STRAPEX SLOVAKIA s.r.o. v konkurze - Podrobnosti

Vložka číslo
23141/P
Dátum vzniku
11.06.2010
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a bez obmedzenia a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Predmety činnosti
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (od 11.9.2012)
 • výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárkych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba (od 11.6.2010)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 11.6.2010)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 11.6.2010)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 11.6.2010)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 11.6.2010)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 11.6.2010)
 • údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 11.6.2010)
 • oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (od 11.6.2010)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 11.6.2010)
 • nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie (od 11.6.2010)
 • vykonávanie odťahovej služby (od 11.6.2010)
 • kuriérske služby (od 11.6.2010)
 • sťahovacie služby (od 11.6.2010)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 11.6.2010)
 • prevádzkovanie výdajne stravy (od 11.6.2010)
 • poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 11.6.2010)
 • počítačové služby (od 11.6.2010)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 11.6.2010)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 11.6.2010)
 • vedenie účtovníctva (od 11.6.2010)
 • prevádzkovanie športových zariadení (od 11.6.2010)
 • prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 11.6.2010)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 11.6.2010)
 • čistiace a upratovacie služby (od 11.6.2010)
 • vydavateľská činnosť (od 11.6.2010)
 • reklamné a marketingové služby (od 11.6.2010)
 • služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (od 11.6.2010)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 11.6.2010)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 11.6.2010)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 11.6.2010)
 • opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (od 11.6.2010)
 • zámočníctvo (od 11.6.2010)
 • murárstvo (od 11.6.2010)
 • tesárstvo (od 11.6.2010)
 • diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel (od 11.6.2010)
 • opravy karosérií (od 11.6.2010)
 • poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 11.6.2010)
 • poskytovanie služieb v rybárstve (od 11.6.2010)
 • čistenie kanalizačných systémov (od 11.6.2010)
 • diagnostika kanalizačných potrubí (od 11.6.2010)
 • prevádzka malých plavidiel (od 11.6.2010)
 • skladovanie (od 11.6.2010)
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 11.6.2010)
 • prenájom nehnuteľností (od 11.6.2010)
 • administratívne služby (od 11.6.2010)
 • vodná záchranná služba (od 11.6.2010)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 11.6.2010)
 • fotografické služby (od 11.6.2010)
 • donášková služba (od 11.6.2010)
 • ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (od 11.6.2010)
 • diskotekárska činnosť (od 11.6.2010)
 • zobraziť ukončené
 • prevádzkovanie erotického salónu (od 11.6.2010 do 2.7.2013)
 • finančný leasing (od 11.6.2010 do 2.7.2013)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Mgr. Peter Straka
  Grodzin 60
  09431 Ďurďoš
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.06.2010
Povolenie reštrukt. konania

 • 2019-05-30
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • účt. záv. 2012
 • Rozhodnutie spolocnika
 • Potvrdenie o ukonceni
 • Rozhodnutie
 • Podpisový vzor
 • Osvedcenie
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2010
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
 • Podpisovy vzor
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
Dátum aktualizácie
08.04.2024