BRANKO SLOVAKIA, a.s. v likvidácii - Podrobnosti

Vložka číslo
1234/S
Dátum vzniku
26.01.2010
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 10.1.2018 do 10.10.2022)
 • medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (od 10.2.2017 do 10.10.2022)
 • mäsiarstvo (od 31.7.2014 do 10.10.2022)
 • poľnohospodárska prvovýroba - poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (od 26.1.2010 do 10.10.2022)
 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 26.1.2010 do 10.10.2022)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 26.1.2010 do 10.10.2022)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb (od 26.1.2010 do 10.10.2022)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 26.1.2010 do 10.10.2022)
 • finančný leasing (od 26.1.2010 do 10.10.2022)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 26.1.2010 do 10.10.2022)
 • vedenie účtovníctva (od 26.1.2010 do 10.10.2022)
Uložené listiny
 • MVZ.pdf.asice
 • listina prítomnych.pdf.asice
 • pozvanka.pdf.asice
 • Uctovna závierka .pdf.asice
 • potvrdenie o ukončení podnikania.pdf.asice
 • návrh na rozd. likv. zostatku.pdf.asice
 • konečná správa.pdf.asice
 • listina prítomných.pdf.asice
 • Uctovna závierka.pdf.asice
 • návrh likvidátora na rozd. likv. zostatku.pdf.asice
 • konečná správa likvidátora.pdf.asice
 • Zápisnica zo dňa 30.3.2022
 • Listina prítomných zo dňa 30.3.2022
 • Pozvánka zo dňa 30.3.2022
 • Podpisový vzor - Mgr.Vladimír Strýček
 • Plná moc_MATTO LLC.pdf.asice
 • Zápisnica zo dňa 8.6.2021
 • Listina prítomných zo dňa 8.6.2021
 • Pozvánka zo dňa 8.6.2021
 • Zápisnica zo dňa 7.4.2021
 • Listina prítomných zo dňa 7.4.2021
 • Pozvánka zo dňa 7.4.2021
 • PLNÚ MOC zo dňa 11.9.2019
 • Zápisnica zo dňa 19.11.2020
 • Listina Prítomných zo dňa 19.11.2020
 • Pozvánka zo dňa 19.11.2020
 • PLNÚ MOC
 • Zápisnica
 • Prez.listina
 • Osvedčenie+stanovy
 • Podpisový vzor likvidátora
 • podpisový vzor
 • pozvánka
 • odstúpenie z funkcie
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Prezenčná listina
 • Zápisnica z RVZ
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Stanovy
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Notárska zápisnica-osvedčenie z VZ
 • Listina prítomných.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Súhlas s ustanovením.zep
 • Zápisnica z MVZ
 • Listina prítomných
 • Licencia
 • N 20/17 - Osvedčenie o priebehu MVZ
 • Úplné znenie stanov
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Zápisnica z VZ
 • Súhlas s ustanovením do funkcie člena predstavenstva
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica zo zasadania RVZ
 • Súhlas s ustanovením - Horváth
 • Súhlas s ustanovením - Piterková
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
 • N 238/2014 - osvedčenie o VZ
 • Úplné znenie Stanov
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Notárska zápisnica
 • Výročná správa za r. 2012, zápisnica
 • Rozhodnutie jediného akcionára
 • Súhlas s vymenovaním
 • Účtovná závierka k 31.5.2013
 • Zápisnica o prevzatí časti podniku
 • Dodatok č.2 k Zmluve o predaji časti podniku
 • Zmluva o predaji časti podniku
 • Znalecký posudok č. 9/2012
 • Výročná správa za r. 2011, zápisnica
 • Zápisnica z VZ + PL + pozvánka
 • Zápisnica z VZ + PL + pozvánka II.
 • Výročná správa za r.2010
 • ZL+stanovy
 • Výpis zo ŽR
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Súhlas s členstvom v DR- Ing.Juraj Vlasák, Ing.Anna Kováčová a Ing.Vernika Naouali , PhD.
Dátum aktualizácie
03.06.2024