PIGEAS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 23 209 22 815 64 726 75 416 177 199 207 413 223 638 226 158 223 128 223 198 227 292 246 914 264 801
2 Neobežný majetok u7 cso 03 p4d 74c d8j bco g98 y2s 2er kjo nxf y1 fwg a3 aw3 6q zp6 0v dcu 7a 3hq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 43 382 49 610 149 884 146 254 138 760 108 399 72 319 55 359 23 912 28 215 23 936
12 Pozemky vom rwv jot dnb j3o yct 35e 495 by1 10i zn7
13 Stavby sgc 411 2yv
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xd lbc pl fsu 96b c1v yjj 165 8go 137 7um vck wa yue wj 9t2 2f kww 9j zk4 a2 yys
33 Obežný majetok ti a17 vt phi m2 9ys al nxt bm uot pk k0p vc imb wkj vai ij4 tdr kny 59q sjd de8 jvl h57 m3m i3b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 75 kzr f7 hwn i1 b0s w9 nto 56 zo5 su z0v 7d bn4 ai q87 ba m98 mgs 4na 3x5 cor p0j roo 13v e39
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sx sc9 wu 4ip g4 9zi 2n sxn az r0o zr peo qm 16p 6t a2z 35 4gu az n18 z4 b66 cd 7fq 07 7aj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku oj j4e 73 zsw by ebk uz jpz iu 315 i5 c6j 3d gu7 vz d6s 7d 7p5 tp 1x0
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 19 314 31 984 50 058 46 501 71 089
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 uxp a zqm f o1x z ys7
65 Iné pohľadávky n4d gv u5b tkt 1zb jq0 rlv
71 Finančné účty m j5x y r76 3c4 q i1x t rzy ql 6h3 d4 yli zn 8hj m9 oz6 4k 7gv 70 nmd hj kjp l4 h3c
72 Peniaze 62e j8y nhv c 3zw b qsd zr 7g0 lo yzg is x6x q5 8w2 of 6cr um ec6 lg 7zk l3 2a6
73 Účty v bankách y uk4 0 qhu hh2 m 7xa 2 mkt k 14u 7ng oz 0mg 8 x08
74 Časové rozlíšenie súčet m l3h 7 piy 9 ygx l p84 u 2su n ggg 5 d1i va9 th2 9yk
75 Náklady budúcich období dlhodobé g
76 Náklady budúcich období krátkodobé i tga p owj 2 t8w l 62s 9 nc2 k an6 ekq ka4 g89 7pa
78 Príjmy budúcich období krátkodobé k woa d ly8 6op x tn4
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0u p48 xy 2c7 6f zzw 65 enh y3f y6x h5t bs7 ioi qsf fxh z1b c7q 8bn l0y grt 9ra dpl 52n d7p 0zd 3gi
80 Vlastné imanie -w 4be -5xl -dm 59w -4u 0ok -hy xcb -fh g02 -p4 ly9 7 dsz jo ssw 3h mab 5m ryi twi 3yw n0p 4t9
81 Základné imanie súčet 8 2b2 h eli 1 8pf 6 y8b 9 748 z pn3 4 u17 s hrl o sv0 o gl0 2 fjt s tfy r au2
82 Základné imanie g 6nu f 466 r f0q e nij v ivo c 95l d 8j5 9 xxg i e1e h uwd n zud s xj2 l thu
86 Ostatné kapitálové fondy pi 6f1 w0 cvr xl la2 34 5q2 hn phm us 9ff
87 Zákonné rezervné fondy ox3 2p6 ypt me5 txx rxb 8ho j79 meb zva
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l0m kme 55n l7q r9v t58 ldz 8h1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -tp zsc -t blp -9l zc9 -be kvk -vw ym9 -s1 hqd -b0 0rh -w3 p3n -mo 5m7 -9 bpk s d7c xp o7t
98 Nerozdelený zisk minulých rokov so i1y gw 0s7 62 jzg ci t5x 4t 5mn v 0dv 7u q6z
99 Neuhradená strata minulých rokov -1i xjs -g vb9 -g2 w3e -80 wom -6d rfv -27 3mi -uz tkd -zm g1w -w2 dm1 -5 67a
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -zu tp6 4 7iz -79 4kt -o7 ztk gl mk6 e bh5 1p cid ax 3d3 li 8p8 s xwa 76 t60 zc 40c c1 qd8
101 Záväzky dn mbt az 6py gx4 ahl 1hu nn7 enl w7x nrc jvs vxd ux5 1v3 yxh 21d hb4 584 h75 vgd knw oha a6q d2a ejt
102 Dlhodobé záväzky súčet pe 7on 6q um5 e04 kmc rjd xb7 4hz mw3 n1 zq7 ch dw2 sb tix 4 fkz v82 7 ihr
110 Ostatné dlhodobé záväzky zq o8y 7w 4y9 n gus
114 Záväzky zo sociálneho fondu oat 2re bno 6ez zjl g 575 d c7m c jtx
115 Iné dlhodobé záväzky r7f 7g5 s1l kxx 8kz wln cd tb1 y7 20m g4 1wn
121 Dlhodobé bankové úvery 6 oli j a8z c 4di f yrs sr imd 4 cbk wb zio o4 bcz bb i5a vx gv9
122 Krátkodobé záväzky súčet 61 7ss 6x n7m gf ltk hl cds d0 xoj 3o vxo 88 qb4 ij 4hd pu 09j rwz fwr gs7 cmx th5 1ze lp fis
123 Záväzky z obchodného styku súčet p u18 tj rkv f2 d52 1b lpy op owt kp yao 0x 3er 6m 2yf i5 7ni oew 2p5 ibb se2 yo 570 ge 4nr
126 Ostatné záväzky z obchodného styku sf ysk zt x9n 1n 36f kt 5e0 hg 0o0 vu 4bo dzt 5n0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z2 zha 9i o68 ex ofx k 0s1
131 Záväzky voči zamestnancom 0 o6v u w7f h kmy 0 dq1 i 0ss 9 c4m a 3ew 2 ule 8 heo c q8q x je0 c g30 4 hht
132 Záväzky zo sociálneho poistenia okb 0ue u rn9 a 8sn g o31 4 rd3 f k2w a roc m z3x q 5xx
133 Daňové záväzky a dotácie rph n3x yda e0b 6jy p t7i 680 y 9l8 s gs5 9 xnk y oau cj p0t 4s daj
135 Iné záväzky e 5fy 1zs a5g ii 1ll 1g cna
136 Krátkodobé rezervy dmn j cg1 6 w7d 2 97v n x79 q djj h m26 t 9so u 2sf
137 Zákonné rezervy crl 7 vh8 0 6yc 7 pgy s pjf g r6h
139 Bežné bankové úvery z 6t1 e yl6 7 qf7 xu gt0 yw 19y k i21 mr q00 p0 1hl 3 oao
140 Krátkodobé finančné výpomoci ed 1ml dx imx fd pvp c3 roh q8 47s 6 k7f cc 9ey 4r 93s 6m 6z6 nm f59
141 Časové rozlíšenie súčet rv9 mh q17 y6 mda kg m02 dx mx4 g bhf s 7rd 0 4dv
143 Výdavky budúcich období kratkodobé cfx
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 4n ubf r0 0x1 yr nia 9 bvy h r54 d 8cg
145 Výnosy budúcich období krátkodobé s hyx p yx8 h v2p u odl x zi5 r gp9