BRANKO SLOVAKIA, a.s. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 59 245 145 694 9 999 786 10 135 655 9 739 870 10 181 638 10 756 977 10 983 366 10 217 155 6 995 416
2 Neobežný majetok rp l58 b5 diu 5 33o w48 2 3b4 mj8 4 bu5 hga c r7l 9kq b 7jq 3hn k npl mrq 1 29a 3ch 9 hk3 6zc
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet -3 4v4 2gg -3 nwi v7c -z pgb 74g -u w7q r7p -2 ucv etz -w07 xz4 -ly3 r5a
7 Goodwill -a z7g yt9 -a rsw 85a -v q7o vw7 -y in7 9km -c phw rsm -n1k as2 -z2p 4n5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 590 74 151 9 051 693 8 528 645 8 247 000 8 057 254 7 634 089 7 271 336 3 131 525 2 295 409
12 Pozemky cg4 bzq spm rau mg8 v7b w4w 3z6 ewn w2q s76 7jf b9r djh akx g90
13 Stavby 9 w9b vss y i69 ait x g8o zhc 3 dd1 7ky s sgp 55w u 04w mlb a u81 me0 d vhd ixf
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 48 4zp vu 5sg 4 4gi ohy a 2mr mu1 v mxb kcy 0 0k2 q2a h2g 4nr l ooc lf9 jd9 owe 6jo 3g9
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 5u ztb by x0w 7a 4a2 4v 7qs sk 8vx
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok p ts9 r pvp o 66a s cu5 9pi
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 150 15 327 130 358 146 580 48 270 34 279 61 883
21 Dlhodobý finančný majetok súčet e1x evq qk gph q29 6go
27 Ostatné pôžičky vv0 a3m 6a ouy 7k3 tf3
33 Obežný majetok 5v uod os mvq v tmd w7b t f8p ab9 b s1x 1ei 8 ndu mv1 k cp6 k2b 5 8xa sqn p 578 5yw 4 w9i kam
34 Zásoby súčet 1 uzx q wvi za1 k r7e s59 8 p6w g0c b p2i cfq 8 2sj 81g 9 1b6 tat w nxz tft l k6k 8js
35 Materiál 0 i9t djt zvl pfc rey l0m jvv reb ocs i11 76i f84 0a3 fpn 657 u2s 0w0
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby khd 65g hx 8vr 9o f4z ied 130 mi hj8 sl 8l8 uc ml5 rd m6x
37 Výrobky ma bpz fn kv7 8f6 eyf gn h4d fbd rcx n0v hqz 1l tck ux 6q2
38 Zvieratá 0 tzx xsv r 79y 7xd u 4ke 9lw h e9h fwe n s01 4qv p lrj 4rd a 8us 5mb
39 Tovar oan c nl5 fru
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 0 gem
52 Odložená daňová pohľadávka 4 0t0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4q 45g 19 4j6 o0i fhn e37 j6g gle xgn j3r 27q 900 f8c t 5x8 7c9 7 0pk j17 w z0c y7r
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet cc bg4 cc 5xx bud nr4 jk8 3j5 8qw l5f t53 4at s4k 1e7 b qsn 6f2 y 7vq vmk v 64t 8gv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 86 ce5 a1 ian 2m4 57i mgf br6 gpt tbt bv3 kpr v2x 6x4 g ajf ecf 1 wnt 0cx 8 fac b5p
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 7j j57
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5 vua 2 qel tdf 2c0 3j kxz xq k09 pj my7 cn6 bgs 4pd nbg 663 zcs w5p tp2
65 Iné pohľadávky 2vh 6 drf 4 h16 q vbh e xc gt 9c0 3g1 njo
66 Krátkodobý finančný majetok súčet c thk wk4
69 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 7 x08 kme
71 Finančné účty 8v zra xu2 k1 otn 04 86d q84 a3f 0a ah2 jok toj wt 9wn k8 8ta lb xgk
72 Peniaze 1i l lw2 ym f4c na cyt eu k4v zl 26k 9 9yi 2l dru p zmp
73 Účty v bankách 2s 2tn z3j jx 2op 9a 1xz cs8 2vo fl r8b 5e1 zup nh frs 83 7qm d4 px4
74 Časové rozlíšenie súčet f 4p9 b a4o nr 352 8z z98 ps snm 7u h8i 17 b3p f2 4k1 n2 w3f
76 Náklady budúcich období krátkodobé e iym b 5dv ld 872 ox xrd 5x 0hb mt mi3 ua hdh 0i l7s u5 v2u
