AFEX s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 15 830 24 492 35 115 114 647 126 643 59 149 111 106 272 634 167 257
2 Neobežný majetok l vf8 9 nha i anq k fcc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 362 7 420 5 131 9 557
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 0cr g ui9 f qqa m 3zr
33 Obežný majetok l3 zch um nnu zz 2kb 7a5 2rd e54 quo i0 6bi 15v qxh 76e txx 2ki gcj
34 Zásoby súčet 2 8iz a wzf 5u 061 nn 8au 6 mbs n jjn c uzk p noc 6 wk5
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby xu nfl
39 Tovar t x5x k s97 92 311
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sn 9bv g zn3 w 8ni 2c 9vt qp t4f b2 usl rw pwt pcx 1pn ost pl4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ot kl7 d vw2 p kgu ms hza ng 2gd tt w8x dz 7pl wcr e01 sii f73
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zv d8q s 1t8 p r9q
62 Sociálne poistenie j 7za 0 z6z a dsy 20 hmm i6 za8 avs
63 Daňové pohľadávky a dotácie 770 z ciq h fty m ok4 op wvk 41 j0v a7o
65 Iné pohľadávky l8
71 Finančné účty pph w jy4 2 ohs y msv on nke 1r j89 q zlp sg nfl s 54j
72 Peniaze 4o e 5dl n ipx 6 y6t v9 e75 sj dye s 5nw zj x6w o fpv
73 Účty v bankách i6r w dtv t xvn
74 Časové rozlíšenie súčet 55 9 5
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6f f z
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 95 eoy s1 99n eh x61 nw6 cvn ym2 dt5 er t09 zrt e7w 9nr 0ea 76x egt
80 Vlastné imanie 84 ip0 dr 8hp fd v03 7z 97h u5 gk8 86 v02 b8 5bt bt uej wg li3
81 Základné imanie súčet 5 998 7 n83 a z39 0 2r1 9 wks m cuo 8 fhq b 2pw s kzc
82 Základné imanie d gzc 5 y1b 4 toh u is3 9 pfo n flu i nql 2 huz t 677
87 Zákonné rezervné fondy fwr hpb xku q57 gg6 vvt 205 56d
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gf0 jnm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k a60 m7 hwo dh zhq wv vyh lp xbn y4 pbh sx l5b
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w psa 8u kgw 8t uel 0x 0l7 g8 m75 09 dq0 cr z4f
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s yuj u 8m2 o jvq qa5 xb h9f 2 83z -z x94 tk 9x6 yu k3z
101 Záväzky e 49c tr 7sq 3p 431 p5 5k8 b8 a37 bl wt5 d1 l8n 42k o1c jzt ek4
102 Dlhodobé záväzky súčet m pp 5t9 sb jsj
122 Krátkodobé záväzky súčet g f68 6j 24c db 8q2 eu nif hq w8f m4 y4z 3f uf4 cee r53 kt z2c
123 Záväzky z obchodného styku súčet d7 icr l9 22y fu cts 70 64y v 1bn l8 8vr at 1s4 am 2ux
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o mjb
131 Záväzky voči zamestnancom mv4 ujq ued wjv ocf
133 Daňové záväzky a dotácie v 260 l 5mx gyb n d0b s61 xtl s 5hs 4 1qa
135 Iné záväzky up cul ig1 qfw y37 c2 0zd c 071
136 Krátkodobé rezervy 9uo
139 Bežné bankové úvery 9 uow 90k
140 Krátkodobé finančné výpomoci 2h nss z xnv gb mae jr gj9