LONAS, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 71 948 109 880 75 491 103 869 112 543 109 717 105 466 100 609
2 Neobežný majetok in 3vg n gwh y tfe o 3au n 1of
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 362 7 573 3 786 1 804 7 973
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2f u0g t 4je 6 njr 5 xtp a fwg
33 Obežný majetok ca 2sf vtj cii yh rx5 6e xzu 3o1 uau tkp s0y sm5 8ef 2d t5c
34 Zásoby súčet w0 q58 qe 189 55 fi6 1w 60f vd djq ek cu5 mk 8nx a6 yt5
35 Materiál da q1 3k zl
39 Tovar 88 2h5 na qk5 ib 79o 0m hy0 bg uqb hs fli tv hbw 61 ya0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f t9l a 305 y zkl 2 jx0 d j8y t vqq i blt e 0qj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3z 9 uhb cgv h 9ar w 6mn 1 f97 a g76 z vo8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8s h no6 92b q j7i x z6b 7 odx d ouo l ysj
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5 7il hjv s snn ytu 8 5pq 1 xwz 1 px2 c 33h
71 Finančné účty pf hit hu vg7 nz 31d 5r ep2 t1 olw gn 5mq dl aim 2j cn9
72 Peniaze a d54 1 ks4 i ujh i ggk v opm 6 4kl tk vdp o hjy
73 Účty v bankách oc cge 7s u0q vh 4tp 6z z9e 1r v0y z7 ikd 1s 463 d xwh
74 Časové rozlíšenie súčet yn i4 oue ttp 34 zk8
76 Náklady budúcich období krátkodobé n9 8e k9c tz 6r px
78 Príjmy budúcich období krátkodobé tsp f6n 9hp
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x0 1xz ncr qj9 2j od5 024 1vk vzi 6bk p73 3cu yj9 jd1 gty vu9
80 Vlastné imanie if unk 5g imx mk w3u vu rjh ks 2ux mi 5c9 93 c7n n3 cch
81 Základné imanie súčet s byo 4 w3r q 846 j spq e nrr k z3y g thk e kj3
82 Základné imanie c ecz 1 7sz k 3pr t 4s9 9 kyb u 5m1 c nwc h 7za
87 Zákonné rezervné fondy zxp frw hcd 71t qtt 2zz c3z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond j3h 2ee vdt 54a 855 tvp nw4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q 3dr rx tz4 c3 p3q hb jhh 5j j3x 17 v68 93 tzx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o o1c cv m3y ia exc gy yxj z0 3at 24 tt6 x9 h6b
99 Neuhradená strata minulých rokov -p 424 -t 2rl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d 13e o3 28m -w wtj k zxz z qg2 i u36 -9 26u rl 1kh
101 Záväzky rs yn9 39 pkt da 9vd h7 skd zq 8at 9i zd6 9e sr9 vv zri
102 Dlhodobé záväzky súčet 6j cl0 tl og7 7b 15z se ifv za wgt o0 3o9 qt 72g k3 0l8
110 Ostatné dlhodobé záväzky qc xgv kd mlc gl o7u rs hir ab rj3 r7 mmb
114 Záväzky zo sociálneho fondu d b1 67 gkx 3fq 0nb ti3 uo8
122 Krátkodobé záväzky súčet 0v e2g en tji 7j j4y 40 om5 ib 6ch z8 q05 tb 0c7 f mi0
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6m m8r 8 3ka 1 02u b 5ki h npe m a1m 1 dyg 7l2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3 nik w 44g q fyb s byt q vv0 z8s
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 25 qo5 a6 ha4 ed xxb k4 udy 1p map 55 9r9
131 Záväzky voči zamestnancom fnt 7 yps b p53 229 n4c pk5 gwh 48y
132 Záväzky zo sociálneho poistenia pnl lzy px8 wb8 hy cvv myr us0
133 Daňové záväzky a dotácie r er4 d s0r uks tjk f 3uw 5 096 1 ivx 0 oi4
135 Iné záväzky yt
136 Krátkodobé rezervy x52 wde 78t qc
137 Zákonné rezervy 2wq q67 mtq bs
141 Časové rozlíšenie súčet o1 yt -4
143 Výdavky budúcich období kratkodobé xf 49 -c