PeGa.S, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 50 737 43 606 13 518 7 308 265 1 134
2 Neobežný majetok ol 5i6 e9 k7n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 35 855 34 043
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ls 8lu 18 510
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 10 140
33 Obežný majetok yr wbl v k0u tl wa4 a z9g 6zy n 71s
34 Zásoby súčet 5v 77 mc
35 Materiál hc qz 95
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ya e3d n 4 dyo b gv3 tvg hvs
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m2n 7 8 ffg j 8hs bd9 bub
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kzr l n xkw
63 Daňové pohľadávky a dotácie b t54
71 Finančné účty o klz l udl i 8xa h 5i4 wtr hta
72 Peniaze z qy4 4 iyi g n7g y sqv o1h mza
73 Účty v bankách jmd ldo q ax6
74 Časové rozlíšenie súčet 4 b6l 9kh
76 Náklady budúcich období krátkodobé l 3od vgn
PASÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY om c0c so os4 gf n83 1 tgq 7xn w f39
80 Vlastné imanie -az aek -1y vir -ks ubp -qx brn -i3 mgo -2y xkq
81 Základné imanie súčet i rvp 9 gd2 s y9k 6 723 j e9l u 41u
82 Základné imanie 2 kut y 2sl 3 o4c x 1sr e nij l 8y1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -kj grq -b9 rfd -7b wqm
99 Neuhradená strata minulých rokov -g1 g1v -y5 rex -pn pmn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w2 do1 -m fc7 -fp bia -xk 2wv -9t urs -y2v
101 Záväzky 21 43e 1m 3z8 1x 3bg hs lvv 9r 9dj tb vgj
102 Dlhodobé záväzky súčet 9n 24k 6x l6e v6 ifg
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 4r mx2 hr fyj
122 Krátkodobé záväzky súčet q5 lsw gk s9h pg m5z 5w 75o en 4te 7r ny7
123 Záväzky z obchodného styku súčet r 569 i yto o s2u q md9 i 4gz g xuw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5i x0b 7x 9d8 7a 4hv
131 Záväzky voči zamestnancom d0 m qot vn yiq r8 ldf h9 1g7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s l 682
133 Daňové záväzky a dotácie 5n9 yhw 4gh o 1o2 k hs4 5 myr
135 Iné záväzky e j66 yk y7l c3 bku vp aki
139 Bežné bankové úvery da8 xri