ZS Beluša, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 649 18 835 26 916 38 408 36 687 69 297 61 319 66 920
2 Neobežný majetok 3 0m0 j 8jn i 77i qw8 jl h66 53 fgv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 667 2 667 1 667 668 18 799 14 099
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c 5zq d j76 8 7sy czo e3 1qi ek 4pw
33 Obežný majetok y icf 6 7t6 ix 261 3d 9al la h30 3x b6j n1 kjz xf ud8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x yx3 b rx0 py ybk hm g95 jt sx5 c5 0z1 ri caq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q o25 fsy 1 hpn n vfh lu t1a hj xik 19 ne9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y iib
62 Sociálne poistenie 6 go4 l f8n vc mmg
63 Daňové pohľadávky a dotácie j 2ps 7 5qt rm 36f
65 Iné pohľadávky 2 ckb z ry4 z qgq
66 Krátkodobý finančný majetok súčet r3 9z7
71 Finančné účty 8 m12 e lth gg tlq 1f uv8 g2 92m tf rjo xg ar6 02 odw
72 Peniaze i jkm s 239 i okx ce z4d 88 nlp 38 qhu r6 m1y co laa
73 Účty v bankách b yyc 42 zor
74 Časové rozlíšenie súčet n s0y
78 Príjmy budúcich období krátkodobé n ejs
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c exv d2 3pk 7x iv9 cp 5cb ev dfj uh 08z wx rg2 j2 96w
80 Vlastné imanie t mel h at6 mr a3d y2 9og 4a n1a pv 7zz 57 5h7 f7 66f
81 Základné imanie súčet 3 1h7 b yzw w jjf 0 4r0 m 2th n mn3 9 m9k n a0w
82 Základné imanie v i9l 2 wx3 r pon 0 c25 s luq 9 ap9 s xyx c n1i
86 Ostatné kapitálové fondy z 9h2 t 3or y 1rn h b0u
87 Zákonné rezervné fondy p51 pdg 1 w7f n vhy f qu4 i e35
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -f6t 1 05r e afu daw pj mzy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c v6v d k6e 3w6 1c 4ze
99 Neuhradená strata minulých rokov -oin
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -an4 t v2w d5 1uz mz nmm 8p 1k6 g4 9ty ie 11p gh 2jn
101 Záväzky p2 jv1 p 52q e a9s t 1fy g mfk 6 fw6 3q 1d1
102 Dlhodobé záväzky súčet kc 76 9zc 01 ipp q65
114 Záväzky zo sociálneho fondu hk
122 Krátkodobé záväzky súčet x t70 9 mf5 u b8f 7 v9u 2 17e m bi1 0x kta
123 Záväzky z obchodného styku súčet g wk1 i 3yh h cnf 62l g4 -yd sjr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9 k6h
131 Záväzky voči zamestnancom 4 tnn 2 dz4 7 xbi u pdj v u75 e mwk l mcc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia tfp
133 Daňové záväzky a dotácie xk7 u ex2 mx 1 z8y a 52f s 71x dw 2v6
135 Iné záväzky d1 lk 5 0ow af 46 xyf -pdc
136 Krátkodobé rezervy mse xcq 9o4
137 Zákonné rezervy yf3