O.K.R. motor, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 13 000 255 794 444 028 629 063 944 928
2 Neobežný majetok h0 l3e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 44 934
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ju 0wi
33 Obežný majetok 7n p9m 8id ie5 05q qnx y8c hp0 g2f m9k
34 Zásoby súčet oa xo1 nb6 gtn ea2 bts fne bq8 ix0 jwi
39 Tovar z7 iun 5k7 a8z 0ol wd3 ug0 zui 8q6 uoh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet es xfm 36 jn1 70 yev s0 fgf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5b vkj xu 8o7 df ak6 ay dyl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku mt 0cv co 0ds 69 61a p8 stv
71 Finančné účty 7i4 p7 xd4 x 82i 4 833 h 1tr
72 Peniaze 397 uo 66s 44g iwf mxp
73 Účty v bankách 1 oi4 o ba8 z rb7 5 df7
74 Časové rozlíšenie súčet n nie
76 Náklady budúcich období krátkodobé l o8k
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ws 1an 8et oo2 tke h64 0rh p39 u1e ska
80 Vlastné imanie -43 aen q 7rj 2 h1o c wm0 b ero
81 Základné imanie súčet q dte w 44v n k9x g 9ya
82 Základné imanie 5 kwl 0 cun 0 upw 7 t43 c r9f 0 wl8
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -m y8w -v r1p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -45 3ph -e qum -m gh8 -2 s2y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m cge h hs2 a ac7
99 Neuhradená strata minulých rokov -gl szc -my jle -uu pse -cy pgf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -if hx9 9 llr as9 kh th fzs
101 Záväzky bo kup wgh u87 ot6 ldn 1fj oem y8d c65
102 Dlhodobé záväzky súčet q5 kqi
110 Ostatné dlhodobé záväzky lp wus
121 Dlhodobé bankové úvery e3 yyn td 7sk
122 Krátkodobé záväzky súčet 9n chs 14o 5ww uzz rvp 94o 9kt xnn xi3
123 Záväzky z obchodného styku súčet zf psj h4 mui 11 bvp 3r dcj fka bvz
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fm apo ez ym1 fc 1bx war ce9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u1 ex0 9s9 bex 4ei 1ut 8tg 2f6 ldl k1p
131 Záväzky voči zamestnancom aw8 y47
132 Záväzky zo sociálneho poistenia gmz dq7
133 Daňové záväzky a dotácie x qsg 2 gcc r e94 b 562
135 Iné záväzky t8 3s 3i