ZS Beluša, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 649 18 835 26 916 38 408 36 687 69 297 61 319 66 920
2 Neobežný majetok 7 afg 1 bzh p g0f zc8 bj 22s 2b boh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 667 2 667 1 667 668 18 799 14 099
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b z9r c zwz m eac hno d1 6pi ns h39
33 Obežný majetok q 7rh n 3kx ez v60 xk 77u 8c 21f ah sna 1k ez8 tx o5a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 a7i p hn0 br 7vi m3 05r eg kso 5o 2gv tc uud
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u 7qv np0 v lgr 5 xmc sk q0k 1b 7nr ua 816
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n fkm
62 Sociálne poistenie l goe x q3u el zk1
63 Daňové pohľadávky a dotácie l hl2 b pd2 g3 oi0
65 Iné pohľadávky 1 a6w 1 rsv 6 fvd
66 Krátkodobý finančný majetok súčet ng 52f
71 Finančné účty 9 dpo 4 p5b 8u 356 mj 3kb z5 euy on ebd or koy 92 21s
72 Peniaze 5 1l3 0 w5c 2 n3s f6 n0y ge 7ac 6v w79 io 65q 4l i1k
73 Účty v bankách g 1kv h2 kp2
74 Časové rozlíšenie súčet v bht
78 Príjmy budúcich období krátkodobé t 3ee
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r ahk ci vr2 w8 kvz ye gvf 6y 6st ar 0tb ak hoj 0p j74
80 Vlastné imanie i kqy 1 z26 8j cgv xu 350 x4 pto 5j 6qb n0 mj6 9c pey
81 Základné imanie súčet 3 yg1 q lg3 m udr 1 0az j zgl r hnh f q1g 1 n3j
82 Základné imanie l ous 6 rur f 4kp r xj8 t lrp s 5ry 3 6l0 d n76
86 Ostatné kapitálové fondy j ncq v t4v y xuz b 162
87 Zákonné rezervné fondy 6zw qp3 h 1nc t yig m vi9 7 fyj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -rgn l ag6 1 5uk s39 ev do1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2 7a3 3 koj o5x 4w j6s
99 Neuhradená strata minulých rokov -2rz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w5l r oz3 ix 9kn xd kb1 xf cst 8s 8w0 9e yqq up 6h6
101 Záväzky 5n unz 2 f0d z f7l b fbp q ig2 x wmn 1m met
102 Dlhodobé záväzky súčet co rm ur7 7p ql8 qi0
114 Záväzky zo sociálneho fondu dn
122 Krátkodobé záväzky súčet v mm1 j n7t q 6bl v bxh m 5wj 7 ni4 8w 45s
123 Záväzky z obchodného styku súčet t 1c6 o v8y c yqh hw1 db -wc jtj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu w w1k
131 Záväzky voči zamestnancom p kn6 b 6ti w 4eu 6 ctk a mog v n6a 5 aly
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c1o
133 Daňové záväzky a dotácie ey0 q l3w oy u 0cs m 9nr a 2a5 l8 4hz
135 Iné záväzky 9w ok y cp9 uo 2u 53f -31c
136 Krátkodobé rezervy 1ju viw f36
137 Zákonné rezervy v0w