SIGAS, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 87 558 156 384 208 389 288 094 272 625 480 370
2 Neobežný majetok oe 74d b5 23p sx iuo ss fpx 6k khp ec oev
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 26 762 32 888 59 378 75 476 94 662 84 207
12 Pozemky 3v dss ob c98 e5 2q7 dn gik
13 Stavby qk m7c wu tp3 51 vjt 2l kn5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 56 k1y j3 rvb z4 slp op t1a cf vjr p9 aoy
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok o lgv
33 Obežný majetok 3k az9 vx1 4g7 25k d4i gof w9n 32n pab 65t g55
34 Zásoby súčet k tc6 j5 4qq o2 z b3o 2jv f 5te
39 Tovar 7 igd 9p 0ie
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 3 tk6 m 2ra t yzk eu c07
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b8 6fe x4 dyo vc fke 0z 6yi t9j m34 ww 9fx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k2 qtc qu azw 8s rxg 11 m35 kh b87 xa 173
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5u p6c x8 94c
62 Sociálne poistenie kek
63 Daňové pohľadávky a dotácie bh7
65 Iné pohľadávky 1 9tx l 4u0 jz h iag 6k qps z g28
71 Finančné účty nn v37 s2 yrq 7l fil wt8 82t 73 vhn mzv xe1
72 Peniaze 2k 7jq e8 5ev ko eiy rma 01z c1 bm7 w61 ehc
73 Účty v bankách g 1d8 k fg9
74 Časové rozlíšenie súčet k 6fy q e3x
76 Náklady budúcich období krátkodobé j 73l x zxs
PASÍVA 2011 2012 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x3 omk 5el hi4 yc2 gdo 124 lpq 66q 3vy iy7 tek
80 Vlastné imanie 54 p6v y5 juo 4g b82 2g v1f ge gzm yrk w39
81 Základné imanie súčet oj zmg u7 v46 cb ptr 90 7la a7 ib4 62 2ys
82 Základné imanie sg pun ka l6j n4 a8q o6 aj6 mi dkz g9 4fp
86 Ostatné kapitálové fondy l g8m tz 34q gj zsa 4v 2gs
87 Zákonné rezervné fondy r nno k 0w5 la 67n 8j cgh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov x r8h
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c i5t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e hwq x5 mda 3 pyc xb wxp r5 iwp k2 nno
101 Záväzky b2 swi 02n tdy rtr swp 1nc qzi cs2 tgv qgm kb1
102 Dlhodobé záväzky súčet n7 tj8 el 2o5 8q kqq 54 628
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5r 8eq
122 Krátkodobé záväzky súčet ge u7u 7c6 0zc 69r 3jm xrx ga9 y02 nu7 wsi efb
123 Záväzky z obchodného styku súčet n amz rm ehs x k3y jdd poa c75 42z d5q 5cj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu uf urp 67 1ii
131 Záväzky voči zamestnancom 9 zak j 52b me agb 4p 0yh ni y70
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hkj
133 Daňové záväzky a dotácie l0i 1 ifw 9 q75 n ky9 w 82w we 8wc
135 Iné záväzky 2dq fvq zi e8e 1f pvk 8 6wa
139 Bežné bankové úvery y pbt pg gpc