PeGa.S, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 50 737 43 606 13 518 7 308 265 1 134
2 Neobežný majetok av 3y3 ig dzh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 35 855 34 043
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l7 n3h 20 h8z
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 10 140
33 Obežný majetok 9e g0a r 1qd bs bf6 r tl7 io0 1 a6s
34 Zásoby súčet mz tg 2a
35 Materiál 4x wg 9f
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gt mg9 d b p4j f pw4 onv 7i4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vt1 p 6 9wf n ret 4h6 ifm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gx5 9 c doo
63 Daňové pohľadávky a dotácie p ap9
71 Finančné účty r qgr u if5 y 3jp t tzf jhp il0
72 Peniaze a bl0 0 ct3 j 15z y pue lfi wyi
73 Účty v bankách fe1 h2n y fxc
74 Časové rozlíšenie súčet v xk0 lvg
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9 r0f ohw
PASÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dc o49 np dwg ro mbw o ptu xbo 5 d7v
80 Vlastné imanie -6i ad6 -as w61 -0w bzj -i5 43q -yl kuj -1i 9ru
81 Základné imanie súčet w j0a v 8hd 1 aoj 2 58k 9 d3b q 82f
82 Základné imanie f sut 5 qjc 2 kpi 1 fnr d i6s 5 as8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1d f3j -wn lcx -z5 pb5
99 Neuhradená strata minulých rokov -du pro -sl aon -31 n5b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -us oue -e zpo -vj e45 -s4 n92 -vz 82k -fqh
101 Záväzky 8l jdf 1x 3a9 4c nq6 by 8z0 h3 85l 1q bct
102 Dlhodobé záväzky súčet w0 8wp af co4 j0 nxx
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet bl r2g wl pev
122 Krátkodobé záväzky súčet 0a 12t 94 9vf 4v ym1 yv 45o 3j v2f 1o a69
123 Záväzky z obchodného styku súčet k svb x 4vb b vkc d x8c 4 luh l k5y
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7i pt3 lo atj ow j9h
131 Záväzky voči zamestnancom p7 c 6rb 09 zq5 l5 dnt 4a qd2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r n e8c
133 Daňové záväzky a dotácie 7og 7xg hqt 5 es8 u pwb x 8od
135 Iné záväzky 8 iq3 ty wsc 4o t0b gj d8t
139 Bežné bankové úvery vxl z3z