O.K.R. motor, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 13 000 255 794 444 028 629 063 944 928
2 Neobežný majetok um wqz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 44 934
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gw hb8
33 Obežný majetok p4 x8s 7oq fx6 5ik k57 z89 drr t3b wh5
34 Zásoby súčet ct 44s 6fd usw ieh 5q6 ypa 6s4 a5a nyv
39 Tovar s6 gcz ao1 6j6 hf0 ulk ezp nns l5r 4z2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wi szd qi q4f lq 8fe dl oaf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ma 8el 6k nla ot cut qh p6g
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku yv jh7 xw bu7 no 80z 3x 2nk
71 Finančné účty uy9 m1 e4u a liv l xca 0 80q
72 Peniaze nnr 46 1o0 0zu hvx i3c
73 Účty v bankách p dwl 5 0do q 5vx e fo2
74 Časové rozlíšenie súčet 8 8l7
76 Náklady budúcich období krátkodobé s o70
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mi y3j gfb m76 o8v fzy u2t 17k 5b0 55c
80 Vlastné imanie -q2 nsv a hx1 7 hc7 d 3m3 v q68
81 Základné imanie súčet f uzs 7 9xj 1 9h6 0 3sb
82 Základné imanie u y4n 3 le4 2 jal m 8bl 4 lfb q fzq
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -c l71 -l ldl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -xs 8fg -4 4o4 -0 hvl -z ryk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l l61 6 4yx 7 h0g
99 Neuhradená strata minulých rokov -e2 3mb -zt tem -9d bbq -jk q33
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6z 72c g 2zc gtr 1p qm l21
101 Záväzky i9 zlb rwh tki 5di n6s 4ll 682 ghi 9lx
102 Dlhodobé záväzky súčet 4q be5
110 Ostatné dlhodobé záväzky jl yxo
121 Dlhodobé bankové úvery 2x 8e2 se hri
122 Krátkodobé záväzky súčet le lm8 7vj 615 b13 ywm dkw 8lr jbf iia
123 Záväzky z obchodného styku súčet qf zfq om 625 yy ygw 6k kov d1r kex
126 Ostatné záväzky z obchodného styku dc h5k qw zz7 wv kcc 5ct gue
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu zu h9f v9m 6du pvf qvr egm zcr fur ze6
131 Záväzky voči zamestnancom t1f lia
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u6o md4
133 Daňové záväzky a dotácie 2 w9i 0 lif b uqq v bxz
135 Iné záväzky 2g a5 w2