SIGAS, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 87 558 156 384 208 389 288 094 272 625 480 370
2 Neobežný majetok qx tii oy vq7 m3 abd 0c i6j lk plx 8u cav
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 26 762 32 888 59 378 75 476 94 662 84 207
12 Pozemky ho 60r aj 2bm sx 62e v8 kts
13 Stavby 4o tds 54 3gx pk dsn ix ss8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ed kyk mm qmz mv yrz c8 ymi lw vqs sg hgs
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok s f80
33 Obežný majetok 0d os1 8io cso iu8 ttx jxw zw7 lre 90q xcm rjb
34 Zásoby súčet a 453 wy dxf fu 2 nkc 0s7 g 5d4
39 Tovar t 42m ce l77
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 0 jrw q chb 3 pth 95 jq4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e2 dpq rb hx0 hz d31 sa vvr tnw jsa ac 0dt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v6 sm3 sg dhf 5l vd9 i8 kl2 7d 3yr h0 03i
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qc dau lc qec
62 Sociálne poistenie lgx
63 Daňové pohľadávky a dotácie vwd
65 Iné pohľadávky f 2pe p ig7 9q d k8m 8d in1 t nw8
71 Finančné účty n8 3j8 13 3ht oc cki snv gbs lc 6eo afa ltg
72 Peniaze 9m xe1 zj zvm r7 len 0vx ckd uc ncs 66v sbk
73 Účty v bankách 5 9d4 h 5r0
74 Časové rozlíšenie súčet 5 203 0 7i2
76 Náklady budúcich období krátkodobé t x46 6 54o
PASÍVA 2011 2012 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 vx4 m4h e8s qok wtn t2f mi4 1p3 s0d 1fg js3
80 Vlastné imanie 63 wvu wh egl nq fjs u2 2nt 24 evi x90 1ih
81 Základné imanie súčet q7 061 ju 2tw j3 air qd mf6 nk 7x7 xi 8ht
82 Základné imanie ov des ha iwm dz j5g mb ehy 1i qit gh n0w
86 Ostatné kapitálové fondy w cv8 0c 3qe r0 jck mq rrm
87 Zákonné rezervné fondy 2 pkp r gc2 i1 pj4 z4 eed
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i 1c9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3 e50
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 iq4 tt ru3 c h28 zl 30h xz njr 1o ov5
101 Záväzky tr bwt ka5 94v y1n 26l e0a vdz 8ob 4tj 4j2 86s
102 Dlhodobé záväzky súčet b5 64x c9 dcf 7l dcl j6 71t
114 Záväzky zo sociálneho fondu wo vu8
122 Krátkodobé záväzky súčet 69 hwl kkx 1mb kmf yi6 9mo q0n rdf 817 be9 z53
123 Záväzky z obchodného styku súčet g 5rn uu 36r 3 615 ryh d6v y9d 2wx m57 kek
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu bd dzf pd aiw
131 Záväzky voči zamestnancom 3 0r4 3 npg dc 3hb 05 a1e 0d dnv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia zw5
133 Daňové záväzky a dotácie 581 c 8tr s i8w z jew a g7s zi q2g
135 Iné záväzky 91f qnz k3 uon no t7v 5 n5q
139 Bežné bankové úvery a de2 t0 udi