sb consulting spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 22 037 24 670 46 134 85 221 87 321 91 609 117 837 89 901
2 Neobežný majetok z mgk 8 60e u dq6 d j27 8w d8e uk 47l
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 698 5 937 4 390 2 843 19 075 21 652
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q rl0 1 fzi m eww q 4xy 5t 8mc 7t 892
33 Obežný majetok 1c zwl un o89 x7 k6h f8 id6 h6 phl bs jit nx wk7 bt w7h
34 Zásoby súčet xp 22m 65 prc bw jdw 6a bg8 40 oja nl uuh
39 Tovar f6 pvo u4 p3i hn eql k6 5tw ex vwi 4q pbt
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 8g v3c
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 99 gty
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n 6a3 z pwa 1 85e fp x1m s2 8yx 0y 3ej yi hxi hx fj4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v 0bw v zl7 6 khr vw ods nh tuu kg 9gs og gm1 qk kfq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 nzr 0 dci l 617 wo b5u 8r p0t 23 ue8 0j que ak tbf
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 rqi c jat
71 Finančné účty 1b brb kh d6j 5 u49 l 545 u uuh l1 fv6 92 7hv zz qzb
72 Peniaze x 9nw o85 s18 g88 g hft i 6p9 b zz0 p wo6
73 Účty v bankách c9 73m zh 9ns u rlo 3 syj s 5xg u w9w lo g6c uy r4u
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f3 q03 ts wtf pa ayu qi 2e1 4m t61 w9 dom cx5 9sp hw zw9
80 Vlastné imanie u wf1 u8 455 en4 -j5 g0j -ka 4r1 -sz gw7 -4g jee -c jo9
81 Základné imanie súčet v 9le w w2k 0 yv4 b f2u z i71 q ast n e91 s m84
82 Základné imanie c xhy o 8nn 1 1fk g 6cp 6 rjv i v51 m tvp c hdm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -c6h j 98a qc vum -e fkz -5u nxu -md 9lo -ye xgy -jq r7m
98 Nerozdelený zisk minulých rokov k 5jm 6a duv z5 2lq sw vkn ko cng ib 7uj 80 75b
99 Neuhradená strata minulých rokov -5np -dyx -kz0 -5g yfq -9f auf -fg ijx -8k g0v -cd pll
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení p suu q5 406 -we mns -jn m2t -x 3ut e k92 2 213 eg jrc
101 Záväzky 2c dt4 y 8ji de 1gq mck ej8 jk1 wgc 6gp y3m sce j07 mr vjp
102 Dlhodobé záväzky súčet 07 gi 2v pv 4 ryl
110 Ostatné dlhodobé záväzky z nzx
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0p e3 7m 5c 0p
122 Krátkodobé záväzky súčet jo dcz l 3e5 w 6xm az yes 4u lhc 5w f8i 67 eqc 4h 707
123 Záväzky z obchodného styku súčet wgf fng y vh8 ul fo7 0s ywb yq qvd 4p u5s x2 c5f
126 Ostatné záväzky z obchodného styku tz 7hx va i7o s2 wse e2 o7y ot fab
131 Záväzky voči zamestnancom 7j dh8 99f 76 mf 319
132 Záväzky zo sociálneho poistenia fl 7io 662 hp b90 6d
133 Daňové záväzky a dotácie a vj7 l n3d ldx 9la 6 rjl 0 op0 c 8ev
136 Krátkodobé rezervy s cda
138 Ostatné rezervy w isp
140 Krátkodobé finančné výpomoci 4 byp i7 d23 27 5du 1q wq9 uu j14 tn c4r lo 4e2