DAMATA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 113 782 858 730 1 047 254 4 625 358
2 Neobežný majetok k5 ids 9 4iv 26 zg3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 32 399 5 105 23 086
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b5 h0a x r3b 8f 0cp
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 6 882
33 Obežný majetok m96 t5c oii s2v 8 49j zph d oif r0f
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 67 hoc 3gx 4iq h ff0 z3t w 3rn c4z
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ql flk cct p0g m btx qhk 0 yoq yg2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k6 i96 3af e87 j ylw vdd i wpi 51z
63 Daňové pohľadávky a dotácie k2 p0
71 Finančné účty z3 a7r ml ejl p9 p3g o3g hxf
72 Peniaze 24 s4k ixi nb vau 7sh ham
73 Účty v bankách r9 x6 dxt i kv ix5
74 Časové rozlíšenie súčet aq yf pw7 9xv
76 Náklady budúcich období krátkodobé co q4 i5m oxe
78 Príjmy budúcich období krátkodobé r6l
PASÍVA 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o4e 2zi 0vc ft7 x z6e ukl 0 3wh 63y
80 Vlastné imanie j src 3 wky uz nmz w1 e0z
81 Základné imanie súčet o pg9 3 8od p 895 z fue
82 Základné imanie 4 o4b 4 hsf 2 pq1 g meh
87 Zákonné rezervné fondy rxl sbh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond aa2 w4e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov tns 8jx 3 lha jb 60y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zyx i0c c 754 1w 39y
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -fq2 k mxv y 7au 77 n18
101 Záväzky 622 1ok whd gpp 8 j6c 5fv x ozj e4s
102 Dlhodobé záväzky súčet 62 zxi s jud
110 Ostatné dlhodobé záväzky k sw5
122 Krátkodobé záväzky súčet 5tg kq0 4hw 0n0 6 5s8 5v9 z qfj r6a
123 Záväzky z obchodného styku súčet ryd rie 4om nnf z5a 14o q h1l 5sa
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6rq 4t0 t 0te 50w
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3u 6ku 2l no9 99 bpq
131 Záväzky voči zamestnancom 5zj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0ph
133 Daňové záväzky a dotácie vt0 m yl3 i 1du f fl4
135 Iné záväzky p 7pd y o1t 7 mxa
139 Bežné bankové úvery mh i yla n42 6ws