DANAMED - ORL, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 964 14 570 16 806 21 463 27 057 27 237 33 089 30 934 34 530
2 Neobežný majetok e t2l t j7o p lt6 doi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 552 4 427 2 302 177
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t sbb 6 5mc 6 59z by3
33 Obežný majetok r n9u cu ee7 rw 2xg g0 5uu zt zs8 2w kcf gq co7 h6 v8f a7 5ii
53 Krátkodobé pohľadávky súčet so urt 96 sze jh bxx 7h ybn vt 3w7 95 fp4 m7 278 od 7ny
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet cb gyn 27 gm2 fo n43 n6 1ut l4 9mp ot dqw 2b u4h sw 79s
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dl qwc ta ko6 1e cl1
65 Iné pohľadávky i1 6ly 5r9 4zf p0h
71 Finančné účty k j5v l 52r n v1c g 022 bo deq je k47 a1 idm zk c27 1w sem
72 Peniaze 8 24b l6n p v1a s a1b ih j2d lk pge w6 01f 9p sgb 2y lmz
73 Účty v bankách ng q 3wl w jha 2 cxl
74 Časové rozlíšenie súčet a8 xz svv
76 Náklady budúcich období krátkodobé wv at 2a6
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f 9p5 h4 mo7 e3 gtu 76 jov ul e20 y7 86p u2 10r m3 wsb 8h wyp
80 Vlastné imanie i li1 3 6h6 k3 yye sk 8rh m9 jrf 4u r06 on af7 rc 5wn 0s md9
81 Základné imanie súčet g mrz s cbe 9 6dk w b4g o v6z m gih o mk5 0 dzo 0 2w4
82 Základné imanie u yu5 y s38 a 7tp x wpo g 6vd y mjy g z5a i srm o ze3
87 Zákonné rezervné fondy tiy xit npk w5s msf mvp dii
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7ws 0pc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3 swv 7 dod b ofp x qb1 9b 0rc e3 uzz wg vla 5l ai0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t efh e f7z x bab ku kp3 cg jrj 7s yv0 yr tmr
99 Neuhradená strata minulých rokov -6 ytf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h a49 3 yub m 85h 6 7vl z 5em m b1l p hrt o ih8 b 99v
101 Záväzky 3 xu3 x 6rx 2 c41 a yqo h 9ja 6 48l 7 mq3 d ncl
102 Dlhodobé záväzky súčet tx1
122 Krátkodobé záväzky súčet 5 3ch 4 lt6 r hs2 1 drb n rbi b 3gr t lyc g x5a
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 fbb cdh 11p q 577 v 5wi l 8tv hqg s0g
126 Ostatné záväzky z obchodného styku pp4
131 Záväzky voči zamestnancom 7 stm x ol1 n eow i a7w 9 mf9 i 3wh z 7eq n 2ul
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d fk0 i x4f e bvx
133 Daňové záväzky a dotácie l sy8 d eik g h8z 0 qc4 e ipl y dum 5 af4 2 cmt
135 Iné záväzky sq
136 Krátkodobé rezervy 9p9 x 9ac r grn r 3z4 9 n9f
137 Zákonné rezervy htu f wkg 3 wlv