EMPRESSE SK, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
32818/V
Dátum vzniku
07.12.2010
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 30.6.2015 do 14.8.2017)
 • administratívne služby (od 30.6.2015 do 14.8.2017)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 6.8.2013 do 14.8.2017)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 6.8.2013 do 14.8.2017)
 • reklamné a marketingové služby (od 6.8.2013 do 14.8.2017)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 6.8.2013 do 14.8.2017)
 • faktoring a forfaiting (od 6.8.2013 do 14.8.2017)
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 6.8.2013 do 14.8.2017)
 • výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie) (od 6.8.2013 do 14.8.2017)
 • ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 6.8.2013 do 14.8.2017)
 • pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne (od 7.10.2011 do 14.8.2017)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 7.10.2011 do 14.8.2017)
 • cestná motorová doprava vykonávaná osobnými motorovými vozidlami do 9 miest na sedenie (od 7.10.2011 do 14.8.2017)
 • sťahovacie služby (od 7.10.2011 do 14.8.2017)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 7.10.2011 do 14.8.2017)
 • prevádzkovanie výdajne stravy (od 7.10.2011 do 14.8.2017)
 • poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach (od 7.10.2011 do 14.8.2017)
 • prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 7.10.2011 do 14.8.2017)
 • organizovanie kultúrnyh a iných spoločenských podujatí (od 7.10.2011 do 14.8.2017)
 • prevádzkovanie športových zariadení (od 7.10.2011 do 14.8.2017)
 • čistiace a upratovacie služby (od 7.10.2011 do 14.8.2017)
 • donášková služba (od 7.10.2011 do 14.8.2017)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 7.12.2010 do 14.8.2017)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 7.12.2010 do 14.8.2017)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 7.12.2010 do 14.8.2017)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 7.12.2010 do 14.8.2017)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 7.12.2010 do 14.8.2017)
 • stolárstvo (od 7.12.2010 do 14.8.2017)
 • stavba lodí a člnov (od 7.12.2010 do 14.8.2017)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 7.12.2010 do 14.8.2017)
 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 7.12.2010 do 14.8.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Uložené listiny
 • Zmluva o zlúčení.zep
 • Rozhodnutie JS EMPRESSE SK, s.r.o..zep
 • Rozhodnutie JS BROOKBELL INTERNATIONAL s.r.o..zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení: OU-KE-OZP1-2015/025271-2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Úplne znenie spoločenskej zmluvy
 • Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
 • zápisnica z VZ
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2010
 • Uplne znenie spolocenskej zmluvy
 • Dodatok
 • Osvedcenie o zivnostenskom opravneni
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • spoločenská zmluva
 • osvedčenie o ŽO
 • vyhlásenie SV
 • podpisový vzor J. Šinglárová
Dátum aktualizácie
18.02.2024