REMING, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
53092/L
Dátum vzniku
16.06.2010
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • Výroba kakaa a výrobkov z kakaa (od 9.12.2014)
 • Spracovanie a úprava čaju a kávy (od 9.12.2014)
 • Spracovanie prírodného medu (od 9.12.2014)
 • Výroba nápojov (od 9.12.2014)
 • Textilná výroba (od 9.12.2014)
 • Odevná výroba (od 9.12.2014)
 • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 9.12.2014)
 • Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba (od 9.12.2014)
 • Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva (od 9.12.2014)
 • Výroba výrobkov z papiera (od 9.12.2014)
 • Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov (od 9.12.2014)
 • Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr (od 9.12.2014)
 • Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení (od 9.12.2014)
 • Výroba strojov pre hospodárske odvetvia (od 9.12.2014)
 • Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť (od 9.12.2014)
 • Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií (od 9.12.2014)
 • Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie (od 9.12.2014)
 • Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov (od 9.12.2014)
 • Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení (od 9.12.2014)
 • Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky (od 9.12.2014)
 • Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (od 9.12.2014)
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 9.12.2014)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 9.12.2014)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 9.12.2014)
 • Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov (od 9.12.2014)
 • Stavebné cenárstvo (od 9.12.2014)
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 9.12.2014)
 • Služby verejných nosičov a poslov (od 9.12.2014)
 • Kuriérske služby (od 9.12.2014)
 • Predaj leteckých prepravných služieb (od 9.12.2014)
 • Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami (od 9.12.2014)
 • Skladovanie (od 9.12.2014)
 • Baliace činnosti, manipulácia s tovarom (od 9.12.2014)
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 9.12.2014)
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 9.12.2014)
 • Prevádzkovanie výdajne stravy (od 9.12.2014)
 • Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie) (od 9.12.2014)
 • Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiac (od 9.12.2014)
 • Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 9.12.2014)
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 9.12.2014)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 9.12.2014)
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 9.12.2014)
 • Reklamné a marketingové služby (od 9.12.2014)
 • Donášková služba (od 9.12.2014)
 • Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 9.12.2014)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 16.6.2010)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 16.6.2010)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 16.6.2010)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 16.6.2010)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Konstantin Blinov
  Leninskij prospekt 21-46
  119071 Moskva
  Ruská federácia
  Vznik funkcie: 21.06.2010
Ďalsie právne skutočnosti
 • Konanie o zrušení spoločnosti vedené Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 44CbR/17/2021 bolo ukončené, nakoľko spoločnosť osvedčila odstránenie dôvodu, pre ktorý sa konanie začalo.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • REMING, s.r.o., rozhodnutie jediného spoločníka, výmaz poznámky.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • rozhodnutie spolocnika.asice
 • spolocenska zmluva.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Kúpna zmluva z 1/12/14
 • Znalecký posudok č. 77/2014 z 7/12/14
 • rozhodnutie spolocnika.zep
 • osvedcenie o ZO.zep
 • zakladatelska listina.zep
 • kúpna zmluva zo dňa 23/7/2014
 • znalecký posudok č. 227/2014 zo dňa 25/9/2014
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Zápisnica.zep zo dňa 31.1.2014
 • Dodatok.zep zo dňa 31.1.2014
 • Uplne_znenie.zep zo dňa 31.1.2014
 • Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky+Zápisnica z VZ
 • účtovná závierka 2010 + poznámky + zápisnica 30.07.2011
 • zápisnica z VZ zo dňa 8/7/2011
 • úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 8/7/2011
 • zápisnica z MVZ zo dňa 21/6/2010
 • podpisový vzor K.Blinov, E. Pukhtinova
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 21/6/2010
 • dodatok k SZ
 • Živnostenský list
 • Prehlásenie správcu vkladu
 • Podpisový vzor: E.Andryukova
 • Úplné znenie SZ z 11/6/10
 • Spoločenská zmluva
Dátum aktualizácie
29.09.2023
Domény