EMPRESSE SK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 4 824 60 719 11 022 1 439 698 1 712 197 2 826 739 1 066 301
2 Neobežný majetok x yfe o met 6oc 1dx e2i h0t sg5 z0c ed9 0jg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 737 4 491 193 635 170 634 213 566 150 547
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u tch p lw8 5vz 45h ylc hh2 wei gg7 3p1 fg0
33 Obežný majetok r fx2 0f 719 l 2j5 o 133 21u a 85g r5l 4 h35 a15 9xz 6vb
34 Zásoby súčet ye 44 jj 8op n9 4y5 zw ekp zk 3b2
35 Materiál eg 8n yj 5ww 02 yi7 ja ew0 bm i6t
39 Tovar pk4 ide
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 xx1 al9 fxv 01z 7 r6o vqw 0 3v7 54k 4oc 0ed
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nmi xcv j 0yy y7y s jiq 3kb zao fg0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku eaq xx4 a rcg zvz y fya 5em mbf cdp
58 Čistá hodnota zákazky cv tz4
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4 sgn goi 5 anh rns k26
65 Iné pohľadávky 3 mvo c hvy s xl3 z etm
71 Finančné účty z chs yy ju8 9 czo st8 7n1 0il ygw ado w92 z9 5xy
72 Peniaze b r4q jh wa8 2 20x y8m mmh 9xh qp0 y4l s22 d yzl
73 Účty v bankách f3 nkh b01 x5c n sw1 4t kiz
74 Časové rozlíšenie súčet sv t7 d m5v o f96 d aig 8 d8s
76 Náklady budúcich období krátkodobé p3 q6 t 6c7 i 3fr z o0f e mwr
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h kde 9i 6nw m5 vzw 0 aqm l4a 6 4ym fov o 8ei u59 g 2jr m9v
80 Vlastné imanie 2 t9a hz 9jx -kr6 5 z5s f z62 -a36 daq -ya 67p
81 Základné imanie súčet 9 6lb l kqi 1 6o2 r hzv 9 0rg n r9d 6 p1s
82 Základné imanie t l8n l dgx p k6l v if1 k snl 4 tz5 j 88s
86 Ostatné kapitálové fondy qou dzb y5u un6
87 Zákonné rezervné fondy mzk yyz kwf zqf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6wy u8x m8u ysw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ia2 gi ofq -3 l35 -j fnx -v 43d -7hv uex
98 Nerozdelený zisk minulých rokov jk h9w vbu vkl
99 Neuhradená strata minulých rokov -lk8 -g m84 -q inx -i 4u6 -h43 7s0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7d2 by ltd -1j myc b ads 4ha -5kj 7rn -lr2 z66
101 Záväzky ei 535 07 y40 q 4tp 30u o a5u 1th 5 nf4 mc9 g 7og b7n
102 Dlhodobé záväzky súčet c6 1l1 lj 1aj 6i 20z 25 d8n
110 Ostatné dlhodobé záväzky lo hls uo to3 0n 5f2 os hmy
122 Krátkodobé záväzky súčet kh lxa 59 mvj f o0o ord 0 wg9 fl3 d jt3 n9p 8 u43 jx2
123 Záväzky z obchodného styku súčet p5 wrm kg l21 q t3b ae8 t 055 56h u efk xvy 8qi 9s8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku c g2q fps b tny wgg f m12 zc4 qlw 4cc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xpp 42d w83 h88 tt zze zsw 4gh
131 Záväzky voči zamestnancom u 6rq 0 ld3 w s1g v e6l
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h 6i6 q du0 q wdr d 8ah
133 Daňové záväzky a dotácie z auv vv4 g jfs 32 s2w q 1t2 h s4j
135 Iné záväzky l31 -6o -9g3
136 Krátkodobé rezervy u o0t l 9gh chw 6 2kr
137 Zákonné rezervy v w04 n kdf gqp j oxb
139 Bežné bankové úvery p9 4ec 8k usz
140 Krátkodobé finančné výpomoci fk 4rx