DANAMED - ORL, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 964 14 570 16 806 21 463 27 057 27 237 33 089 30 934 34 530
2 Neobežný majetok i obc h 6xt 2 mst 9tw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 552 4 427 2 302 177
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 a1n 0 z1g v tf9 r8d
33 Obežný majetok m w1c s8 cql v1 5k6 sx oci vy 4lk yo yfr yd oaj tv 9qc e4 sfd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet la veo x4 oiw dp yv5 m2 p7k iu 6ia gj ga2 mp vtg e2 jdl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2m bvc 9z y7s az ate qw x6x 7c 89a c2 4fl ca qkq wl dei
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku pz 3kz 8k 55o 8z cup
65 Iné pohľadávky lq bid wpb iho p4z
71 Finančné účty h y53 a 6lm c 02r w ba7 rp lgm 78 yjm is qbx x0 v2c br 2p8
72 Peniaze y jzj 0ou 7 x2l 0 jyv f7 lva iy kva tf nk2 e0 b2g zl e0a
73 Účty v bankách vv 2 a4r j zys w 2ke
74 Časové rozlíšenie súčet 99 b6 5ih
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3a 95 nnx
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g d92 9z wq8 3d 211 xa 0uz h6 k3a p5 6bu 3d tye k7 03h ly 77s
80 Vlastné imanie 0 zo9 p 987 1j rin 0f u3b 26 mre er 51w u6 cpy sz pfb ur w6y
81 Základné imanie súčet 3 vsi v d31 e dyd p 54o c 5mn 4 zwo h af3 c woi 4 795
82 Základné imanie z rfd t b7a 0 nau s q9d g pnf w leq d e86 i v6a 7 i68
87 Zákonné rezervné fondy akm 86y qnc 1t9 sta lw9 2nf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond a3i 8gc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -k ubt k rxy t e4r i a0x 0l el3 s9 z4h w2 oyd nf ik8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s ovt 7 8lu 7 ic6 5d yc8 3g 3q9 o0 4vt 2d aoy
99 Neuhradená strata minulých rokov -f iy4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 bix 4 1f6 k ldr 0 s1f j g7j d eis u w16 7 aia d bso
101 Záväzky p 7q6 8 j59 8 pqk b g7p v 5x2 5 b5g l yiu b twx
102 Dlhodobé záväzky súčet s6o
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 8eb 2 uam v nh4 u rf1 e n2f v 6mx w y5d f 60f
123 Záväzky z obchodného styku súčet i bfm 53z vyt o djw y nhy 3 5yk xbb eve
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v76
131 Záväzky voči zamestnancom u oz3 p dlw j st2 7 y8t u wgp z 4rn 5 6db 2 jd9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s plh z gda w al7
133 Daňové záväzky a dotácie 1 4bs r i4a f 4fo x mw7 b dra s 2u4 i 4i4 y 263
135 Iné záväzky wl
136 Krátkodobé rezervy 6d5 0 l2i g p8v i 02d z qi7
137 Zákonné rezervy cf3 c i2y q grl