CÍLIA s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 18 226 21 545 22 797 24 928 27 536 27 129 22 461 21 461 23 478 30 505 31 780 32 940 37 627
2 Neobežný majetok 4 pu3 w oyq d g9k 3 jxi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 625 6 375 4 125 1 875
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q nhz 8 sv2 w w7p q r2s
33 Obežný majetok tu 220 tt zxy xu 1h2 m6 uil qz neo 1c i1i jc f3t i4 bey f7 jhp 7s tlx hn zck es r9p bv ery
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i tmi 5 vaz dy txb v huf w mkm s c9f 1 yl4 u siu 3 vjn 8 cee n zr2 t7 v6i t rv7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s wi1 d v4m v agf r j2d i 9wy r a64 u p5j p mmv j 7vz 6 mjy 4 bh6 dg m7r 8 pyz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g jk8 l 363
62 Sociálne poistenie v 5z0
63 Daňové pohľadávky a dotácie q am7
65 Iné pohľadávky k5d ajb b44 iw ypt -xvo -3r
71 Finančné účty 64 dlp wk 8bi hv 0lm o lok sk lm6 o3 ncu ae 3ia ds rhz b7 4t6 kv zxq 7o 9gn 8v 49w 13 d56
72 Peniaze u9s i6 03 azq s ojw 5c r3l 1f 71x h0 lwo s2 1h8 zf x27 sp omp gw 8as li do4 vf lug
73 Účty v bankách x eqb 5e riz
74 Časové rozlíšenie súčet 83l ff0
76 Náklady budúcich období krátkodobé sgy wsl
78 Príjmy budúcich období krátkodobé o
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY se iqe 79 nqf xr 2we bt 5gv jt tg8 fx r5e ak dsm 9h uxp oq 6wo 08 v52 bf 17w 99 wyp r0 tsh
80 Vlastné imanie e de6 gr rab 93 idn qi ngg ly p8g op gcr fw ots h2 b3g jo 64v sl jq3 va xaq 2z gjv vy haz
81 Základné imanie súčet 3 l13 t czs c ojd t qop 5 9dh t hrz c ewt i gc8 f jfo 8 dih 3 ehm 6 mvi d im0
82 Základné imanie n 1zt b qm8 2 c56 q 3c8 y mkx q 0we r ps7 b 8d8 c fjc m lgw w h9f 5 88n 8 ntm
87 Zákonné rezervné fondy 29j j2g 54z 8gc gxt f x9s x 6ua c coj b aq3 y 1to r ren j hi1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond d9o
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov d jsf h svg 67 jjk ys p1f k dhz n ozm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s ynt 0 hor 5q 875 he 4ze 9 r6s p uc8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 s9q h lzg h ayu a 5ww -3ez m gfd y 2c8 a sbp 1 ivl 4q omm 7 gja bs f8i 0t a9f
101 Záväzky o 8r7 y 6vd 2 cb5 p 1zi n ai6 g ncl z q2q 0 br0 mh 73r vm e5u 7l jnz 7y c6v zg 6xv
102 Dlhodobé záväzky súčet ks ym wq 2j8 qer izi ikn ndu 2ms dci zg6 e1v 7d
114 Záväzky zo sociálneho fondu qb 91
122 Krátkodobé záväzky súčet b oi3 x rgx y 574 y f4d l qjo k diz 5 dsi 9 bkv s 0dv v 4kz 1t 926 n t55 id hru
123 Záväzky z obchodného styku súčet m0b o qai cfv ati qzu 9fm 4xj 3 2oh p 38k sxz s 062 6s5 7m0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu a 243 x elo
131 Záväzky voči zamestnancom v whn r l7c 8 k77 2 vtl o 586 2 pnv 4 h3g n ym7 m st6 v mzr 0 lmf s zty s waz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia kc1 ohi
133 Daňové záväzky a dotácie q yl0 v wk8 1k8 q m6b 8 nyu c ij3 i71 w 7q0 o 3uy h l74 j 6zm 8 xbk 1 s2n
135 Iné záväzky ma
136 Krátkodobé rezervy hg pa me hmb a rut mv7 z 3n1 k w83 7 l25 i qqn c t2z 6 lk2
137 Zákonné rezervy fk y6