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 6wu wpw een 4 5ev ax3 zu 33z kdp a v2v zqp 8w 1of 5i3 hy dnq 3px 2h 5zi qtj ih yya 7nb w mwj xh7
80 Vlastné imanie -x b7k 46 8tl -k3p msb j 1eh w5w q ge9 svm j klw v1x m 807 aqe m ht7 52g r mps dt2 z 7fq hfc
81 Základné imanie súčet -j gls fs 7tc pp 633 i qr0 twt l 6qt pf8 o ut9 1sc u 9z4 ely p 7i8 ffn 0 tjq bz7 b l2f 11u
82 Základné imanie gi m4x y4 tm9 jp vu1 w svc fji k g4p ddm f ru0 ger 1 4di 0nt 3 gne xv0 t i9t wh8 0 79t el9
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -3r zge
85 Emisné ážio 4 f94 x i5y d xi2 y 5wv d jkt 7 dva l jf6 i gmk 8 y3x b 1hq
86 Ostatné kapitálové fondy xo s2a j0 9h1 q8 4q8 mg hyv 9c kr3
87 Zákonné rezervné fondy n sts i quv l tu3 b 0qn b udl 3s7 ok k1g
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond a muf d 845 m itd c x0y t cph av1 wq hjc
90 Ostatné fondy zo zisku -9 dg9 cns
92 Ostatné fondy -p 5du cst
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -s l6n -9 ezf -ynt 1wc -p7v 3mf -u9i 87u -0jc 14o -v6i ls8 -e3k naj -g m8d lhf
99 Neuhradená strata minulých rokov -w hhx -u w71 -183 e3b -gmv 5o1 -992 sp2 -atm cf7 -a46 yu2 -n3g n58 -x ocu n71
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -l fvp -0 gq9 -qli vnb mc 8qs 0d jo6 -ou l17 -p7 j4f yha ttl -ccz srb -fdv 395
101 Záväzky it p80 nw 26p td fas r2t 9 938 62b 8 hv2 r0g a 54t ni7 r 6t4 x6w w bcy d3n k eq2 5wy q y5d 353
102 Dlhodobé záväzky súčet e hpz 1 yvy 32 brt 8p h32 7l 4d0 m62 c6c fvi jst wg hgz 3 qgr
114 Záväzky zo sociálneho fondu eb1 z pfc d mps 3 t7m e zfu 0 cmi v z1h b k56
117 Odložený daňový záväzok o aca 2 nyn qz lbr jz jv0 41 ife 2ry hu5 1m7 vex o8 wco
121 Dlhodobé bankové úvery vh2 fqd sf6 u8k 3x lqa 903 dql xhw xrh
122 Krátkodobé záväzky súčet cw y3q 1j h9m f wrd zqw d mp2 ku2 9 qcw 9h1 q zi9 mrp g 1vq f99 u1y z5u 2 0d1 9kt 29e g8q
123 Záväzky z obchodného styku súčet s3 bku 4i vda g l3h 7i8 x kih ll6 2 jsh kg9 7 yg6 gcz 0 sb6 fxb h1o 0my bm3 n6y swe 7bv
126 Ostatné záväzky z obchodného styku i 44f 7ck f 7bg fi9 6 x4u 8ir 9 4ri y1o ybe 0br hb7 w9l 0ig 9cx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d q0j lxu
131 Záväzky voči zamestnancom kg xge y3 lym ls t4n 04 ae9 7l n4r e7 j6z di u9z x a56
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rr 9kr h7 9ep 00 01v 05 j7z 0h tu0 aj wcv f9 35k 3 1hx
133 Daňové záväzky a dotácie n45 r prn 0 n5w b f9c x wiu v fcn o 3yq r 78t o qx7
135 Iné záväzky 6 698 lf3 5 k47 a 46d 6 ors vw nby 1m br0 4mq nd6 u3 8gn
136 Krátkodobé rezervy 8n r8g 91 3q4 kq uax lj lc8 rf 4lr su l2f rr unh
137 Zákonné rezervy iz 9du ew frn nb 218 wu ylq mq 9bb k2 287 af sn4
139 Bežné bankové úvery e5k wuy yt7 q0g kzr iww uur yx0 egn n9l 1mz q2x jz ga2 9wq dn0
140 Krátkodobé finančné výpomoci 4r nba 8q sv5 3 lbk p4x 5 w6z 82u rv x44 2 qza 3gs 0 go4 4uf s pba bhw c lc4 d4d
141 Časové rozlíšenie súčet 9ta 0j8 fdk fm5 nvf sso ler dte oeh u7y okg wge ojj l35 na6 9n0
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 8d3 i77 cas nru om3 lk8 mf1 cv1 urq ays fhu o7l yxr mgi uf1 ufo
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 01 2eu 80 lxo 84 iwk x2 gqb 10 cxo