Eggro-farm, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 803 425 2 545 295 2 508 009 2 924 015 2 296 456
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k26 ozl h lq7 pwp 3 5o8 4ra x f4w uo6 w z2r 9qv t th1 dsm c gbg 60t c i06 31b
3 Tržby z predaja tovaru 6 9lg wlk jav a9x h76 uj0 4gh nck 8x2 jqz v7o k2l dop
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov bsd x6t 9 djp 0zx z 38y nvi l tqw ki1 j xmp fdb u og5 lj1 3 ziy 4ra t bxy ekb
5 Tržby z predaja služieb 38 756 52 088 35 172 43 881 96 600 103 695
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob oq e5h -c3 w2g vp 1g1 -6qq l7m qm dte vxm 7i8 -3ba vvk 381 cte
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c eqk i jlg y bw3 10 ewq vs g45 md kpb u0 tp4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3rq iot xq 0ls 9h pc3 5 0mq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 024 luu m id6 6yp 3 u26 9dm m in3 kjf p 48v lab a nnb ktl a s8g 7o8 t a0y 21n
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 369 92 963 444 506 527 909 633 161 607 988 513 987
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok jy3 c86 bvg 84s 3 4bt 42m 5yf 9tn 9 vxt j9g t qea d31 2 68u dyf v do2 kbx
14 Služby u vy6 l1 i7o ms bct g4 xu9 6nx b46 lbb gjh x1e db7 7r6 965
15 Osobné náklady vj aj2 7a eup d3 z7o 22 2o4 ccq 3we w5g 4iw 54l w90 mpm 2nc
16 Mzdové náklady 5y pkq 1f 9x1 i7 anh kg 7eu 7r 970 9qx noq 2mu seb twl bno
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva x9v
18 Náklady na sociálne poistenie 3 057 11 800 16 367 18 707 27 719 35 251 40 985 47 373
19 Sociálne náklady 8hs 8 jr7 d 6wf 2 lrb t 1ix p dnd 0 03m 7 3bp
20 Dane a poplatky x xhr q fgl ts gcg 8a yqs wo 48o 5q 20o ta mu4 xu q61
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku igw it5 sgp i1v 30d l05 m0 fzj dcq vjs im6 xne lls 29p eoy 3oa
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 57h tg4 kp kyc wdo 52t el8 iwm 0mh fh5 aei ptx
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a jsh 9 i7q 80 rgr n7 pie d3 io4
25 Opravné položky k pohľadávkam uem -l7u e 8dy 1 j4d n arl
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 5xa 1jh d 0jw dbb k msn k oru e of5 9 2ta
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -cut f7 mo3 -6h dhq jf 6ow gm8 eo7 tdn y5v 2d r78 c1 dnh
28 Pridaná hodnota e2q lq6 gki jja 11u seq twl pqn zw0 5ns ami 4ni ddc 9hc dqj 65r
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu vt h 7 4wi x m7
39 Výnosové úroky 7 i x x30 7 7
41 Ostatné výnosové úroky 4 7qj u b
42 Kurzové zisky 79 5 3v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n nn7 2 owg 3 s1u m hah 0 9nm l b0o d 7yh u anl
49 Nákladové úroky u 6n8 spx 0c1 28n 9 lit i 4uq n wht wp3
51 Ostatné nákladové úroky 8oe isf c gci 7 nrb v qic 580
52 Kurzové straty iai 9f7 94 mx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť af9 6l8 9 7hx e 9ag z za6 i lzd 3 g5l j dqd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -e j5h -t z9s -j yta -4 tgm -l zto -2 hlb -e l1i -5 dis
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -n fg0 v6 sxf -ga byh lo ol3 cha u6v 5x9 67h n7 0l2 1s sdm
57 Daň z príjmov z 1dc t lg7 b nia vi wm6 2l dgz wj 0qc yu p3y
58 Daň z príjmov splatná 8 tb9 y 83r q c32 nb fnv jy 099 q bsk
59 Daň z príjmov odložená -p e0h f ntp kp 3kk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 325 28 742 -67 799 19 114 260 890 147 652 31 538 23 210