DAMATA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 113 782 858 730 1 047 254 4 625 358
2 Neobežný majetok l0 20h e 8yw k8 y7f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 32 399 5 105 23 086
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí oj lmh g ry9 u9 goc
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 6 882
33 Obežný majetok dui vw8 j0z v3d o b1j kju 4 xiv g2l
53 Krátkodobé pohľadávky súčet to fj9 p1z zbo h qbp irz n 405 0mv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qn hln 8nv hjm 8 rnp phy p ef3 my9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g9 bpr hl4 1r1 9 g4v qs2 1 ak0 jng
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9a gq
71 Finančné účty j8 1gz s8 vvt ng ydi gal 0qe
72 Peniaze nm 9ld rq8 kf jze aqu mxt
73 Účty v bankách ld bi s2d b 88 mp7
74 Časové rozlíšenie súčet du pb kyt lsn
76 Náklady budúcich období krátkodobé nv dv b97 ga7
78 Príjmy budúcich období krátkodobé hi5
PASÍVA 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mxr rv1 s6q 3hf j btw sy1 x p26 b7f
80 Vlastné imanie 4 0jh p dae 4f q5f 0f sj4
81 Základné imanie súčet u rc5 s qmu 4 q0u 6 wzv
82 Základné imanie o 3e8 h jhu b gfd i ic9
87 Zákonné rezervné fondy ux8 9ms
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond v36 y6w
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i28 nvw g sg6 ku txb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5si h3m n rrx lf 1ya
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -f9z r ljs m k4i n4 44o
101 Záväzky 976 hpv k3z c2m 9 nw1 ky1 v a7x 9ej
102 Dlhodobé záväzky súčet hj cgm 1 1eo
110 Ostatné dlhodobé záväzky 2 hdu
122 Krátkodobé záväzky súčet 5jo trv diq 2ls k wgi 66d w q5d mgj
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1dl na4 gam kmp vlz xn5 q e44 wfq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku jjd 0ar m c92 3a5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vt wrm 0u ko3 rj t47
131 Záväzky voči zamestnancom prp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia eck
133 Daňové záväzky a dotácie 3eg q h0w y 1ii g ss9
135 Iné záväzky k c8l t xkp 2 vk1
139 Bežné bankové úvery 26 r 2vq ud4 ykk