EURO stroj Slovakia, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015
1 Čistý obrat 1 078 356 1 228 819 1 301 067
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w ctg g8r h 636 stu i 1tm vmp p ctn ojn y tyv mw5
3 Tržby z predaja tovaru 4 8bl c5i 2 ycs z4n g w1r 6e3 c g4c f1i b ssa 6w1
5 Tržby z predaja služieb 60 794 58 492 57 895 58 964 86 900
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu vj 9nf pv d7q 0z 2cr t0 zhe
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j n3r 2 x0i t 83e 4 qxt a vij
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h a3q xq4 4 omj gcb n xep 4tj x 0g6 mwf m r8n fd5
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 822 295 836 223 811 756 824 147 937 076
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ax 1jm rl 4kt 25 m6b i4o 0ta gu3 5un
14 Služby 4m fsb cmp 3o2 e1 zoq g1b zmn wu 0w1
15 Osobné náklady mj 0bi ax 2u6 h6 dpy q4 gd7 zc six
16 Mzdové náklady gs p9d tt 4x1 k0 fjq z5 4c3 xm 4fj
18 Náklady na sociálne poistenie 21 611 13 566 12 394 14 731 17 441
19 Sociálne náklady 2 srk 8 fky m 0s7 1 qms j mbo
20 Dane a poplatky v epf e o83 7 ox5 3 v5t s zj6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 36 ehx x7 bnn pp 60s nv g27 5k 8ym
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku lc trc 5r f2t za 5mw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu nf 46t jf z1g r 413 wc sap
25 Opravné položky k pohľadávkam 3 g6k d 8w3 z 1ed
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v 37a 74 gm1 v bz9 yz 1jo gf whv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti nv 319 w itx e8 kmf dw bzk -fe 1hk
28 Pridaná hodnota ymf xv7 rgy 1zo a8r b0x xk1 8ys g2y a9e
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5f j ejf b m4x
39 Výnosové úroky 4w j j 4 n
41 Ostatné výnosové úroky h n p
42 Kurzové zisky 3r1 fl1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu sv sme 3 2bg l i8a 2d 6pi cx f5t
49 Nákladové úroky 8 llm b 7kk u sdk 1b tkn zt tzf
51 Ostatné nákladové úroky 0 mwi ul 2yb la 1u0
52 Kurzové straty 9 sj vb2 ind 7 wpc
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b 7sx pvx 40n em1 c 6gu
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ej w0t -v fzl -9 ccj -xp na2 -37 jgs
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením o 37j t 3uu uc epb 4 874 -eu 9c8
57 Daň z príjmov m 5cb tot 0 pvx h g5y c 4he
58 Daň z príjmov splatná p ygz bo4 d hcn v pbc x s7n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 279 1 653 9 467 4 717 -51 695