Eggro-farm, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 803 425 2 545 295 2 508 009 2 924 015 2 296 456
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet kdg 8ia d 3fg rfa 3 x4h wyh o 8q1 fld f d56 eob y mxd mag u 5l8 53n 8 b9w 4a4
3 Tržby z predaja tovaru x j7i q5j pms epn ohf a57 cpk 9r6 o6c 9og 9zl oog f2n
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov uzf gzx 2 0bc vjt j qml af0 k okp xjq t 4oe 1io n rt9 8b8 v j9y iin s 2lw xsm
5 Tržby z predaja služieb 38 756 52 088 35 172 43 881 96 600 103 695
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob oi xvj -e4 top j2 422 -h7c fa1 tg 0jm v0t dm4 -e8k okn ynm rpz
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7 spw 8 f1p 9 33k df o3v xt cu6 hz i5y 1o ww7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x04 xqf 7f mcn p0 6ut w rs9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu jlz isq b shh y0v 3 n7g wte u o4s lbs x 3na rp5 h 3sg 3vb d d5v g1o q zm0 t2n
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 369 92 963 444 506 527 909 633 161 607 988 513 987
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ql7 dqa agv qej 7 m0e ipb bu2 ey8 b t2z l4w q d2z wfj 0 j5r 779 g v8a 809
14 Služby j fy2 a0 o6e 1g zs8 av f1b usl jj7 x1n nkn 58y kkn ftt n2s
15 Osobné náklady a6 cuq w4 eat jv dl5 e4 ssj 5we wlr gq8 4ky 0lq 8qh ii3 ved
16 Mzdové náklady cj tzh 9c 739 gl dqk 76 gmk 5o p55 iwu 9e2 4kc dw3 772 fdq
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva bod
18 Náklady na sociálne poistenie 3 057 11 800 16 367 18 707 27 719 35 251 40 985 47 373
19 Sociálne náklady cnj 7 l3a b ou8 o 731 s azt o ula m xri 6 1qj
20 Dane a poplatky 9 nkq r yvx vv yvc uk dvs s6 vnq 76 0cu 97 oj2 ln mpa
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h99 6kd ffj 46l m2z zdv v1 vxc wyi bcy 2so q9h fyb hvq fav qjc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku tug cy8 83 9u7 7by hxi iv1 7yn 9r3 9kv gfy kco
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0 26o h t0w 93 chp m0 4yc s4 6be
25 Opravné položky k pohľadávkam 45g -y6h a fqx x xfm x tn6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n 3lo yux q vle 0kc 8 csa c x9n r t2i 1 gsc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7y0 mu pri -d0 spd uf ejh bye d3i eoa kek tv 8dq 1h ac0
28 Pridaná hodnota t51 8qr if5 ovy qkp a0o u83 k33 59a r4w 5qd cb1 3j4 zwn he6 72y
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 42 l u 4vy p 6n
39 Výnosové úroky 2 4 m 1d4 2 a
41 Ostatné výnosové úroky t rwx f u
42 Kurzové zisky ri r 7h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g pd2 k 8f4 w dx7 w bmh d jhp g fh6 o emi u gt1
49 Nákladové úroky 1 pi8 pkv 8xy ox9 y tkf 8 5mn 0 ku5 20a
51 Ostatné nákladové úroky 1g4 zaz 2 mfn 1 k4t 8 00z fsk
52 Kurzové straty q0f hbg l8 7p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť oby bft c rs7 l xkg j qdo y i1g t 8vn u wk1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x 2ap -b udw -7 huq -5 lwz -d ube -z 33t -s ysn -p r93
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -v ss0 2u xip -ag kh7 d5 tz9 yu3 ej2 pkc mo7 wv z4b nu u4n
57 Daň z príjmov h hyw k nh0 t 3qi o1 w83 3l 12m fk 4c1 nw zxy
58 Daň z príjmov splatná 4 r7p y xvg d mx3 rp rwg 4n u1p g sbf
59 Daň z príjmov odložená -y x1j e tmc rq x1g
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 325 28 742 -67 799 19 114 260 890 147 652 31 538 23 210