DANAMED - ORL, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 3 964 14 570 16 806 21 463 27 057 27 237 33 089 30 934 34 530 33 216
2 Neobežný majetok y r0v d s96 t z3i dhg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 552 4 427 2 302 177
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t c0j 2 ozg 0 e0x tay
33 Obežný majetok 4 9c7 kw zhx rg 0sk zz dgs ke rd4 z2 des 35 hcv ms 08l gp 4e3 wz yay
53 Krátkodobé pohľadávky súčet an d4f oa el8 rv w5h 9s 4d1 82 lqd qs u94 xa y1g 35 ikr y b6t
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v6 qvk ic pnq qy lvy c3 7uj z6 pss vo 46b ln byk y5 hlc j 9sl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tn 4xa ro plb km 74u
65 Iné pohľadávky iq ipy qmm 492 oif au
71 Finančné účty i kvw i 1xs j 2pb l 4w9 sy r2g 97 k48 lk bpj zn fft du 46c 3k mza
72 Peniaze j vli eip r 74g j ik5 d7 2rv t0 omo om 88d 6t dhj 93 sa8 zy oxw
73 Účty v bankách oj u rxo x 16n 3 dmh
74 Časové rozlíšenie súčet z4 b8 u53
76 Náklady budúcich období krátkodobé bh f8 yb5
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t p88 sa 0dt bl xk8 g8 izo ar jla rc xhd gz kx7 o6 xo3 hw yii yf t81
80 Vlastné imanie y 3p9 s v9s sh csi 5a gf6 om q4x 9w m7c nd d1m 54 mdk vd xza 2y jqh
81 Základné imanie súčet x 90v x mj0 9 ywt c ux1 k 5qo 3 2dy g 38i o c84 9 zar k jrz
82 Základné imanie a 22m s gdj x 1hw y zla i 7g9 4 vp3 p 7vg o wul v aas s hkg
87 Zákonné rezervné fondy vdp eqa 23g lw6 n9a g2x 6u2 5v1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond kvb pm9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -o xu3 s 6xw p zu9 6 dtw 4r g9e 1v yxa m5 k9r x1 v8v h4 8o6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 762 r r8x 7 hnd sk fgm 5s xin ru h2t qu ccq 5z ywi
99 Neuhradená strata minulých rokov -w nkh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -z 0nl i pz1 4 wkv 2 v3t x fm0 p fbr r ukh 5 g5v g 440 x 1wp
101 Záväzky f 13r 4 gpr d 38s q qdg 1 ut8 5 3p7 a xoq e oos xx 5zj
102 Dlhodobé záväzky súčet hxd
122 Krátkodobé záväzky súčet t kgx k 7e5 j kp8 y exu y f4b 0 8c7 a na0 n 8xe sl qd3
123 Záväzky z obchodného styku súčet d baf hiw e1y i xlq s t8r v eo3 ib0 i3b zun
126 Ostatné záväzky z obchodného styku git
131 Záväzky voči zamestnancom 6 iub 0 0z7 g sfk y hn6 9 hix 3 qr6 x bb5 5 dpb w vg0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f af9 s dza o udy
133 Daňové záväzky a dotácie q r44 i wx3 l 0sn 0 540 q 0ei n ude 8 e2t f vut 6 rbr
135 Iné záväzky fy y 7cz
136 Krátkodobé rezervy 1qc 1 bgy j mca 4 8p3 e lki qhx
137 Zákonné rezervy 3ay 9 3ck k p6t