UHERČÍK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011
1 SPOLU MAJETOK 5 000 393 711
33 Obežný majetok e fnw ugl zk1
71 Finančné účty o s47 vnl gem
72 Peniaze p 099 a1a fq6
73 Účty v bankách s0i
PASÍVA 2010 2011
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x 9rr 66i j2o
80 Vlastné imanie b 5fx op w9k
81 Základné imanie súčet a fgj r uho
82 Základné imanie q yxj 5 k21
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ut m9o
101 Záväzky gqw vty
122 Krátkodobé záväzky súčet kr8 4ta
123 Záväzky z obchodného styku súčet bpx 304
133 Daňové záväzky a dotácie u 75t