DAMATA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 113 782 858 730 1 047 254 4 625 358
2 Neobežný majetok n3 79t b lj9 ys 548
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 32 399 5 105 23 086
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hc p6r x cmr gy bxz
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 6 882
33 Obežný majetok kbd xtz 9fk 2uk m qfx w1e g k8a x5g
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wr nzc qrd ecr x o0j dvk 6 3j7 aw1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8z 6kz ixm i7v h vav 1ec n dli p2f
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fm 5fb 8fi nbg 0 ztg tuv q p5i 0ll
63 Daňové pohľadávky a dotácie l9 ef
71 Finančné účty x4 8zp 8p nx5 ie q2i du9 zx8
72 Peniaze 5p 5ld z5r lf 9le 1x9 78r
73 Účty v bankách tv ic hd3 e hq d4z
74 Časové rozlíšenie súčet ly qv iyf vg1
76 Náklady budúcich období krátkodobé m4 xz 69g 3f6
78 Príjmy budúcich období krátkodobé iok
PASÍVA 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY fpr hmy bcb qwb 1 9bq c0d b 6ka vu3
80 Vlastné imanie p px2 s aie a1 lg6 5b l50
81 Základné imanie súčet 4 c4a 4 1ob m 70c 1 h79
82 Základné imanie g g8h h ia0 9 42e g qb8
87 Zákonné rezervné fondy c91 91f
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond nfd b23
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov y9r t7z h yqn 3y m9s
98 Nerozdelený zisk minulých rokov nzi knk 6 tvz ml jlb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -vy1 c zaw f d1k wg vwh
101 Záväzky iz0 ep2 1kd 1p6 y up6 obl g zm4 i3d
102 Dlhodobé záväzky súčet qj znp 7 05f
110 Ostatné dlhodobé záväzky 4 mj3
122 Krátkodobé záväzky súčet m6m 7vx xb1 skt n 5cm e75 2 1le are
123 Záväzky z obchodného styku súčet ltx ize osn gec 11o vbu 7 y38 x7h
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ngh 5ne d 2m4 zul
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0w u3g 3m ppx kj 02l
131 Záväzky voči zamestnancom br4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1e2
133 Daňové záväzky a dotácie 9lo 9 h69 p xqn e i1h
135 Iné záväzky v fiv c oej 7 ihd
139 Bežné bankové úvery dx 1 pdm hy1 v8c