PeGa.S, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 50 737 43 606 13 518 7 308 265 1 134
2 Neobežný majetok jx bpq h6 e4h
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 35 855 34 043
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ek pxa ad 8l8
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 10 140
33 Obežný majetok ah vuo 5 1du 0z wmb i aix l8m m sbv
34 Zásoby súčet 9l 8q 3h
35 Materiál c4 tj 33
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ji fbq z t m1r w eve q1j lx0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet if1 e 0 8dq 8 z0j 4h1 omg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ip8 2 6 270
63 Daňové pohľadávky a dotácie r lwh
71 Finančné účty 6 pmu h r21 q 1ul 8 bwh ioh gig
72 Peniaze 0 sy8 n 5o3 u wke s n4e pyq 7b0
73 Účty v bankách 77g 9j3 9 yc9
74 Časové rozlíšenie súčet c yye wjj
76 Náklady budúcich období krátkodobé y p9g 6mc
PASÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 62 22y 39 28p zw k4u l 9ku tbn y ixo
80 Vlastné imanie -pr iga -2b 548 -3d cro -87 lue -9t vic -fs kym
81 Základné imanie súčet p gn8 w 06k 8 tc3 i 9b5 1 j8e 3 md9
82 Základné imanie 8 uu3 z e9m s vgw h svb x ssk n bbt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -e9 rbc -xw 1x6 -5v ff3
99 Neuhradená strata minulých rokov -ca z3l -yt xol -rv l22
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -0s b5m -5 td6 -dn 70v -6z kfv -vr 72i -7z3
101 Záväzky ns jmh v3 4jd ch mcz tq it8 x9 p4z 6s n0e
102 Dlhodobé záväzky súčet ve gw7 nb a0h h6 1il
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 6n f7e 5e 9pr
122 Krátkodobé záväzky súčet l4 vhy sl egt kw iwg q6 d44 9h x1c jh mg7
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 vn6 f duz a nub d 243 o p4h s s5t
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ww jxe iz jjs 53 jab
131 Záväzky voči zamestnancom l8 t 1bc 3s nm1 f5 xwu 70 4y7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n f rjt
133 Daňové záväzky a dotácie oww 23v ziw i 4qf 8 xb8 g qe2
135 Iné záväzky u o0m 03 puv ev r3y 88 o8v
139 Bežné bankové úvery ra1 4i9