UHERČÍK s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011
1 SPOLU MAJETOK 5 000 393 711
33 Obežný majetok 3 mms 0kn k9a
71 Finančné účty u cmc hzc 993
72 Peniaze e kgp fl5 pl0
73 Účty v bankách n03
PASÍVA 2010 2011
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d c9t at2 z41
80 Vlastné imanie n 4n2 m7 vr0
81 Základné imanie súčet r o30 3 1x0
82 Základné imanie k jcs 0 tdr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l5 omn
101 Záväzky qb1 4na
122 Krátkodobé záväzky súčet cf0 2sr
123 Záväzky z obchodného styku súčet vob p8a
133 Daňové záväzky a dotácie 2 y83