LONAS, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 71 948 109 880 75 491 103 869 112 543 109 717 105 466 100 609
2 Neobežný majetok kn 22s 6 w6u x byx w qw1 q 4cg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 362 7 573 3 786 1 804 7 973
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qn aa4 u j47 t 09r k jpv y 43k
33 Obežný majetok lp ps1 5k9 4oj zc 90x hs b78 mss k12 e22 qhu 0b5 usx gg x2n
34 Zásoby súčet 04 8g4 im wdv lf vrz ro ttu ax l63 1f tsi wm oyk n9 sal
35 Materiál 78 lv w0 30
39 Tovar 3b dlt k7 y4f 51 8ic f7 3j4 6p 4qf 1d 4r4 9b 2t9 3s jjg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o q04 b 3tl h etj 2 cdo l q0p i niz r d82 6 iv7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet jl 6 rkx q6m 6 g84 r gxu w 32o u r0h j lah
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku jj 9 vmn qqm m vdn u nan r bqs y gj2 i ghr
63 Daňové pohľadávky a dotácie f 4ed 6b9 j 3ii 1xx 4 r5c g 2xm 3 p8h o k8d
71 Finančné účty 3y j1v vd jix e4 p6q j3 hff bt b6d rf jwl y4 3gr wq dkj
72 Peniaze m oyp k hwj n l49 i zt6 j jw4 m z9o kh plg m cyk
73 Účty v bankách ht mnz 3e k27 js 440 1x e2d 48 3bq 9t gmq xj co0 b ij2
74 Časové rozlíšenie súčet 12 72 gdv y1c 2e lxt
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4o 98 d3v iy 0b py
78 Príjmy budúcich období krátkodobé sz1 t8n ub6
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tz y8g avv jyg oq r3k m39 vfh vif nnh 3xm 6c0 tid 2bp 4yv 7ef
80 Vlastné imanie rf jki hs tfb re gr6 rw nco pf eh4 o7 8xy la d52 u3 vu9
81 Základné imanie súčet j qcw p m3f 3 82e p erd 6 hdg 5 a7x d 7hq v eux
82 Základné imanie f 6z3 e 9o0 j 33s 1 9nx f qvt i nc5 h yfr c jkg
87 Zákonné rezervné fondy pl4 7bp 5mk 4ku hcy eox 4ad
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mvk xon ojc mwv l9g e7l cia
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov h k3k zm cfn yy j78 o1 t17 rl xkr yc izh gr g4d
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y hyk 62 rsp ln gjt 0r qjx yr gmw mg r3h bd lor
99 Neuhradená strata minulých rokov -8 nd1 -3 k2l
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 412 a7 x4x -w dw5 e rnj k e00 j t22 -n 6n0 gr ad2
101 Záväzky 3u xo5 02 gvz ap i44 2o b5h c4 x5j rq au5 fg iqu eb ujy
102 Dlhodobé záväzky súčet nw gf8 xi hs0 eo o6v rp pt4 s3 71o c7 7qh ux g9f 04 uxl
110 Ostatné dlhodobé záväzky ua lsp 4y 8oi oq rnt f8 2kt zw nwt uu wsy
114 Záväzky zo sociálneho fondu e gq oz dzi wez h4l rsb dde
122 Krátkodobé záväzky súčet ob lkh 8b xl8 5n omy sv 7jj 3s rxy es s16 95 cm1 j wcn
123 Záväzky z obchodného styku súčet 90 281 d vv7 5 7xg c vtz y etx 7 ykp j q1y qkb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4 4pt t dtb w ej9 f hux 5 uol tdz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sx rw9 lp o08 hi m5r yf mga vo dyc l4 sdj
131 Záväzky voči zamestnancom b9n u dcx u 14g ufj bl3 qvk caa rwd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yn0 0rs y3d 9ou im 8wf 172 iuj
133 Daňové záväzky a dotácie 5 xf2 v 5c3 h67 wjd z gw7 b 2ng b z8u 2 kgo
135 Iné záväzky f2
136 Krátkodobé rezervy ue9 y4z aop g8
137 Zákonné rezervy 9xf xvs ghe 0h
141 Časové rozlíšenie súčet 9q 9m -l
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 45 nn -b