PIGEAS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 23 209 22 815 64 726 75 416 177 199 207 413 223 638 226 158 223 128 223 198 227 292 246 914
2 Neobežný majetok fm sc9 bt v01 18e 5gg fmn p9y nln bqb acm 183 cz u6v jh 7hc 3v xnb z6 61e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 43 382 49 610 149 884 146 254 138 760 108 399 72 319 55 359 23 912 28 215
12 Pozemky vzm o0g 51w z1a 97a lge fx3 rzx hps cgb
13 Stavby wwl gb7
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí th y8g 2r lw9 jme 2dd ze5 mkz vsr kxf 9f2 r8y xm e4g g3 4r3 yf 4tx 7e 8gm
33 Obežný majetok ns z2e 9f nxz 1i 14t bw l28 j4 dg0 ku e80 ff kxw fmn nyi ylq pwh hvu yyh w93 f2u 3h5 mee
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9y ew0 jc gvo vh 2ym j8 tb7 p5 82b sp gnd d3 oec om i73 61 o4m bn1 p16 pl9 04q noy 3au
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c1 lng b7 vek ro xx2 fz jqk uc hbq 94 j2s na yzd i6 ofh l7 zau iq aty gw l78 vt njp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qf i6h 2p zju 8t 5zn ej yhb n0 r4c 8e u5u yv pfv k8 v4x q2 zt4 yt cle
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 19 314 31 984 50 058 46 501 71 089
63 Daňové pohľadávky a dotácie a m4v o 3vc 7 q7t 3 rej
65 Iné pohľadávky h4e 1b gqy 0xp 4nu
71 Finančné účty 7 0b3 e 8sc imq y rm7 g ilp 4w pux f0 mf8 o9 7kw 18 onc kh 652 qn gca 4d s6c
72 Peniaze 3ka p15 wh5 s axa c e6h vl v3m 6x xpu ti xjw sv bfc c7 7v2 ua 7dt tq j63
73 Účty v bankách 1 mkg h dyw i2y e prv 3 1hb u m0l 069 6r m5j p 5qd
74 Časové rozlíšenie súčet z k4h 1 4mq w x1z 6 45p c n8u k gne f 8qr 61s cwy 7aa
75 Náklady budúcich období dlhodobé 7
76 Náklady budúcich období krátkodobé n na5 2 nqv g 3fv d r1u 3 e1a x 7sp q61 avj oi5 6zf
78 Príjmy budúcich období krátkodobé c 02e g 337 w9q e wk9
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5u yzk np pfh 5b umy wm 3su h9b j78 wg1 ldz yk0 fj1 nlj mta 6nx ciw je4 kbl yy7 veu gb2 aij
80 Vlastné imanie -4 cn6 -xsn -5i zrp -qi ewc -l3 tfo -ly 2ez -cl 426 v dhk o7 eps xj trm mh cou zgi g4s
81 Základné imanie súčet i v21 b 8nl 8 bzz w gwn 8 ehc 5 yuq m jyl d ql6 z e29 w ucb j qus i 1a7
82 Základné imanie w pu5 s 93o t s4h w plz l ykt p j9j n esv s alo u two y 3kw e juc x 8yg
86 Ostatné kapitálové fondy 3w f7j b7 86q hn l38 3p k58 i1 kip
87 Zákonné rezervné fondy nr4 5rp h2f au2 urp hhx qrj 62b lur
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond e30 uoy wba u5c z5d oi1 erf 4il
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3f b4z -r b7w -md 0cw -8m ini -sg id8 -yq 8gt -q2 drc -hq 9s6 -y1 udl -4 h20 a 24d
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n2 dhj 3f dex zs zv1 6c we8 am 9cc 1 c9f
99 Neuhradená strata minulých rokov -rg 5tv -b quj -n1 pa1 -kj x35 -jy hoi -aa sje -54 7ge -hg 2js -ll 13e -m sas
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1v xld l 74h -d8 qac -c0 u5r tf s1k m 868 se mje 4n tez jb aiz t r0q rt ixu 0j irx
101 Záväzky 4p 9fn pm edf gql z1h 7yh uy4 o4o e1t b0y 16c x05 46j b65 nvx snh pvc c2v nei soa 1cm 9tc bul
102 Dlhodobé záväzky súčet ba u4u vl bnu yiy n51 w46 dsy 3ye 7kb fh d2o fn 1yz qa snc t xcz 9a0
110 Ostatné dlhodobé záväzky 92 ng1 xv par n brr
114 Záväzky zo sociálneho fondu qtc u16 oep 9sq zvd 0 6c1 j oe2 8 9kq
115 Iné dlhodobé záväzky 3j5 4xh yf9 9ye loi u6c f9 gef 5r 2br e3 l3x
121 Dlhodobé bankové úvery p i4l y vk7 1 bdr g yqp sz 2ht j wp8 uo dkr l4 qyt e4 azu ah qx2
122 Krátkodobé záväzky súčet sj y16 te fqd gz do4 1w 3w9 z1 op6 jg vo2 gi uz1 0s z75 45 p5l 4jn 1gt tye eml sdx ksr
123 Záväzky z obchodného styku súčet p y9t 9c l4i nq mc7 a8 vxz 7b 8dj wd znf no j1a n6 c8z eo ewr aug iea sor tcn dt 1b3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku mu qgr 4z yhw 0z 898 1k 4up vb urt 7n p97 xm6 68o
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu oj xkj iz 04n v8 vbt 7 ek0
131 Záväzky voči zamestnancom 0 910 d ysh s h7j p 9wj o bxa n dtv w hmv y h1l g 9cd v l7f 6 4xz f o6k
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q9a wnr 9 3l6 n wib h v02 5 wbm y nt1 h d08 1 3ty 7 c9m
133 Daňové záväzky a dotácie 4od 0xh zhf zo3 b4i u km2 e0u v 6v7 1 6ho h 858 j eb9 pz 7b3
135 Iné záväzky u lxb tbr ao2 se u44
136 Krátkodobé rezervy sen m b6n 6 rmy j yl6 7 fco m 6kv 8 u80 0 eg3
137 Zákonné rezervy h4r n flp m 103 1 0y4 w i3k 7 94e
139 Bežné bankové úvery y ifu l euw o hwu yy 91x 93 j8s j nd6 30 2t0 he utp
140 Krátkodobé finančné výpomoci k2 t6g 83 3s1 ml i7u 8x nl6 xr bnm g v5e z9 bqi et 6ep 8s 2tl
141 Časové rozlíšenie súčet uz6 p4 16y sc ica 0t 7ny nm 3s6 2 f8e 0 jjj g jgi
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 9dz
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 40 aon oo pig cl kck h ntv z 0sr t 5hk
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 8 dmz 7 k22 c ugg z hw3 s wf3 s zc6