GAUCO LIMITED, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 9 661 11 784 15 060 16 271 25 505 16 819 14 487 13 235 9 129 8 314 4 200
2 Neobežný majetok 8 3n8 b edk w tuy 5 i9w gl fqj 3 96l 7 xp3 f ui0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 750 2 500 4 898 3 031 13 459 9 528 5 597 1 666
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h tgc 1 9zj 6 2x6 g gwi kc igs n r44 c ee1 r 0yk
33 Obežný majetok 5 vd1 4 8d4 8 gl2 py f69 3o yf5 q fca 6 7id ir qne q 08k o ebj l 5qg
34 Zásoby súčet e mn9 d 2dr o iog 8 v4z d f80 p f2w 4 ylj d 1yz 3 3ny s 6fa u nxb
35 Materiál 8a zv ri0 c6
39 Tovar q bh1 h ofw t 2ir 9 i3c 4 sa2 4 9pr u hwt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0r b25 sau m b8h 0 u8n z se8 n j1p 6 ruu iys e 6kk l76
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 27 dud hci 051 ui8 7 guc 5zn 9 xgh xtx a zr8 sb3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1f k0v 0rz bsi xa3 i mw7 kny
62 Sociálne poistenie u q 23 7t 55z
63 Daňové pohľadávky a dotácie dp8
65 Iné pohľadávky 51 8ei jg0 wrp 76g yk7 e 0s8 p0 hp ccn
71 Finančné účty 2 lu4 q 5sx y lfb u ywr a gdg a t8x j a5n p fi5 9 lc2 u 4ta 0 xvp
72 Peniaze s 63n z q1p q sp9 1 pfm 5 gqm e jzn u p4z g va9 k 55y 4 wfr 2 7k1
73 Účty v bankách h 8im 6 nbn 7t6 5 gx6 1 llb g xo3 h 2cy
74 Časové rozlíšenie súčet d3o 2u jww 7o pg 2i zr
76 Náklady budúcich období krátkodobé k9a 9k ecm ra tl 23 j8
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s 8w2 3o ihx 2p rcq ja 72f un ubj x8 f0w vn dnz bd qpm s d4e b ov4 t 4hv
80 Vlastné imanie i 61j 3 fyn s 3js o p71 h 3kn -z qg3 -4 t1a -b wxb -px ogy -8v 0u3 -pj 8xk
81 Základné imanie súčet f kss h si9 q twq z nk7 e 9sq j uf9 l wqm 5 qd4 a 11h y o8o r hrc
82 Základné imanie d uso n yjc g bzz p sxh s 29w 5 5kn r 3c6 z 3dh 4 uge 7 5bn n 9e6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -b7r -bhy -o vi6 -0 tjj -h os2 -g us5 -p 3jw -0h lx3 -pw tjp -x2 dvk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w37 ia2 1ge i jzb o 0tm
99 Neuhradená strata minulých rokov -9nr -sr6 -v 8q7 -0 9xj -m 5qo -b uh0 -w zf0 -vu nve -26 7wr -l2 kxs
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -a62 dry -v 02j -0 c9j j f7l -j muh x sso -j hqp -4 mhq -n n82 -x uo5
101 Záväzky 8 zhm 4 dax p8 nr0 nj ika ru u21 t8 bqe fl fp5 66 7m7 b1 z6s il o1x 68 sn2
102 Dlhodobé záväzky súčet pr 6s j jjl p 61x x wss y g7g 3 2cw
110 Ostatné dlhodobé záväzky 5 ben e l3d c vpi
114 Záväzky zo sociálneho fondu hj zv hk mcs vvy
122 Krátkodobé záväzky súčet o ss4 c fh3 ak h9a 1 xc7 i 519 m zzk 2 wn4 z6 x06 0r 735 zv 8f0 y1 axz
123 Záväzky z obchodného styku súčet d0 od1 o ujb fw3 2tt r4d i atr s feo j ij1 m uge e 1dg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0 bxb d17 akn nj8 0 2zd
131 Záväzky voči zamestnancom kp ur cwn vh3 vcy mju t8a x b2x s ben x z09 6 tto
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ywc b0c u2g ii3 1rd
133 Daňové záväzky a dotácie kdm 712 0os 6i1 ekk 7h3 xcq m1p j12 s77 cda
135 Iné záväzky w wsw y cjy 9 7r9 t t5d c spu f ig3 t p4b 3 h9y hq hre 32 kp4 tk rn8
136 Krátkodobé rezervy ih btu d58 8u
137 Zákonné rezervy ox u9g faq zm
139 Bežné bankové úvery 2 y9f 0 5ip 1 qpu y o s31 j4s
140 Krátkodobé finančné výpomoci l vwy p5 qhx