SIGAS, s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
53983/L
Dátum vzniku
01.01.2011
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
10 000,00 €
Predmety činnosti
 • opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových (od 1.1.2011)
 • opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových (od 1.1.2011)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 1.1.2011)
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien (od 1.1.2011)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby (od 1.1.2011)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 1.1.2011)
 • vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo (od 1.1.2011)
 • vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m (od 1.1.2011)
 • kopanie studní (od 1.1.2011)
 • opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 1.1.2011)
 • výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba (od 1.1.2011)
 • výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu (od 1.1.2011)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 1.1.2011)
 • opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (od 1.1.2011)
 • čistenie kanalizačných systémov (od 1.1.2011)
 • diagnostika kanalizačných potrubí (od 1.1.2011)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 1.1.2011)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 1.1.2011)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 1.1.2011)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 1.1.2011)
 • sprostredkovateľká činnosť v oblasti obchodu (od 1.1.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 1.1.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 1.1.2011)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 1.1.2011)
 • cestná motorová doprava vykonávaná osonými vozidlami do 9 miest na sedenie (od 1.1.2011)
 • poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami (od 1.1.2011)
 • sťahovacie služby (od 1.1.2011)
 • poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla (od 1.1.2011)
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 1.1.2011)
 • ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hoťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 1.1.2011)
 • finančný leasing (od 1.1.2011)
 • poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 1.1.2011)
 • faktoring a forfaiting (od 1.1.2011)
 • vedenie účtovníctva (od 1.1.2011)
 • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 1.1.2011)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 1.1.2011)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 1.1.2011)
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 1.1.2011)
 • administratívne služby (od 1.1.2011)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 1.1.2011)
 • čistiace a upratovacie služby (od 1.1.2011)
 • projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 1.1.2011)
 • uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek (od 1.1.2011)
 • projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie (od 1.1.2011)
 • oprava a kontrola požiarnych vodovodov (od 1.1.2011)
 • kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia (od 1.1.2011)
 • oprava a kontrola požiarnych hydrantov (od 1.1.2011)
 • montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (od 1.1.2011)
 • poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 1.1.2011)
 • poskytovanie služieb v rybárstve (od 1.1.2011)
 • inžinierske služby pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (od 1.1.2011)
 • komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (od 1.1.2011)
 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 1.1.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Pavol Šiška
  Severná 788/39
  02601 Dolný Kubín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2011
Uložené listiny
 • Živnostenské oprávnenie, Autorizačné osvedčenie
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Zakladateľská listina
 • účtovná závierka 2011 + písomné vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2011 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2011 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2011 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum aktualizácie
19.01.2020