Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
134037/B
Dátum vzniku
13.04.2011
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Podpisové právo za spoločnosť vykoná konateľ vlastnoručným podpisom.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • Dizajnérske činnosti (od 30.11.2018)
 • Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce (od 30.11.2018)
 • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 30.11.2018)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby (od 30.11.2018)
 • Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 30.11.2018)
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 30.11.2018)
 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 30.11.2018)
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo a projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 30.11.2018)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 22.1.2015)
 • Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov (od 22.1.2015)
 • Vedenie účtovníctva (od 22.1.2015)
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 22.1.2015)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 13.4.2011)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 13.4.2011)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 13.4.2011)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 13.4.2011)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 13.4.2011)
 • administratívne služby (od 13.4.2011)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 13.4.2011)
 • čistiace a upratovacie služby (od 13.4.2011)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 13.4.2011)
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien (od 13.4.2011)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 13.4.2011)
 • zobraziť ukončené
 • Vydavateľská činnosť (od 22.1.2015 do 29.11.2018)
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 22.1.2015 do 29.11.2018)
 • Stavebné cenárstvo (od 22.1.2015 do 29.11.2018)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 13.4.2011 do 29.11.2018)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 13.4.2011 do 29.11.2018)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Zakladateľská listina
 • úplné znenie spoločeskej zmluvy
 • uplne znenie spolocenskej zmluvy zo dňa 23.2.2015
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.10.2014
 • Podpisový vzor konateľa
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • zápisnica z valneho zhromazdenia zo dňa 23.2.2015
 • Podpisový vzor konateľa 2
 • Podpisový vzor konateľa 1
 • zapisnica z valneho zhromazdenia zo dňa 23.2.2015
 • Zápisnica z Valného zhormaždenia zo dňa 30.10.2014
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Zápisnica z Valného zhromazdenia.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • osvedčenie o podnikateľskom oprávnení.zep
 • POtrvdenie o ukončení podnikateľskej činnosti.zep
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení 1.zep
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení 2.zep
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Dátum aktualizácie
25.11.2022
Domény