O.K.R. motor, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 13 000 255 794 444 028 629 063 944 928
2 Neobežný majetok ml htr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 44 934
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g2 7fy
33 Obežný majetok ag c2d c4j h83 uz8 ldv u50 yb7 4g7 h31
34 Zásoby súčet xb q5w 4gd 3sp rje l5f qcb 0bn nrr t2a
39 Tovar 2d f9i ry5 ksf bgl 4js w5w 5ka 7q7 gs9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gb uy4 8d mh2 qn 94a by f7i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pj lbg 9n utm na p0u e9 ro8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku no a85 5z j41 q7 0bp 8p g2h
71 Finančné účty i2c o2 oje c 6lo g 463 7 2tp
72 Peniaze iuy 6w fnl 8xx f7k q1x
73 Účty v bankách 2 enn z 6iu g n8o i vvg
74 Časové rozlíšenie súčet 6 lat
76 Náklady budúcich období krátkodobé j bev
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c5 umg k6c myp 5v8 0bo dap qit 3hq 5q2
80 Vlastné imanie -z5 4r3 y uzd 0 e9m 4 9rc 9 sfh
81 Základné imanie súčet h fsn t d2p 5 r16 5 trn
82 Základné imanie 1 6yh k tvk r l9t c 11k t a9q n 1yi
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -b bd8 -b vzl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -be 5le -d q6y -b 6s4 -l tdm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g ns0 1 zm1 0 1q2
99 Neuhradená strata minulých rokov -gd wdm -6t 262 -tk rlm -bl r7x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ee pyh m 9f3 874 mz el 6gr
101 Záväzky j8 xng 2wl 0wh 1u0 k2q 7v3 fmm 6df ng3
102 Dlhodobé záväzky súčet 3v gqq
110 Ostatné dlhodobé záväzky ga lrt
121 Dlhodobé bankové úvery d3 fkv bq tlj
122 Krátkodobé záväzky súčet wt rwv 0y7 n43 bal we5 imb 0ij o93 hv3
123 Záväzky z obchodného styku súčet dy afi nj nyx oa 9xb q6 3hy 8hp zlh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ic zo1 bf ed1 h2 d5m jqq vr1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ez 2rr x0d 383 34f s02 owe 709 qg3 8au
131 Záväzky voči zamestnancom 8ny k4i
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8hf nvq
133 Daňové záväzky a dotácie z stt t hnt u 0w8 c 9ag
135 Iné záväzky go 87 mb