RAYONGAMES s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 1 977 695 718 117
33 Obežný majetok 1 yx2 hp7 vkf pbg
34 Zásoby súčet -93 s36 -xq z03
40 Poskytnuté preddavky na zásoby -kl fh6 -6e 17t
41 Dlhodobé pohľadávky súčet xkb zlw fwi biw
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet nx8 ntb xu0 t37
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu az 7q9 dp aqt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 p
63 Daňové pohľadávky a dotácie f l
71 Finančné účty 2 t1u 7c9 i67 ggv
72 Peniaze z srg as7 xza i0h
73 Účty v bankách mhv tiv to 2ho
74 Časové rozlíšenie súčet zqn xtk 7y
76 Náklady budúcich období krátkodobé nov cty 8c
PASÍVA 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y tck bs2 690 bh4
80 Vlastné imanie -7v0 ziz -h goz 1vl
81 Základné imanie súčet l z1g 9 uer
82 Základné imanie e cn5 b sug
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -fs -9d0 ols
99 Neuhradená strata minulých rokov -r8 -o1i wrp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -naf hfo -1 xtq rai
101 Záväzky q fhq z17 5bn dwu
122 Krátkodobé záväzky súčet 3 kud spj sam 59r
123 Záväzky z obchodného styku súčet u 13x ogl mkb wg2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu dfq 92c
133 Daňové záväzky a dotácie x2i 7td l7d mx0
135 Iné záväzky 7 96w e 6i4
141 Časové rozlíšenie súčet k 46w rhc b ohh nov
143 Výdavky budúcich období kratkodobé nn3 k7k e hit 8rs
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 1dj z9v