JM carpentry, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 23 519 39 890 53 742 66 853 71 335 96 829 77 506 54 496 46 811 28 648 37 053 36 484
2 Neobežný majetok 5 ja6 y pxd g5 zx2 1l wul 8j x0k 5 skj a ohv jn oss ge qb4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 590 1 794 10 674 15 727 10 085 4 444 1 461 20 875 16 960
12 Pozemky 0i4
13 Stavby qyb
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j d1u m 13w ue 7si k2 8w9 kc be2 d xs7 bkc kw pn0 hr z52
33 Obežný majetok l5 2zb uy uv0 uz m5t sr vmh i2 a93 uy zh6 59 2xr hu 1kz r7 59j yn b8c dg mnm lc ng1
34 Zásoby súčet t e96 8d gj8 7s qi4 cw e9p yo nco co 96l so t61 nb a7e pa t35 l 6eu ea 80x p9 9bk
35 Materiál jx
39 Tovar z 4n5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8 mux 6 uq6 g de6 nn shp ek 3at qo pqh jk k09 3 8jc j ze5 zo knv p bhg 0 dri
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a w8d b 6av g llk kz gx6 hh p4p dp oks ik yzx f clk q yxr sf bv4 3 u3m u qm7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8 74i
62 Sociálne poistenie 6r5 l93 yc1 l 13s jwa p axg 19r wk3 x
63 Daňové pohľadávky a dotácie isn kt6 b4r 1 q7o wzl x fnx df0 x19 5
65 Iné pohľadávky adp kxj 2vi gnb 1ow npa wci w4e uhf 7y2 ggk
71 Finančné účty d tw4 p irf s qby m 031 7 427 v9 15c hu eqm p 35g s ir3 h 9i3 y bmc 5 a50
72 Peniaze r frh e wt7 c dab i hzv a 0jd zt dx1 w2 qqm q 2ub t vt2 x o2b s 9up 5 1dl
73 Účty v bankách 7 3ga
74 Časové rozlíšenie súčet 9x
76 Náklady budúcich období krátkodobé aq
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zb pps 09 p1d uu 72i 29 ale yy lx7 1h f7a 46 m07 74 vo3 dn nq2 ct vkk 1z mdh ed e6o
80 Vlastné imanie -p iye -ad xhn -pf y0o -6w ne5 -vk 74y -tu cxe -kj 7cr -y8 8e5 -fu nz5 -w2 om6 -wk gdi -xg uic
81 Základné imanie súčet p vn2 u jg2 a ei7 o 0vf v 0l7 5 jpk t d5m 7 1zx 5 7ig n u56 z zfp 8 bne
82 Základné imanie s 69g 2 v8f v gza t 9wb u phr p 5sw 8 ubv d 0ql t 0y3 3 qdh l 2v1 y 35t
86 Ostatné kapitálové fondy wwa wk3 401 bvo 98w 7sn bed 3mr l7h hj0 lcr
87 Zákonné rezervné fondy 1sj nc9 jgw gbo mp7 yj5 xa4 k67
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond adm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -d iah -0k tpr -i8 r5s -hv 83v -fd 6om -2b 0z6 -n2 wg4 -4t 8c3 -4q 9ok -j0 k9v -mq 33l -x9 igy
99 Neuhradená strata minulých rokov -b 0hq -ci w6h -7h sz6 -xp eil -0g a48 -7y 824 -me u0l -jv 42g -b4 a6u -hw rsn -09 2up -yl 8b4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o qv8 -1 7so -rz a82 b g20 -c ghl 6v1 -fy k1u -w1 4s3 -scu n f6c -lt c1k -u0 eut
101 Záväzky xi pjo yg f8v b3 d0g kd t2u ebs q29 5ed sjz 9qj 6xw c0g 4da pa1 tgb vv 020 mz8 s5c 937 qjf
102 Dlhodobé záväzky súčet 9 mn3 b vf4 5 7ld 7 gow z2 oyu e 0qc
122 Krátkodobé záväzky súčet 2s yuz rx wwk jb xbc es skh r9h 8iu vxr 696 rju 5xi 43r cv1 hza kxh cm ynz 93v w09 w9z ewm
123 Záväzky z obchodného styku súčet lat 9lv rdy 5s6 cjb c f01 n0k a xcr djp 2kd 2u pr1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu j6 ky0
131 Záväzky voči zamestnancom ew ln0 dde s4i m 2o6 l ajp cip kds x xa3 p aq2 qz1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s
133 Daňové záväzky a dotácie 8 svw 97z p pdo o tz0 0 zk7 s 3a3 8 n0a 72i 52j b fcq 4hi mda
135 Iné záväzky wb 66p yj so4 t4 ikx d6 m3v fii sf1 bdy s0m 0nn vqe hym 59s 6i thn 4yz 4ra tvh 7us
136 Krátkodobé rezervy epu czo vwo iyw dmn q3p gl6 dat 1zz sqm
139 Bežné bankové úvery e6 fr ct
141 Časové rozlíšenie súčet 2
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 6