AIRIAS, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
21045/S
Dátum vzniku
03.11.2011
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať každý z konateľov samostatne.
Základné imanie
6 000,00 €
Predmety činnosti
 • činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia (od 16.7.2015)
 • opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení (od 16.7.2015)
 • Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky. (od 17.12.2013)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 3.11.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 3.11.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 3.11.2011)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 3.11.2011)
 • reklamné a marketingové služby (od 3.11.2011)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 3.11.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Michal Kalamár
  Mierová 611/18
  96601 Hliník nad Hronom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.12.2011
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Zápisnica z MVZ
 • Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
 • Zápisnica o valnom zhromaždení.zep
 • Zápisnica.zep
 • Zakladateľská listina.zep
 • Spoločenská zmluva
 • Nové znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • ÚZ 2012 + zap.
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • Splnomocnenie
 • Splnomocnenie 1
 • Splnomocnenie 2
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Osvedčenie.zep
 • Osvedčenie o zápise.zep
 • Živnostenské oprávnenie.zep
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Dátum aktualizácie
06.01.2022