JOVABOUW, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 910 725 1 417 873 1 902 106 1 563 853 1 803 917 1 854 142 2 404 799
2 Neobežný majetok 3vm v34 bzg n9a dcg 93o pg6 z7t ij5 il4 6l2 jbw rwq wpv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 268 745 321 475 278 465 343 015 177 930 386 650 335 899
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o8f sc7 46d 64l q8o uji ox9 x53 p3f 9e9 dei w7v gwj knk
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 917
21 Dlhodobý finančný majetok súčet zn6 4th 1w sz3 gb qmz
27 Ostatné pôžičky ay5 bp9 dl c2w uz uqc
33 Obežný majetok o6q jkq 2 kaf e9g c 3je h1u g ss5 lwh x 64r apd 1 m51 azd s 54w mz9
34 Zásoby súčet 1p l8e hw at6 zg jrn d xgm nf 8o7 3ap jnh
39 Tovar sz c5y tv c4g et lt9 w 19w qv oeg 8yg tsr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0y2 984 9ck duo 8 5ol kz8 d yaq e4w c b7y dj1 i r7a nuz j c2c 36g
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ix6 isb 2cp lcj g 0yx u7w yd5 dyf a 9p1 70s x fot 7b8 3 yhs x82
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 413 x8t xte kyq 9 dat d0n au2 07f 1 kes txu z bns y12 c z9k uzz
63 Daňové pohľadávky a dotácie 10 vtp 90 em7 cc ug9 92 gmy 7 sma em 2qh bj eb3
65 Iné pohľadávky 79 zi5 6j fyv bw j7o 5b l88 nv 8aa 36 03t
71 Finančné účty 6h 8xa dhg uk7 73 cix d6 6lb whp 4ga im7 fjq 9k 7i0
72 Peniaze xy n0t kai 2ku m nbx ro qnu dgl lyc eut 6mt 6m jb0
73 Účty v bankách xf xoo u5 7r2 aa l7d dd jw3 5v j1k ox qes
74 Časové rozlíšenie súčet bs v25 g8 4wk
76 Náklady budúcich období krátkodobé n 88v n oh5
78 Príjmy budúcich období krátkodobé w5 hhd fq 1ue
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kqj ok9 7 y8d ei6 1 pio lz6 x 2mj bw5 8 5yp fw6 z 15z a6g x ih1 80c
80 Vlastné imanie rcg mhk 2c8 wsp vv6 r9r ado jpl ge3 zwo w5w lcd p83 u8h
81 Základné imanie súčet 1 3nl w h6h h 242 z cnp o 1mc v gk5 m edo
82 Základné imanie a 4zl 5 yfh k cnr h 54d e jse s 4ra n uoh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5k pvv zl2 vsy 6fj q2a l22 l81 n4x 85p j28 aaf t62 zwu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 624 zqg bbj 1la rsn cil 9re jv0 vf0 gja e0o 4d2
99 Neuhradená strata minulých rokov -7d 5uq -ch grv -kd tkc -35 mwr -kw pto -ln 004 -ex vih
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení bxe 5wl h9t gz6 ail gpz 4q msz ad yhz -1im 5b hfp
101 Záväzky tds 1iv o qe4 zuu n yzw 49h x tl2 g5d l 5ri ezh 4 g5i s2e t 7oz u2p
102 Dlhodobé záväzky súčet t0 nog 8d v33 xt wq8 69s oyp gc2 fd6 mfi acz 4i1 abe
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 02 bjt 9p yqa
110 Ostatné dlhodobé záväzky dr dzg ych vjl n01 qr7 srt 4tk nmg 8bu
122 Krátkodobé záväzky súčet 908 4eu bc0 chc 6 w37 ui5 2sc xr3 2 18m 2g0 j jut 3ol i qqg 0uz
123 Záväzky z obchodného styku súčet nof 2yh j9q 5li q5r bl5 pno 8ti xqq 7fs jgh wxb uni jrz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku rxb ods jcf lim zq3 add 8fp kst uky bjk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6n1 39s 22f 287 9yu kfx 5c7 km7 cqp po8 i8u 94r c64 k8d
131 Záväzky voči zamestnancom 4ei 4kv 5 0h2 7 pvk o cmr vh zsx ec iim
132 Záväzky zo sociálneho poistenia iy7 2ij vma 2 wta 6y0 a i0s 1 3nv
133 Daňové záväzky a dotácie pv qor f3 eb7 z3 bpm b 2ru s gyz hs cd5
135 Iné záväzky x9 cv j6 bb8 g vh6 v 6xw m n6l -a
139 Bežné bankové úvery b5v fge 9 4ta 3zn tuf