DAMATA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 113 782 858 730 1 047 254 4 625 358
2 Neobežný majetok ch n81 n 6q4 ob r1c
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 32 399 5 105 23 086
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g0 8tx 0 uxx 6t 7bt
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 6 882
33 Obežný majetok dgn 4in fpj xpb j nyw p33 h a7e gbv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xx y4z 7hd x8z 3 2zh nsg 1 lfs 5cm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hr q84 ub6 lb7 6 mxo 0r5 n vqp hdu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2d tom b4a r94 v 8h0 g81 u dtw sjh
63 Daňové pohľadávky a dotácie ne 6x
71 Finančné účty ty ygz hd azq g1 8yv gf4 50q
72 Peniaze hz fjp 0m5 k6 tjt ucp 1ii
73 Účty v bankách lc jx i40 l 4j ksh
74 Časové rozlíšenie súčet vp vu p9i 84m
76 Náklady budúcich období krátkodobé k6 1k lw5 hlu
78 Príjmy budúcich období krátkodobé opy
PASÍVA 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q4u sbz 65i 1jp a lwn nfz m uka 321
80 Vlastné imanie c 9f2 r naa 9o won 9g q5z
81 Základné imanie súčet 5 hr1 h 515 r 69h j u46
82 Základné imanie w fqy j r9z x o1x k tf6
87 Zákonné rezervné fondy 7eo 2t0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond edu y1v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1ob 3ua i jv0 op 6kd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 19x y3g k pqe ie jpl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -et4 9 wtq c eac xg f7z
101 Záväzky zz2 lcm ky0 413 5 obr 06q f 6yp tyy
102 Dlhodobé záväzky súčet sz h38 8 xsi
110 Ostatné dlhodobé záväzky y rih
122 Krátkodobé záväzky súčet 7ot kq4 q5b cx4 g sjd l96 p 3as 34d
123 Záväzky z obchodného styku súčet azp bu7 aix knf 53i iu4 w 62q brl
126 Ostatné záväzky z obchodného styku bqc zv6 t ia0 mbm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3v zua 8q cmf ks x99
131 Záväzky voči zamestnancom k7r
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rip
133 Daňové záväzky a dotácie o14 w 58k a pld h oi3
135 Iné záväzky 0 i0a 4 1yb 0 kb4
139 Bežné bankové úvery 44 g 50j k3q 4ui