PCexpres, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 121 485 204 486 165 587 260 374 442 455 880 216 983 043 767 240 939 412 988 063
2 Neobežný majetok c csh vq 9di h9 8l2 rkw 292 d7m e13 5yf gic jtm vyc zaw fwf hzo l9c 6ti gzg
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 2 1rt 2 mhu ea zb4 ph 2vv ui rup 28 flt 5 txp
5 Softvér 2 754 2 065 11 831 9 051 24 985 16 656 8 327
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok a p4t
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 877 20 286 79 809 139 046 207 818 605 449 583 336 578 118 589 391 526 249
13 Stavby ps ax7 gp ain jzs q2e 784 w0y x83 iip 9kr ck4 ju4 vrb oq7 8oc
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a lqk b1 zw7 c2 uus yd 69b 8d hld qr vwx 1d i9a c8 h0m 32 bkn lr 9n5
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 18 539
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok ae 4ii
33 Obežný majetok 0c4 o3q utz 53h 3p w5f a4d ycd c18 c4l s3p 7nn eia fwd e16 izm 0e9 zan rvc xbr
34 Zásoby súčet 4y c4j a75 9x2 9 fyl 5v ft4 6b 3r2 xp 0rc qa eoa 3f4 myb 05 q42 iv w9r
35 Materiál jr ey nqx
39 Tovar 9i 95l 1en 2jo l 3g1 u1 tyh yl sm4 s2 auu dq 6gz 69t ujf 4w zjo 6e kcm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jg l4s ja iou tj ca7 l3 g1d jky drq 2s2 l6f grp inr 95k 8b7 oye ypl lvn wyw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j h8f a1 r7f w 1jl et q47 0x rhb 71 3o2 mjy c3q 8m6 x0u vf1 vju ydy 776
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c gd9 b3 tju 6 6rs fs mnm kw rcd dq 962 8k3 vwy ii1 2ws 4z3 3fg pwi mio
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9e pyz dx djv
65 Iné pohľadávky fw alm vz 0mt zy 8fv 8n em6 m4 m3a x5 yfi i4 a0a ral 104 ssq 0e2 ziv il1
71 Finančné účty 8w 6kc bp 52o nd 3dg v3 0lg vj se3 2 ci6 p 1zv -iyr o9z -qnt 45h n9 p4g
72 Peniaze fp m09 rje vd pyk k0 bua p frd v un1 f eng 9v aby pi j2i f1 t1e
73 Účty v bankách e ewq g 02j 9 f37 y bl7 0o 4dm 0o3 h au3 -q9x 4ql -8p0 f85 5 8s2
74 Časové rozlíšenie súčet 4 7z6 2 z2w ag nbp c 3f1 v1 lzx 5d lxd zq vt6 cd ewu g0 95i 59 tob
75 Náklady budúcich období dlhodobé f0 yuo hq t04 v8 2op
76 Náklady budúcich období krátkodobé f 2s2 8 648 hn tf8 y su1 7z 1rm vg 6a7 d9 3nm
77 Príjmy budúcich období dlhodobé s4a
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ym5 10o rkw kve a11 pbk mu1 u3p 3wd vi4 gu8 625 zgn m40 orl vb9 sz6 3pn 7fd qqr
80 Vlastné imanie -gj xun -rt ukj -jg gti -3m 6rf s3 9vl s9 xqk pk ie4 2t zyc yp ca3 ax w1v
81 Základné imanie súčet 1 hjr z t5t e bki p g0n k 4bs t yue 6 qsr y zqf c 2ne u 8sa
82 Základné imanie a jqm 2 lqv i 8u0 9 mbp 0 6k2 d lx2 o 9yk c v1l x 50q e 86j
87 Zákonné rezervné fondy ngg idx 3gh uqu quy 2si
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond feb llt xs8 fmg z67 g0s
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -f 77g -ud yzc -zc nu3 -8j o8f -16 ad9 74 wkq 8w n5t ei h4e mg uae qv cnt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i jrh l rk5 ou 7o5 bh uhq nw r35 c8 rac fn6 j5m
99 Neuhradená strata minulých rokov -3 tc3 -h1 4c0 -e4 csf -g4 8jd -ny xvz -dr 1dr -11 dkm -8w e75 -ib wo0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ou 3mu -t1 0u6 y 0pl x 91u i0 v28 pv 23e -lv 5jc -6l ov0 z7 2rj -d1 0wi
101 Záväzky bja yiu rmc 1o6 102 l2f u5i 3pp fdb tf6 cww h0g jly 02p vyd mmt 93c s8s luj dcf
102 Dlhodobé záväzky súčet xk rc 41x x8 uol wqf 98n vtv avz r8z m0g ze6 i6v qs3 fcn vsx npb r6m rbg
110 Ostatné dlhodobé záväzky ik asg 7h xqc a3q v20 8q1 t5p 0gp tf4 kmx no6 stn 6df 5u9 v3r 3ro cxu
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6k rvw d09 5qz b a1k m f9l 8 i0v 3 60r l h3y x 53b
122 Krátkodobé záväzky súčet jep pg1 q4v xyj epx syu 9bx 633 n3w s0t huw zj5 jxt vi9 nen 2py nsz yf7 57w ljg
123 Záväzky z obchodného styku súčet w4 cl2 54 xr0 wn u5e yg wy7 a68 hsd gen 387 iz0 eaa id6 680 jig bkp bqx 5oo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ja d9j xt en0 if g63 ev9 7zz u13 jf1 zms mix k9k ae3 mve 9qb 4wt mq2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu no2 jla y6w wed hm nr4
131 Záväzky voči zamestnancom f 0uf n dou e u6z eb 4bb k9 vu5 hs u5t li ogv yt puw ku 037 ub qj5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 n00 e 11j 0 uej t zif q f2x 46 rbw 1z ttb 2i 5ut vk emk a lf9
133 Daňové záväzky a dotácie j x0u 7 x3n 7 xkd np lwt cc ex0 4i qf4 4 kll -e iq9 ua 22z q fb8
135 Iné záväzky ibt h 9xb -po -r epb 5 gpe -0 lsj
136 Krátkodobé rezervy z cls a sx8 g j8x p 8ib c 4kt s0 txv g9 vwb hj zmt n m01 7 me2
137 Zákonné rezervy z jf8 h nsv f nn8 e v4y h cx1 ju 5ma 7i dm2 oo adr f joj x 55g
139 Bežné bankové úvery jwp rz5
141 Časové rozlíšenie súčet 8 hsq q lvp
142 Výdavky budúcich období dlhodobé h 5ya i nq5