UHERČÍK s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
32242/N
Dátum vzniku
26.08.2010
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 26.8.2010 do 18.1.2019)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 26.8.2010 do 18.1.2019)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 26.8.2010 do 18.1.2019)
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 29CbR/41/2018-62 zo dňa 08.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2018, bola zrušená obchodná spoločnosť UHERČÍK s. r. o. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 32242/N sa v y m a z u j e dňa 19.01.2019 obchodná spoločnosť UHERČÍK s. r. o., t. č. bez sídla (predtým so sídlom Hornozoborská 1670/153, 949 01 Nitra), IČO: 45 689 822.
Uložené listiny
 • Uznesenie OS Nitra
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Rozhodnutie jediného spoločníka II.
 • Podpisový vzor konateľa - Peter Ondrejička
 • Vyhlásenie konateľa
 • Zmluva o prevode OP z Milan Uherčík na Peter Ondrejička
 • Zakladateľská listina
 • Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine
 • Živnostenské oprávnenie
 • Vyhlásenie správcu vkladov
 • Podpisový vzor konateľa - Milan Uherčík
Dátum aktualizácie
27.02.2024