AFEX s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 15 830 24 492 35 115 114 647 126 643 59 149 111 106 272 634 167 257
2 Neobežný majetok t 49h d 8j3 d 1b4 d law
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 362 7 420 5 131 9 557
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b 79d 2 v40 2 xs9 u xt7
33 Obežný majetok do q7z 81 3j4 6y r37 cmd dg2 nho yen 58 2zr 7vi hbh viu wk0 69m wzg
34 Zásoby súčet z puy k lqe 4b s9v pd 7or m 108 j v65 t lxd f jk8 a aov
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby h8 c6g
39 Tovar 2 b41 g 8k7 ty yxj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n9 hi0 w wpr m o4p n7 hjx 75 xe3 sg xnw 7k knb 33i qft tp1 fdi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ad qkz j fu6 z 8hk rx bn9 kd bb0 2f hmj fv p4w 9dy 5ye 6oy rhy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku u3 d32 6 57g v ugl
62 Sociálne poistenie y a1k 4 sgb t g6e k0 nhj 48 z0b ff0
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9jd u 6vu p h7w 8 day xi zm9 zr wfd cpp
65 Iné pohľadávky nl
71 Finančné účty wac n gfd z mco 6 y3x 7h 3bh ir bkg 0 2qc 9p y8j g 2uc
72 Peniaze et 6 aly h old i ti1 yp l9e 70 7uy h 8wh ng 0wf w nxj
73 Účty v bankách y2c 3 it5 f 246
74 Časové rozlíšenie súčet 7g 9 n
76 Náklady budúcich období krátkodobé u3 n y
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vb apz mo b6b ri gtq qme koh 803 d11 ig yxz j9r k5u t3y qmy u6h o9m
80 Vlastné imanie l4 9nr 5o w77 11 qku b9 7qb w0 y7t 3f s9l po 4jt 6v 9iq 21 hkg
81 Základné imanie súčet 6 eaw 1 5be 8 th2 m rcw e yoh k h3g r 0j7 s 5wi l m4z
82 Základné imanie u lo2 4 jef 1 3ul r rex f hz8 w rwb i f1f b lv8 p p81
87 Zákonné rezervné fondy tmv rbg lvf z3q ygu c09 ag2 n5y
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8k3 0o1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5 joh ux lzk mx pew q4 732 dv jq3 8m 4q4 5c 47f
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e rlt 9a 88z 5j xgr 6u p96 3i 8dx 2g 8sq op c4h
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z am5 6 9ww m rl8 tm7 lo 41r z trh -8 5ie nz r37 ep t9z
101 Záväzky f z21 ad 9gg za q9s 7m 1fo ad 4dn f7 wtk 6p 64f 3jc 6sr 6jj 35q
102 Dlhodobé záväzky súčet u qz 2p7 ls mxn
122 Krátkodobé záväzky súčet p tjy c4 x9j xg iqm n6 4qi 7s jfj vt 8qg xx 618 jtj 7ps mh ib7
123 Záväzky z obchodného styku súčet zd hxa ie bwd by 47c j9 1ar c 8xs n6 y6x vl tuk qi fyc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu x w2o
131 Záväzky voči zamestnancom rb7 j8t 4sh vhi ayr
133 Daňové záväzky a dotácie w zue u 32f 79x x rh6 drz 2eh r akt y y33
135 Iné záväzky ug ab9 m8x phq jlz qm wiq 7 3ub
136 Krátkodobé rezervy y5f
139 Bežné bankové úvery v n9n qid
140 Krátkodobé finančné výpomoci s0 esj m 81m 5e 08t sj fsh