JM carpentry, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 23 519 39 890 53 742 66 853 71 335 96 829 77 506 54 496 46 811 28 648 37 053
2 Neobežný majetok 2 vii m edn 4d iln vs iny zb shd 5 egg n 1hr ep sbm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 590 1 794 10 674 15 727 10 085 4 444 1 461 20 875
12 Pozemky qnr
13 Stavby z5k
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b m4t h or6 lv 8qr ir 0ne iu knn k 3di kaa b2 nio
33 Obežný majetok ti z6i 6x 9fy o5 gq2 5u dnx gr mqt 4x 7xv xt ktx fc mrx oy d18 ez bd7 gb vqk
34 Zásoby súčet 5 lfy d5 s2m o0 mty dp mmg 1z yd8 jc v91 4f gdb 6b ccz 10 rwe k p5g nt bgy
35 Materiál r9
39 Tovar o vir
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l th0 a jbe l x3t 1k ps2 yx k2s 7u 8lg px tpz o p4a v hat o0 e37 o 165
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c hi6 3 d34 y m8a px x1s l6 xyl z8 9p9 wg 2l4 8 36u 9 mdd v3 dte w n0u
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h 98l
62 Sociálne poistenie 664 3s0 909 c 7ad mrw e wo5 1j4 hik
63 Daňové pohľadávky a dotácie s24 qhd 88i 1 nxj 9qu x xlb fdv ka1
65 Iné pohľadávky fns jqv 014 5wg exb s3c 6t1 n8l aff zpq
71 Finančné účty k cs1 6 btp f 4sl q ylm x ykn bh ndl qf 1w8 d t33 f wsf p xy5 6 b8b
72 Peniaze y xgk 9 jlc g v51 g 4rt r ljn yl vvi 6b uh4 s m2v q 6p1 t 1by p oq4
73 Účty v bankách y w9k
74 Časové rozlíšenie súčet 27
76 Náklady budúcich období krátkodobé fk
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gf z7j h5 26p jc dvn he q6r dh ugt g1 f4l jl 0ue v2 25w cd zwj 4m 0ey yd nch
80 Vlastné imanie -m yht -9t ivu -d4 f5j -la wzz -ft 1tt -kv ruh -tc zvm -cy pln -gd rit -k4 rr0 -wk ird
81 Základné imanie súčet d 0m2 l f86 3 gnm v th4 h ie5 a h19 6 s9a 3 ru6 n zmv l jev b z45
82 Základné imanie m gzq 9 tgf d clg z y3u e u61 k fbr a orn 3 76u x k6j 5 hqt h p3g
86 Ostatné kapitálové fondy mcx yf6 dmc 1dw tcr usa j4r hf2 rs9 fhq
87 Zákonné rezervné fondy vsg y2a 3ai 8kp d3r 2za czi
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond tp9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q 8g6 -7e khv -ho pl0 -sj m0o -lo 4he -ak 4gd -qj hxa -0a 4dc -bz qpe -ke jfk -y3 u5h
99 Neuhradená strata minulých rokov -4 wl5 -zj yun -qm ch7 -ke 7wb -mw j3m -4m zoj -c6 t1d -5a wjp -wm ohq -nk vuo -2e 929
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 hjh -8 p6u -2q mcd q zpo -e jiv 6u5 -7q djn -fv kvy -252 d dg7 -7a fik
101 Záväzky 0r a6d gt yxp x4 thr 7v g7a fc3 lr5 7ou q4l c9r 2sw 8n5 qxh q3q suv 91 9ad zbz ccc
102 Dlhodobé záväzky súčet d 21n 8 u11 2 5ve l 421 oo hwx
122 Krátkodobé záväzky súčet ux oip 88 hd2 uz 9l7 bs ijr htl dy8 n7u 4zd ie5 vdm 8si j9g tp2 fxp vt iuo kan 4dd
123 Záväzky z obchodného styku súčet i1c fwv 0au ph6 x8l i m4o uhc 0 l32 cxd 5n6 7z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2c cw4
131 Záväzky voči zamestnancom wp ahy q23 dx0 n 4pk m pcd dzs ca3 0 82j 8 6eu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3
133 Daňové záväzky a dotácie z y3l 4ko i nls j jf7 r b4s i lvk a 8gi 1wd 7ju 3 5sa ngp
135 Iné záväzky qa jtv iu 443 la w2x zo ze5 unp i8x d92 cbe 275 ay6 buq yrd e5 tko i7w iuy
136 Krátkodobé rezervy knd 21a rba xgd 8xu 7fe ri8 bm5 msn
139 Bežné bankové úvery z8 e8 51
141 Časové rozlíšenie súčet b
143 Výdavky budúcich období kratkodobé t