STRAPEX SLOVAKIA s.r.o. v konkurze - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 15 327 81 564 227 304 390 423 556 154 877 275 921 475 877 849
2 Neobežný majetok 8 zko 1 vtd ga ov8 i vgz j qea d 6yx 1 c75
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 325 8 325 10 964 7 873 7 345 4 048 2 401
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 hhl p 56p vf enf q xya m dds u feu k mzl
33 Obežný majetok 6a j0n ea 3g4 62r g6p v43 7jh hnd 6rj 0pm ks3 mew net sj0 sgw
34 Zásoby súčet z 35p shj 6o rk7
35 Materiál 6 ibh rde 0u v9u
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x 49y 5s 3d3 vn0 rig r5t vlg pzh e33 eym bxh i8o bm6 03a 1pu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 g9l 5k 7fa 0x vc1 yo tdj khl 9yr mu7 i5a nir nqw k62 95w
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám -ef y0u -9u 4l7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y 2i6 rc gov 22 abw bj 4hr v9p pah 0jk l2f 009 mg2 53p kx4
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 103 910 159 195 159 195 159 195 348 753 460 403
63 Daňové pohľadávky a dotácie eg3 v wg2 n jk8 c vmq 70 beh
65 Iné pohľadávky n byx 35 4n1 ti tvs 3q 5qq ue 0qy lr 12g tf osk
71 Finančné účty t krj 33 abq u 6jt xj 0t6 p1i 6cq 6x9 sli 8r6 zj1 re wph
72 Peniaze c wj2 m6 h4p c raw 9v uvv c1s pa6 kbc 50l j5a q3j 62 d47
73 Účty v bankách m04 m6 vi nmk 6v aqm vf yo2 p 3ht
74 Časové rozlíšenie súčet sdp 0 so8 jht pck cww 13t
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0kw e rs8 0k6 56n id5 6s6
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6g 40q 6e 938 v19 rk9 yob mh2 fmz 91r 0rn ay6 prk yct io2 z50
80 Vlastné imanie p tj2 pe fr7 pr 7qr -0 qsy -i dw7 c f1n -0g 5zl -w3o 9ti
81 Základné imanie súčet y x39 u w64 v 1si z s6x w jd7 q pmp v b85 5 6n4
82 Základné imanie w 18a a g1f 7 514 9 lqo x mqm p k4m r 05e b qpv
87 Zákonné rezervné fondy sv8 14o lmj 9tn 4md 0sq jwg
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l6r 9ep t58 a7y en3 0cv wd1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov j2 f7v 7h 7vx os biu -7w 72q -n 05u -qiq -dj 8f0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g3 14n 39 6k3 59 0qv w7 un6 fd v5h
99 Neuhradená strata minulých rokov -8a mz7 -dk 63x -xxr -2z ycu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení p 9re z 65l q uvc -0j 757 7 jf5 v dsk -xb 68z -54y ngp
101 Záväzky 5 0yx b8 i1v 46y un8 43u t86 qs2 jy3 7mq fl2 821 o0v o piy s1g
102 Dlhodobé záväzky súčet me my7 cqm 8 ial 7 qsb 7 n6t h vzf c tnb
114 Záväzky zo sociálneho fondu w6 p5z 8qc p g2m i qih 9 lo6 5 hl2 7 7rk
122 Krátkodobé záväzky súčet p 3iv bf nq4 jhq qqx o23 uzu z93 g96 qz7 d6i h1r fe6 j3c 4x5
123 Záväzky z obchodného styku súčet k j0k o3 pw8 mhy dtm 436 7ma d3m utx n3d zcj h3r eke nd3 uti
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8xi 4mf f9j g37 lif gzf 0tr mc4 q5p w6j deu 77a
131 Záväzky voči zamestnancom 3mt h od8 k 3oj e 6ap gq 7l5 ei wqd 3b s3v wh yp9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u er4 54 cnx 1s chu p4 u52 u6 vez 0h 9jr o3 olb rk ubz
133 Daňové záväzky a dotácie a ps4 g kyn h r2q o n9q f9 1hs 87 cki 5j qg8 n3 i15
135 Iné záväzky l des 2xn 4 hrj g t0x v xpv i lav
136 Krátkodobé rezervy j 1ob 6 cta o 90w x5 ugu
137 Zákonné rezervy 8 rw0 v 02m r kzp ib poz
139 Bežné bankové úvery s 61x 6j jky 1c n9o sz 5y3 x8 47m x9r hpw xj 56v
140 Krátkodobé finančné výpomoci 2te nzi dh9 b9 2z1 br cgw sa e7a cd lcm ca qlu