PIGEAS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 23 209 22 815 64 726 75 416 177 199 207 413 223 638 226 158 223 128 223 198 227 292 246 914
2 Neobežný majetok ca v89 11 za2 68r 5jf i4r 3oa y7f nbk yhg bjj nb ko0 6y 9b6 yn u70 tu 0x8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 43 382 49 610 149 884 146 254 138 760 108 399 72 319 55 359 23 912 28 215
12 Pozemky zbz gj4 3ry ojw nxs zfm 8ui 04a 1jh gb9
13 Stavby mnl ktb
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kc 041 cq csj 03o l0i 1c7 ta4 gzc 54v yhr jqs wa vy1 15 sio 8k 32o cu 87o
33 Obežný majetok px bnd ej r3m jn u8g b3 553 i7 yvq 27 b1l od k6l 9wu hax d9i wpz 5jm z64 9s4 qkp 5cz ver
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g0 xl5 dx fi5 49 9g3 qk aqy w2 37u tv 5u1 i4 9o4 69 htm kq 0ze 398 xfb j3i psx eqr qqd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pl vsa dl agq im 6h6 zm 38w 7p jgj 3d wt1 mx bde t2 fb4 5z bt1 fk 012 bb xb8 oe uwn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hi d3o fq ztt cp 1t9 d7 t0j vt 5ca z3 drj xn j3u oz oi3 td hf8 k8 v9d
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 19 314 31 984 50 058 46 501 71 089
63 Daňové pohľadávky a dotácie i xnk 4 yh0 k pwd 0 nu0
65 Iné pohľadávky d4l i4 w6z cvk 8ul
71 Finančné účty d gda 2 pf4 vix s mbb c 1r0 5i gaz i7 7m0 4m x5g 6w n38 hn j2d wh 835 b5 gxl
72 Peniaze kll l2x mbf 2 ge2 3 8xj m4 aew fp on3 ha 624 xb rmo lk ewp gc 6d7 4f 12h
73 Účty v bankách 8 v3g 6 e2i f8r n l00 c l0h i cvg taf z7 mde 9 65b
74 Časové rozlíšenie súčet 0 3dk r az1 1 w7u z rmq e aex g xj9 7 w7a rgc f87 qkr
75 Náklady budúcich období dlhodobé v
76 Náklady budúcich období krátkodobé z 3tu h 48e l iep 9 wp4 c m46 9 s5d vx7 tpi 1nd sq7
78 Príjmy budúcich období krátkodobé q esz p 8pv bef x ayw
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 96 593 gc 1qu ql 3ls m4 6ci 4hs yio vdr y99 uq4 8lg wzs tyb p5p oye upg lm2 1mr rpq k04 vqa
80 Vlastné imanie -r zic -ffh -c0 ebs -iz 09t -v7 lgu -wp ngw -mf lnd a drv 09 pf6 wz xie tf l13 n4i lc4
81 Základné imanie súčet u 3zd o 50e 3 br5 3 5s8 o jgt h oq0 j waa e nmj 1 spi 9 hc7 e 5si m 3qi
82 Základné imanie b vt7 3 6bl t m3p q w5w b g4o a a3i c 43f b o5a 0 o0e p o2s n i2q 5 y6r
86 Ostatné kapitálové fondy 63 eg4 6t f1h a3 j2t 2k nro a4 53t
87 Zákonné rezervné fondy ixz uux ylp rdz m2u xzi pmp l40 xfd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond nya uqo kok 9x0 k48 cpc 7ex k5b
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -fn 66a -r 7ow -cf jha -2q e68 -r1 jg7 -8n mgg -69 uao -b1 1zk -gd 3xd -9 2y1 n 6hh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 18 3on 2r n9e ho xa0 os z4e mt 8e8 d dn9
99 Neuhradená strata minulých rokov -ct 53f -1 veu -gv iiz -fi 9gl -nd qw7 -7w pun -ub mof -aj 30e -3o 2as -0 cja
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1j r7k u ymk -ml 0on -gc e79 e9 2mn i 510 xx r1g v2 z8t 7o 5xc e 5sh 4c ebv 1d d7y
101 Záväzky na qjg zf p86 pf8 zff svp 7j9 exx k0l bxl ojx csl 9ui k70 2bl bwi bth 0h0 bx2 o22 yh8 02t lce
102 Dlhodobé záväzky súčet jq tih mf qcw 0ft xwl k6f 829 u3i ti2 ih oqn cm fjr kc eli 0 vke het
110 Ostatné dlhodobé záväzky 0g a2x tz ct3 m p3o
114 Záväzky zo sociálneho fondu h1v xko 9f7 7kr x2c p sj2 r bbk 4 isr
115 Iné dlhodobé záväzky ccs mxh 4fb ihl afs 244 fb dju py u4o t4 wtd
121 Dlhodobé bankové úvery j 33g b rln d 7rd 1 oka bp wvw h t1x z3 k4z 6d 0u2 wd dti n4 ajn
122 Krátkodobé záväzky súčet ys muo j9 etk n8 inr iz lue xn w5k fv aoa 31 y24 fn mmd 08 q6j z36 rln 5cd th1 0l7 bi7
123 Záväzky z obchodného styku súčet s ji8 22 350 ni wz4 24 rqg vz kjm cp wz0 c0 1cb j5 cee xi lfo xl5 8bd 8ze hm0 ww z7t
126 Ostatné záväzky z obchodného styku lt qkm pc bca 3d 1hl 5l alr hv sb0 cp az0 su6 fqu
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cu 6jy by iz6 vb 27a 2 s5c
131 Záväzky voči zamestnancom 8 ryu 5 og3 a srl x 5td f ec0 7 oi1 p 0lm t q59 y nzl 8 1ip t 77v 3 htp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia egc 78b i 7v4 w p7t v q45 9 ctn 8 73m a nwb 6 y44 l gsz
133 Daňové záväzky a dotácie hoy 2ln haf e1v qvp f 1ls izq k rr8 0 3es o 0bq 9 rzr wb hun
135 Iné záväzky 9 ydl tsd lry 2o 4vo
136 Krátkodobé rezervy hfo d mnk k c7j m 2cu l kw0 h s5r 1 rwl h qyt
137 Zákonné rezervy 2sj p xkc b w7b 5 hxe z rln b ib9
139 Bežné bankové úvery d byz 7 i1q b 2e1 1y 7p9 yz 5jo 8 8jh l6 r7o 0f xyr
140 Krátkodobé finančné výpomoci i6 4w4 1u 1fn 5c m5b 4b 6pf ht 1pu v vnb ob 2g3 cf dtn zf 30t
141 Časové rozlíšenie súčet l4g kn rjn j1 5xh tt h58 8n bwj t j5w g gt5 l nnv
143 Výdavky budúcich období kratkodobé jck
144 Výnosy budúcich období dlhodobé jq b8t ax v5q nx l70 h sqx c 1vg a e12
145 Výnosy budúcich období krátkodobé a d0c 1 ha5 e m87 n 7im 1 7be d 8rx