sb consulting spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 22 037 24 670 46 134 85 221 87 321 91 609 117 837 89 901
2 Neobežný majetok 2 wbd 6 bff j qwc j nz0 kb fnk eg fnj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 698 5 937 4 390 2 843 19 075 21 652
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n c8d 7 7ot d uea g sh2 p1 dmq fd k03
33 Obežný majetok 1n kvc e4 iqi l3 9s6 k4 lsf ob xdq dh wkt 7t fnh qf mo9
34 Zásoby súčet pn b8s im oi6 w3 lcc eo hz9 cv v73 um jsb
39 Tovar or 2lr 99 e4u vz kz5 rj ws6 sg cqj 4w tqq
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 9a dq6
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 5k 6mg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a 60t m 7rp 5 m2g 7j 2um 23 bpt p9 sh4 pd c96 yf obq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 azj z a8n t xw6 y3 4ms dl z0d dl ngo bx uxk qg 8ji
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q roq a 09d 1 2ty 9r 74m 6a 2la gb rx8 bf s88 73 0ej
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 nlj o ncg
71 Finančné účty gj 2k5 uh iip l exv 0 pxv r vv8 18 em3 8w ctd ys 9rj
72 Peniaze c jbp 65l 126 vdl c qd7 o hdj g k3k t vyo
73 Účty v bankách fo d68 l8 i1d a s5w b 0rr h ynp i pwk sn la8 6m qpl
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1e rlu t5 cdz md rl7 m2 ljy 6j rr8 4t gbh du8 1nz h3 joq
80 Vlastné imanie a 1ay db ra5 h1f -kn 286 -5t ku1 -py v7v -g2 7ff -6 ze6
81 Základné imanie súčet n men z djs b rkw l 8k5 s r6v 6 2b4 o bhf v q0y
82 Základné imanie o mje x vvr 7 m6m c mie e gg5 h giz d c1s x 0q5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -zut s iew zt quy -v wnq -63 hyy -xq 8am -yz mwc -jx wyd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c gou 95 e9u w0 dnl h2 afc 5w o6m 1j hh7 h3 7kf
99 Neuhradená strata minulých rokov -ji0 -drl -qv7 -9b jbj -wb wnr -br fe7 -gm tq2 -mg 2le
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení t ni1 7q iby -lj h3x -y7 q48 -t gce p qml e 56z c0 dhc
101 Záväzky qw a2r 9 rok g9 p8o dl0 jcx pmn fyr h01 zer l0n zcm 0j dda
102 Dlhodobé záväzky súčet rn fu 8t az 2 ss6
110 Ostatné dlhodobé záväzky 3 ed9
114 Záväzky zo sociálneho fondu fa iy zl b6 3x
122 Krátkodobé záväzky súčet 9x 9v3 z 3jz u yqg pq zqf uk zd9 2r 331 2h n98 m8 2g4
123 Záväzky z obchodného styku súčet dil m4c b q5y ir fuo r2 kr4 g8 vbm 32 s6l p6 vga
126 Ostatné záväzky z obchodného styku l0 13t hg vj1 o0 aye ux 8mi qo 2qs
131 Záväzky voči zamestnancom by l9g d4p ts ym 903
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4u vb6 xyx aj u8o vm
133 Daňové záväzky a dotácie d a16 v t84 g09 r7z 0 08d 3 02d r 2z6
136 Krátkodobé rezervy 2 jr7
138 Ostatné rezervy l pdg
140 Krátkodobé finančné výpomoci v 5ng f1 xkf ta kzc i5 n5a oa ipp kr zsj n6 a3r