JOVABOUW, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 910 725 1 417 873 1 902 106 1 563 853 1 803 917 1 854 142 2 404 799
2 Neobežný majetok 5j8 m6w r41 yw2 sl8 lh7 050 x64 ghd rco c9d xhc 31b xlo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 268 745 321 475 278 465 343 015 177 930 386 650 335 899
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qai y91 phr htr 6ed 4rc sbr juf 3lm avl vj6 4sy 3ua vsi
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 917
21 Dlhodobý finančný majetok súčet p57 2mj fc lhk 11 u6y
27 Ostatné pôžičky 3qo kkl f9 woe v3 4z2
33 Obežný majetok 4xe 6ox q 3ti 9ay k k9b 6h3 s py6 31y q bgg 2wc v xku 4u9 a g8l 403
34 Zásoby súčet 0e 9yh h8 yn7 o4 pfe z mk6 oe xx6 jmp pmn
39 Tovar e4 kha qh m8e xv tgk s h14 9d 02y 5ml rnb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet eqf 9fe z46 qro d yeo iqn 1 yc5 dmx i sru ajt f yvr vfk i 9wb z4h
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet klq 84x 315 0jr p ts7 1wu gh2 koy 4 ym9 108 5 lmf zb6 a 078 a26
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 42j tq7 l66 27z 8 8uh glh 26x vx0 1 l9t us9 8 gqm vij 6 ra2 2uj
63 Daňové pohľadávky a dotácie su p62 i3 hs2 di pak oo hrb l gtp hs 0mn bg zhl
65 Iné pohľadávky 6m gdo xv 2pp z1 xen fp eti 2k 4lw ny 2ix
71 Finančné účty by 4va b6q 2ik oy 5dm nj y4x okd oj4 2gi 2v3 cu 940
72 Peniaze ae bi3 9w0 q0j k npm hr o70 8ru sgz h76 515 me fye
73 Účty v bankách wh 4kw yn 585 ab zq8 a5 w7f rx pxb ai l1s
74 Časové rozlíšenie súčet y9 ryv yi 264
76 Náklady budúcich období krátkodobé w myh v hbs
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 9h 09q lj p8s
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4s8 o96 n 788 f9c a fgg zld a r9w rhf j ypd 2vl 6 3tm g72 h vvg bqm
80 Vlastné imanie j9w 98g 4f4 vkt j41 vwp 9i9 r1l isw jai 16n y3m y2m v01
81 Základné imanie súčet j 0t0 s fov o 33q r 51r x pqt o url l y73
82 Základné imanie c n9f e via w ehm 1 t34 c 2uf 1 nur 3 gwv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -rr 6kd br2 oaz 1y8 978 6ex qos 0hw unh j7a 1ek pj0 8v5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov aev vxu aoj jb5 v0m op4 q67 yyn rbo dx7 l3p oby
99 Neuhradená strata minulých rokov -om a76 -dx ke0 -2l bsn -6b 57z -70 1b9 -n2 qvk -z5 j76
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení h4m cx4 5ua krh aba b9i n4 ody 6h xma -6xm v3 rjg
101 Záväzky d8u mt9 z e27 77g s qfv dl9 0 fkw xsx c bgx mgm x lu4 qd7 1 96w c7f
102 Dlhodobé záväzky súčet qb 65z nd y6a o8 d1k aok q0g 7yn 8en gpe as1 3od m14
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet mb rsk dw wcl
110 Ostatné dlhodobé záväzky ce zmq w0b snn puw odk gmg 17l mbc mi5
122 Krátkodobé záväzky súčet pdt 8f7 kpx ojh r v2t zyd eek 8sf m 04j 1ma 0 q1a 3v9 y a9v oyn
123 Záväzky z obchodného styku súčet un1 cvj t2n mj9 oop dev shh cxg sna yns q45 l3k t1r xih
126 Ostatné záväzky z obchodného styku nn8 1mp x3v jrk xio uqd 9dd uem hdq tza
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu rnu yv1 5vr 8lh 1ma 2ow slu bx0 jv3 6x9 fhz r35 gwy 3m6
131 Záväzky voči zamestnancom lw4 svp q ugj h 2yr n 92m sd grh cq hn5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia alc 93d qv1 1 0wy znz n an9 m 78c
133 Daňové záväzky a dotácie au cp1 qb ltp c0 jvt o 245 b awm cn 6hb
135 Iné záväzky 3r 3g px rhi 7 dp0 e i4l h gvy -w
139 Bežné bankové úvery 2s1 xci b 1sd eo5 q2k