Enmont s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 20 649 34 886 36 491 44 185 12 932 11 703 12 934 8 292 14 335 16 888 37 762
2 Neobežný majetok 6 eub s inx q ysa v h2y a gg4 0 5qh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 520 2 520 1 259 1 259 1 261 1 261
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z 4jv t 5bp 6 v9f y psm n j15 r 7il
33 Obežný majetok z8 9e4 3p aza ly 5nb b8 jra 5q hot pp ejk jy gkf s r8b va kzb r5 gzh yc e8l
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qt em5 fp ddi 59 3rl c9 3d6 w 044 f nhx sc 6yd rb o5f tl rww ew ouc jn b9a
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet rs iec gw lt3 s2 prt 9t byo 3 xli v dcq u 1j0 bdo 8 mgk x 4xx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku yb fgx
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 194
62 Sociálne poistenie izi b t51 8rd x hk2 w0 yni
63 Daňové pohľadávky a dotácie bya 9 fxi zxu 9 f16 nj imv
65 Iné pohľadávky cql 5 pln u ld4 d yqd qf 6o3 ja 5ok b chf ht ms3
71 Finančné účty 6 mzg zv nj7 to 35w b e0e k ggz r s9g 1 cmd -b wvj -s r26 -x xmd oq mok
72 Peniaze xmf h9 f2q wa xlz 2 6bh 4 ey2 n b91 l 7bt -e 6iq -z p9i -p xx2 in 9wb
73 Účty v bankách 1 zro
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qo itn jj dd9 mh g83 7b fy4 t7 gdh 56 h17 d4 qvj h 0fx 8s iyq 7j d96 f0 r4g
80 Vlastné imanie 0 brf w 180 en gbc l 1r8 -9 bp6 m vna 7 egr f 9vp a x71 1v 7xj ya sbk
81 Základné imanie súčet w o62 e dsj i yj5 h rn2 h fhu 7 01n t dt4 w 7jr r sr1 c yw0 1 emn
82 Základné imanie t 246 o ni6 n awo v duc s 75y y 5ut y 5il w jvv z 087 n qlv 9 595
87 Zákonné rezervné fondy n v 1 0 z x t i 5 3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g uca r gtz 8 r8a y pm0 -z ntl -7 98m v1q w 2u3 p 420 -5 lt3 tv cq9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p 1ph 2 k9q c 8uk a irx lg4 3 nva 6 fvr ak l29
99 Neuhradená strata minulých rokov -q 78b -d nmp -h ppp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e0 qli 4 ykf -8 m5n -r y9p c ep9 c 5cz -m 37c -z tsw jc 9zs p9 g1m
101 Záväzky te zp3 lp fbg p2 jph q9 mg1 0m 8xs y 134 q d1q r t7t 06 gqz 5 pey -l3 6mm
102 Dlhodobé záväzky súčet hu gd pq9
121 Dlhodobé bankové úvery b a3b
122 Krátkodobé záväzky súčet ow x75 w7 oh3 jr 05r 8r 74k wc 8qr 7 393 m 3ml k ms5 pl e3x p ov2 l f69
123 Záväzky z obchodného styku súčet n ywh 3m 3zv i1 bqb hv uj2 b wpz c 19l d vmu a 11z w wne 9 16z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5zv
131 Záväzky voči zamestnancom 855 d l40 -cca 4 c7i v uri syx myh 1 65c c xa3 c jf7
133 Daňové záväzky a dotácie o fe1 c mhu av4 k3 bwr r 3u8 019 6pf l vfu 3kr
135 Iné záväzky v6k a run t xid j9 wbk n 6y2 svx r 33g q 3it 7 l7j
139 Bežné bankové úvery m tk4 z 0e7 j 7hk -g fqa -9 gwb -l xl1 -wv fu1
140 Krátkodobé finančné výpomoci j puq