s 6 00w
14 Služby yd h1c yr rzs e te1 ro 6zk o20
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x p fll
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2yw m9h cns m q25 4k 5r s8
28 Pridaná hodnota txp tmx bgk o 415 y dp6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ca dc ge
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vc 7f kx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4r -xi -u8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením vfx ksf iwt q 75b dh si wr
57 Daň z príjmov w9 ek fi wrz p7g zzt qpi
58 Daň z príjmov splatná 55 oz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 166 271 277 1 675 -474 -110 -110