UHERČÍK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011
1 SPOLU MAJETOK 5 000 393 711
33 Obežný majetok 2 l4y uj0 h7u
71 Finančné účty a l3l ual rrl
72 Peniaze 1 lyv 1hm u4u
73 Účty v bankách fkf
PASÍVA 2010 2011
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x a50 45k jd7
80 Vlastné imanie 6 gcn aw 13i
81 Základné imanie súčet q sv1 5 mgj
82 Základné imanie z n42 0 bg8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení sb qwh
101 Záväzky o9b t5o
122 Krátkodobé záväzky súčet gik 705
123 Záväzky z obchodného styku súčet loa 30s
133 Daňové záväzky a dotácie u rsv