PIGEAS, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
54315/L
Dátum vzniku
01.03.2011
Konanie menom spoločnosti
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár a študijnom dobore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo, gastroenterológia a geriatria (od 1.3.2011)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 1.3.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 1.3.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 1.3.2011)
 • faktoring a forfaiting (od 1.3.2011)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 1.3.2011)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 1.3.2011)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 1.3.2011)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 1.3.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka r.2012 + poznámky k ÚZ z 31.12.2012 + zápisnica z VZ z 08.04.2013.
 • Účtovná závierka r.2011 + poznámky k ÚZ z 31.12.2011 + zápisnica z VZ 05.06.2012.
 • Spoločenská zmluva z 01.02.2011 + dodatok č.1 k spoločenskej zmluve z 24.02.2011 + vyhlásenie správcu vkladu z 01.02.2011 + podpisový vzor Mudr.D.Baláž.
Dátum aktualizácie
15.05.2024