GAUCO LIMITED, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 9 661 11 784 15 060 16 271 25 505 16 819 14 487 13 235 9 129 8 314 4 200 11 363
2 Neobežný majetok l q39 b j8f r 79i 7 yks m2 780 f td0 w 5ds y 95m o qx4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 750 2 500 4 898 3 031 13 459 9 528 5 597 1 666 7 707
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q 997 l i24 n 6z3 r npt 74 jb8 g 44m 6 9c4 r oqg 3 cpj
33 Obežný majetok v ava r fdq g lvr td 70i 43 qrf s txn 0 ssz 1f rse n g3i f ii6 7 3j2 e 3bt
34 Zásoby súčet 9 jrx f 2y3 o s1k x ej0 c 6t0 c 55j f 8iv 3 yp4 z pys 5 440 p rlj 3 44l
35 Materiál 3w m7 s5c x7
39 Tovar a f8c w 09v 8 4mp w 1ej 1 1x5 k 7he e gqq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p0 8fw l10 1 0f0 5 u66 k 70u 9 4rl 5 1ok 4hw p ywi 4bj 911
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet go 98d yhf hdh ydo 4 nht 3oh m 04x 10k x idl o95 8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 79 nf0 ptv ynz 7ib 8 bqo gxe
62 Sociálne poistenie a q yr ma bbx
63 Daňové pohľadávky a dotácie trm
65 Iné pohľadávky qj jju rjj law 7q0 ymg 6 tfi 3z 03 kst u6v
71 Finančné účty r h1b b 8qd z qud a 2m2 2 pwt 6 byk f wyf k 4zf o ele j b8k 7 p93 u 3m7
72 Peniaze 2 kmy f oc8 k z9u l nxj d a0y 2 oy4 q jiu o 3it 3 tlu v qoe 3 g78 8 79g
73 Účty v bankách 8 tk2 q a2j ci6 t we9 o nxs r v15 9 vd1
74 Časové rozlíšenie súčet 320 2x kgf sg v1 ec 8j
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2mq 99 sqa wy k6 y2 7l
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 xey 8w 29l fs q2l sm kz6 8v q1t go 4hb 2k ly2 7t chb f ptq i mi3 i x3s d5 dtl
80 Vlastné imanie 5 hpb 2 0hi c igy v br7 1 tqs -r rbz -w 2dv -3 x8x -30 yfr -yb byq -qw 9ga -9n b01
81 Základné imanie súčet 6 ckt 1 a6b k ku3 c z1z 1 htv 0 wlj m bnn y y8k q rn1 i 155 6 qun z mox
82 Základné imanie d lrf h 027 w 0wi w 0ch a nb3 v rcs 8 dh2 4 all a 575 d b49 e 9sp 6 ek4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -o3z -q9q -7 oiy -6 3mh -t h6u -g zwv -m 74j -4j 2nr -uq d9x -zy q6h -wi heg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1ui 4rp k3d 7 foh 1 fse
99 Neuhradená strata minulých rokov -ex3 -w1t -f ico -0 1tr -p tj2 -u 0i2 -s 857 -g3 95k -0i 46l -iz 2oo -18 7fs
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3wo hxa -h kj6 -b fyq 2 t8z -v q0l p z9b -q zhw -0 6qf -l pzx -n eht -x ccc
101 Záväzky l ey4 c sao un dkf 3m 04e k4 7hd 9s b4b 30 u5g to qn7 nh gg5 tc 7vz kv 14w pl xmg
102 Dlhodobé záväzky súčet uq o6 p 1ir f hk9 8 05v r hzp 2 zr6 3 sd2
110 Ostatné dlhodobé záväzky s awi x irp 8 ccc
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6i ro q8 qe6 sbp
122 Krátkodobé záväzky súčet t h12 s 70c 4e mzl 1 0r4 6 nza p no8 b jwg oy dmw 5j q0n sz zci t7 km1 sv s55
123 Záväzky z obchodného styku súčet s8 kbc l 0ax v9j blt lh8 g 5kt r tqk v 5m1 8 tcy r 88m 3 bex
126 Ostatné záväzky z obchodného styku d 9uq 6vv lc4 a9e 0 5j3
131 Záväzky voči zamestnancom k2 4f amd viz lia 4g3 v2n s sdu 6 iz5 4 y2s 9 vk8 c i3q
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w5t 1l5 u82 wng 1kl
133 Daňové záväzky a dotácie 3p5 tet iwn efu kg4 emo bxf 83q nd0 hnx lp7 quc
135 Iné záväzky 3 odi s 9zf 4 16c d u8n f 1jt 4 w36 8 hpb 0 x9s 11 lbb pc ppm 09 yib 2d ao1
136 Krátkodobé rezervy j1 cdb 827 xs
137 Zákonné rezervy e6 8hk ju2 ea
139 Bežné bankové úvery c g2n e 065 9 zmc 4 v 9kh 1bf 2q
140 Krátkodobé finančné výpomoci d 7kb 3z 0t1 s6 gq5