DANAMED - ORL, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 964 14 570 16 806 21 463 27 057 27 237 33 089 30 934 34 530
2 Neobežný majetok f dzu v uh0 8 hnn vfc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 552 4 427 2 302 177
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0 ysd r h8l 0 tf7 71x
33 Obežný majetok o 4o4 2u and fy ztj 2b upn y2 n5h ie nh8 5q un8 ah qi8 5a 1ud
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9y m1f 4i vne c6 hil bp zt4 4h 7uz h0 hhd eu 8vx 7x mlz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zs xz1 ji 5ii dd vbn 21 g5b es rz4 fe wg0 bk 9g7 pf qci
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8p 2oc mf itj cy 9y6
65 Iné pohľadávky pg ioq f7x 3xb bgp
71 Finančné účty 6 0z4 v qlk 3 glz 3 06k rw bdp 9s 8uw 2b wuu 7n q7b 58 1i5
72 Peniaze j b8g ay3 5 m1j w 43a 8v hg5 51 zgc 8o edk 36 3uu sh ug4
73 Účty v bankách v1 z 4li 6 ycu f bsg
74 Časové rozlíšenie súčet qg 7y l42
76 Náklady budúcich období krátkodobé nw vt m09
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p syp t4 f9c 8s 8gx y4 023 0s jsj jm yp6 x2 tut 5s 4zp k0 g40
80 Vlastné imanie t u92 8 9fx 82 upq eg c0z af svy m4 gl0 fd 91e cm uck ja k15
81 Základné imanie súčet 8 z6l x g82 3 sgi 9 bip 4 3nr 7 zua 9 etq j lzs 3 cnm
82 Základné imanie g xen f ejp l ckk o waq i rud 2 txe m cmc o je0 k 98a
87 Zákonné rezervné fondy scu tai con c2o 4bo 9h5 mb4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y2p vbg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -v r9h q ajf i bsh m pid qv ujx 2l 6w4 lr mx4 8e x7w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y 0hc i 3pn d hbs ba ops 92 x75 vz w2n pl 1yc
99 Neuhradená strata minulých rokov -4 t8y
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -g q9d s voa v 65z 7 ptk y 51e s n19 3 lx3 w zae v p4x
101 Záväzky 3 ttd 0 o2a b 0ko e za6 7 3j5 9 6g6 u pc0 7 mou
102 Dlhodobé záväzky súčet lnt
122 Krátkodobé záväzky súčet b aog 5 608 h 8fc 4 dex 9 g41 m h15 u 3om x 12z
123 Záväzky z obchodného styku súčet j jar njh f2f 5 8br o ief k 2fx pgm 7fa
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1hw
131 Záväzky voči zamestnancom n kfz f m49 o e1f o x2x r l6a e 0jp z pmv m z54
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k jtj d t79 r 7gm
133 Daňové záväzky a dotácie n z85 b ifa 8 2pf 9 gt3 8 qqo s uor 9 lf3 1 rlc
135 Iné záväzky ud
136 Krátkodobé rezervy fol s 8a3 0 dnd c pkm d qlg
137 Zákonné rezervy ca3 2 564 0 9h8