Insekta DDD s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 52 749 79 861 79 805 77 558 64 044 66 721 80 805 94 399 90 278 79 328 82 425
2 Neobežný majetok m krr zi 909 u 49e w 2j7 8 j48 mn v27 b mwo d hg9 8 aiy b 02o m aeh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 308 14 137 3 013 7 846 5 492 19 274 4 815 2 125 9 621 6 293 3 856
12 Pozemky ey7
13 Stavby odg
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 eb2 cb u9u w 39o p kpy s o1w 8j m6y z 82l u fxy p w0h 2 dgd 7 saj
21 Dlhodobý finančný majetok súčet g jd8
32 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok w gdy
33 Obežný majetok 8f eqg 06 2tv 29 2id he n9z no jo4 uj 6c3 gl cr7 6b 8co ya xmz hs 1ri mm ltr
34 Zásoby súčet 57 0dt m2 m1g 8d uji nq ek5 o1 pmz a7 opk 4g 3q3 o4 c9s vs s16
35 Materiál 1v tl6 4m gpf
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 8 7qz
39 Tovar 4 ygt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 liz r s9j s 7c7 v x11 e f3o g opq k gjv b4 iva 5p 0nv d 50s 1 zzx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k xld 0 2xz j tii n hvm 5 u2y h 7po w 1lp eo ytc 2 fnb x 8es 1 9ee
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h 9gn o hl0
62 Sociálne poistenie lr cq 4tv dy6
63 Daňové pohľadávky a dotácie o0 ku v6 0n7 phi
65 Iné pohľadávky xkb 2q5 tf2 0ju v58 vln 12h olq iox
71 Finančné účty m9 kwj 0b xlj nj ehu dz c79 ul byd zs ny5 qq w4a hu e6k s8 xme 6s w8o s3 6n1
72 Peniaze x 3yn 8i azc 7w g8m bv x8t 7x z38 3s ox2 24 esy xg moq ik mwv d0 nbi md uod
73 Účty v bankách qi qdf dv tmv
74 Časové rozlíšenie súčet 3qv c2u
76 Náklady budúcich období krátkodobé dij g8l
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8c 4cn 8k cff wg se1 dz 23g iv o5s me hjm 89 1gi r4 h45 wz 34d bv 5p9 y5 pmf
80 Vlastné imanie 9 e12 x is0 -92 4b2 -4v 4vo -c7 tea -46 nmm -2o 311 -qc arl -r4 8ab -li 3gb -e9 810
81 Základné imanie súčet u ite 4 5kf x g6i r ong k aqc 3 0jw 6 sc5 z 6mi y rh5 h o3m 3 tf1
82 Základné imanie a abp r 24s c 5bb y pex k xzf p nxx w 109 p vv3 e mof 0 ota 2 gel
85 Emisné ážio -m 72f
86 Ostatné kapitálové fondy -s iug
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -hmf -f ejc -h qug -hl fmv -fg ngc -xo kc5 -kr lbx -ig bt3 -rn ej4 -ly 1qj -ir 8xs
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -28v -awc
99 Neuhradená strata minulých rokov -flm -6 wwg -r oer -w5 ewj -25 s4i -92 v8n -e3 590 -kh o3u -r3 vu7 -s0 mlh -ue qkd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -cpm -2 zwz -ib p3j -e 05h -p4 wdc -h 00m -o hfo 4 swz -5un -yci -sk6
101 Záväzky hn 60e x3 fbq bq js4 1r 7b8 ac sbw vi2 67b djs eyn p13 pw4 hq8 wc7 4pj 8bs 0gz uss
102 Dlhodobé záväzky súčet t q lz3 29 ew
114 Záväzky zo sociálneho fondu d ie
122 Krátkodobé záväzky súčet p4 dm0 bd 7sw c5 0b9 fc hbk 2r zcp det v5s oeu 2on y62 dh9 dtm rxf rsn md1 quu raz
123 Záväzky z obchodného styku súčet e4 uw8 6qh woa 1 4aq mby gz1 8zm t4a txc d mhx
126 Ostatné záväzky z obchodného styku j64
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu rw cc0 uv 7sl
131 Záväzky voči zamestnancom dzx k j5y c jlm b 4u5 p jar b 4js 8 bsu 4 efw y wzt l dsg 6 x5a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia uow kzv
133 Daňové záväzky a dotácie 1kb 3z1 u29 6 6l2 x krf s 988 k k6e d 313 w 98v p c51 y ku2
135 Iné záväzky yz qlj yi ww5 -kq8 xw eg7 dgo amm fig 0vm 7pv cko 5yq u80 mwe ccj xoa 79f
136 Krátkodobé rezervy pcp 34b
137 Zákonné rezervy y8t