EURO stroj Slovakia, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 1 078 356 1 228 819 1 301 067
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w bsp 62b 0 xsp upb 9 mdf ms5 z i22 fcf o eoe oao
3 Tržby z predaja tovaru u m2d 4gz w z0l 2ox e nl1 cxz p l43 4j9 2 kmk hmr
5 Tržby z predaja služieb 60 794 58 492 57 895 58 964 86 900
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ls 680 lq 8ul vy 5f2 nr mjz
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u wg6 0 8hn f 9yd o 3u4 4 e79
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu j ngz 6f3 d zyx twq k x9r j4v v 4b0 ab6 n hrn s0w
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 822 295 836 223 811 756 824 147 937 076
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok s5 ptx fp 06m k9 g6o 5kl hw1 1pr 5s5
14 Služby th 24z ijv sh3 ge 179 di5 soz 4w q4u
15 Osobné náklady cj inr q3 eu5 lh 1x8 x0 onz vw l7i
16 Mzdové náklady 7o e2o 44 ppc 4x 8s1 av q3z j7 ayl
18 Náklady na sociálne poistenie 21 611 13 566 12 394 14 731 17 441
19 Sociálne náklady s 4d5 n vo1 o njh m q6q w x0w
20 Dane a poplatky r 231 w 0b9 x wkx q l6b x gf3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4e q8j 1p hl2 zg 71s hc 6sl it 413
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku qa s5m 7w t2n fn t3m
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2q eyx 58 q83 4 5i2 ur a5m
25 Opravné položky k pohľadávkam v k87 9 6u7 u qsl
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8 sje 1c 69p p b8e x6 s6w uv 8ey
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti c9 nkc 1 c3q 1h tsg wb vpz -6s 2jd
28 Pridaná hodnota 89s kab rs4 epc 5pf cs4 3x6 h9r w1b yn7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w1 a avn o 78u
39 Výnosové úroky 3z l 5 z j
41 Ostatné výnosové úroky d 0 g
42 Kurzové zisky m03 val
45 Náklady na finančnú činnosť spolu cm 8yl t 3so h 8pm wx k39 0b jvf
49 Nákladové úroky x n7i x ngh p 4cs z1 kox hd erh
51 Ostatné nákladové úroky d msv 9d lsh ge 7wr
52 Kurzové straty p 77 qy5 ni8 1 5kg
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o ojo 1jw 1rb qo7 p 34g
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -hn frh -9 83k -k pvc -h2 xt3 -7n p5h
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 sb6 h 3k5 5g imf 1 x44 -xz baf
57 Daň z príjmov 2 2lu qpi d l00 f qd9 g 9kh
58 Daň z príjmov splatná z ney wfz i v31 q t6k m n04
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 279 1 653 9 467 4 717 -51 695