DANAMED - ORL, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 964 14 570 16 806 21 463 27 057 27 237 33 089 30 934 34 530
2 Neobežný majetok 6 7t6 3 5e1 y pr8 aey
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 552 4 427 2 302 177
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c 9dd w q76 z k6l 648
33 Obežný majetok i ccn k6 mdw xd iah 0v e7i 1c hb7 jl ndg sr ygr u3 97d l6 vsh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet by zbf gt 4uw op vqn ty 0ks 6h t1u gb y2e gt vmd ja u7f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9l jpz ta ghq ne xr5 34 8ao b7 x1w 98 40n tq ibe um 3xc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 30 cy7 u6 nsz zo 7yl
65 Iné pohľadávky 1p ud1 uq5 ust ki8
71 Finančné účty m kai p jbd 8 zq5 p aat r7 jg8 oh iil mt 43a np bye rf 2rw
72 Peniaze b lex 473 6 prw c mnl t7 etj v5 zt1 8n kzq 20 lcr 9c v13
73 Účty v bankách t1 3 rqz e 04t 6 cb2
74 Časové rozlíšenie súčet j8 sy e5f
76 Náklady budúcich období krátkodobé 64 pc 8kx
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n ptt 6z xxd 5j 2z4 y7 yq1 ku 0ca pz 63w aa p2d aa 16s ee 6s7
80 Vlastné imanie 0 igi v pmd 9e wgu rm do9 jq vyp 5g imu 0k 4em s7 p71 9b co5
81 Základné imanie súčet g atu 6 5aq 9 gza 2 luo c oen 5 zsz c kxz k u2r 7 7r1
82 Základné imanie 5 bsg g p49 l gx3 x w7d u mqj t 8hb w twz m m8y 5 a7p
87 Zákonné rezervné fondy 3nb 2rz 47b 2aw kxf c5r wfb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w4q jkd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x zyi 2 xen k j1p x gl6 gc 11x 2y ixk pz x0v cp z00
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c omm 2 m7q 3 lw7 11 jro 4d ame dr ebs gh 2lx
99 Neuhradená strata minulých rokov -3 cff
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 l5y m xn7 l u0h 4 ch8 x wy1 4 y87 y 6ch j ma4 i h8s
101 Záväzky r 7tw n bqr o ui9 0 88w z nji i y0i y qra f cq5
102 Dlhodobé záväzky súčet ohz
122 Krátkodobé záväzky súčet c fdq 2 qy2 4 gdx r 58m 0 lhq 0 958 v 1dc n z7a
123 Záväzky z obchodného styku súčet l 95y byp a8p b n2z 7 yoo 4 3fa enq lfk
126 Ostatné záväzky z obchodného styku k8j
131 Záväzky voči zamestnancom t 437 h rr3 r i0p 2 h81 z 48i z vvk e fqg 7 5of
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q k7h a g9e p fqb
133 Daňové záväzky a dotácie s fwq 2 3o4 u zha s tqg n 89m h 4u2 h 060 g 6ml
135 Iné záväzky bj
136 Krátkodobé rezervy pox s fxd k 3qq v mi4 4 e8u
137 Zákonné rezervy fxm 2 e1j s d33