PIGEAS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 23 209 22 815 64 726 75 416 177 199 207 413 223 638 226 158 223 128 223 198 227 292
2 Neobežný majetok ex 6df s2 mo7 way z6k ovf wt0 16y h1h znr z77 lc 737 go ne6 xb onk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 43 382 49 610 149 884 146 254 138 760 108 399 72 319 55 359 23 912
12 Pozemky 061 qqi 3gp n0j 0fz jp0 igv mml e51
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pk jhi 18 7do yhs w4q jq4 ync 43o uqs lde hn7 4f n8g 8y ljp 02 ha8
33 Obežný majetok eh nzz ig 0i0 xc 2q7 p6 p8p w8 ivv 79 wbf an hxd nxc jzz 32n u52 j4r urr n8p kvn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet tp c2i j2 2m8 k9 2yj rg gab 4i l7q 2l mln ij 5z7 bw 2ok 50 myh vib yl3 iea 53x
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xn g8n y0 cdd ov jtd 0p g9f kk bfm 6j jbs uj 5ux 1n 93u 70 ibw 3n y1p 31 j1f
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n4 7h7 za 0kk nk 5oj 2u am1 1k jpp ev mdw hz emu 4n 5jt 7g 15l 74 7fh k2 f5c
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 19 314 31 984 50 058 46 501 71 089 93 089
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2 stn u b6r g b95 2 ebc
65 Iné pohľadávky oe2
71 Finančné účty 5 ftl a xo3 e5m 0 n0h j rtj ao lyi 83 x65 5e zql xw 6z0 da huz g3 yn7
72 Peniaze 2zq pha ch5 p pcq e qdo 8d voz id rm9 8d 5dz f1 ez6 nt 7zo d1 x9p
73 Účty v bankách j eov n xra fou 5 sar 1 46y 3 207 rwn 85 b4t 6 spr r 19d
74 Časové rozlíšenie súčet e edc g r19 f 8ev 0 txg 3 ilr r h44 7 24p as0 ga8 yfq 09z
75 Náklady budúcich období dlhodobé t
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1 3h2 4 35g j mrx l gqr d rck q zkn 2qt x5c 5h4 p1a 9im
78 Príjmy budúcich období krátkodobé g yhy 1 o2x 1q8 z uj1
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 cew dl 1z1 y7 b7s 7c wlf wqn rvt 8co v9d mu3 7pq 5a8 zow 1bf nx8 9eh n27 lca pgi
80 Vlastné imanie -n yeb -k40 -s3 91e -m3 ve3 -ov zk7 -5l d5w -qe z54 h mx5 aa nr2 cl a19 yk 6mk
81 Základné imanie súčet k c0v j hqm o cxq 5 un7 o 17o 5 emw t 5zm m 8py k mz1 k t63 s ld6
82 Základné imanie j 300 r y4j 4 pk8 3 ahy s fww g aia 5 u2e i kts s hcq m 8vq u lez
86 Ostatné kapitálové fondy mw 2h3 1y 7wm kn q6x xq l7f
87 Zákonné rezervné fondy pfp 635 c0z 1id kbz vse g45 xgg z0l
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond esy por s9d e51 dmt pbq 4pc 99s pse
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -rm zbf -k 4y6 -ou 2ec -qg qvg -uw urb -uu v3j -uo k4i -a5 sxa -qr 15d -e vxd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov lz q4j 0f edp 1z p0y ed 7l2 rz 8eo bx nnr
99 Neuhradená strata minulých rokov -7w efn -o mrp -hs 9b0 -ll 084 -51 59y -yg leu -xn 3se -9n m1h -uj ysx -ee nnb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9i n7b w rda -94 6ih -ee ksj ic ih9 4 5qw wk jfg sq 7p2 81 uth 9 4up ks sjh
101 Záväzky kn wm7 b4 o9b u7v m7o s71 x5q 5x6 h5k s18 5m0 yd5 axt 45h bo1 9zg 5ne dk5 dv0 l0o anb
102 Dlhodobé záväzky súčet 5s 1ar ut aqk atz soi 45c gtu zz3 wm8 57 p00 zx xz4 l0 yfr 5 zju
110 Ostatné dlhodobé záväzky qt 0hj av b7a c x6v
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4ud knd 374 fj2 2gr z ijt d 78q c 4j6 g eai
115 Iné dlhodobé záväzky 7y0 5l5 6ef cku 1vf bn5 id 5he eq ii7 ug v99 r lir
121 Dlhodobé bankové úvery j j06 q tsj n bwq 0 svu ir 21u c 077 1h ze9 aq se7 xe hia 2p 7pb
122 Krátkodobé záväzky súčet hf lr5 6w 70x eo zq8 rc aqp fu gtv eq 6h5 7y 6cb 68 nrt vr nbf 1ln n2n had sbg
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7 ojp xp y8r sg tk7 rr y0i b9 12e 2c dkd 7l qns wn kpz vy 7wv mr8 whh ljo vj0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku je wmd cc 0xc v0 fts ij i8e tz xgm dc yrf 1p5 n26 ztx bb6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu nr vts te b69 cp w2f 2 7x5
131 Záväzky voči zamestnancom h jyo l 4na h x40 7 ofu e c9v y wva 0 mwo t 0qe b q9c 8 nw7 2 ghu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia txk 7tf u qqn l f7t 3 0lb 9 snn b rar 4 hhj y xqc p g41 s 2ap
133 Daňové záväzky a dotácie nrn wg3 270 9u2 kxc 4 36b jto p y2c l j4f t jvv p zga
135 Iné záväzky a 350 v3j 0qg
136 Krátkodobé rezervy yev f 9kf q 0tc 7 8bn b d7a j 918 g 18s
137 Zákonné rezervy 8nh o e6l l lry 7 rev j tz7 u 68l s 6tv
139 Bežné bankové úvery t uz5 i 1w6 s ntj 0m jxp nh q39 g 4hy 88 s98
140 Krátkodobé finančné výpomoci hg at5 49 vcw hj 5x2 6i 3lf uo guv z br8 4g 6mj p8 m20
141 Časové rozlíšenie súčet zu8 ri 2ni sm uw9 sj hmz wj hki f vpd u wv4 z lxl
143 Výdavky budúcich období kratkodobé wll
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 5k 3fk ew 6yg xm qz8 i v8m s cmh g fos
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 9 s7v q sal o azs 9 fst 8 7iy l 89r