JM carpentry, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
23074/P
Dátum vzniku
27.05.2010
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje sa tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 23.5.2014)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 23.5.2014)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 23.5.2014)
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 23.5.2014)
 • Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami (od 23.5.2014)
 • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 23.5.2014)
 • Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu (od 23.5.2014)
 • Výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 23.5.2014)
 • Výroba a montáž tieniacej techniky (od 23.5.2014)
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 23.5.2014)
 • Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 23.5.2014)
 • Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba (od 23.5.2014)
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 23.5.2014)
 • Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 23.5.2014)
 • Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien (od 23.5.2014)
 • tesárstvo (od 27.5.2010)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 27.5.2010)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Jaroslav Mizík
  117
  08637 Andrejová
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.05.2010
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • čestné prehlásenie.zep
 • rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Zakladateľská listina.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • účt. záv. 2012
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2010
 • dodatok č.1
 • úplné znenie ZL
 • zakl. listina
 • výpis zo ŽR
Dátum aktualizácie
08.06.2024