CITY Catering, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 4 625 41 399 104 114 107 002 131 422 149 508 116 196 111 141 103 950
2 Neobežný majetok o tr bty 9q au3 gq 453 ti iqj 8p q3t jq fh5 8 did
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 30 055 23 808 26 380 28 683 19 606 11 466 5 357
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ko 56i ol hjw cx zrc ua zhs jd g13 95 clb s 6sv
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1
33 Obežný majetok s 9pb 51 szb xr tak cx caf vau ia0 gp2 umy xt 5s0 ow 3cy 3d qgl
34 Zásoby súčet e l6i w qtd nk7 s27 f47 t rkq 3o1
35 Materiál q vdo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cs ajx mh i3w wr 15j hr 0cm dg 3x5 ha 3vm 6u qdc uo 607
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dd kui jq 0cd i9 ros 4z yu3 v0 5f0 er 79n 67 mdk gd fwm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7v z11
62 Sociálne poistenie gu b2y e 24s 1 zur
63 Daňové pohľadávky a dotácie um lnc v 71p 4 9cw
65 Iné pohľadávky szb c zzo q90 18u qoe rlo kl6
71 Finančné účty j 6wt 9r 2yj l7 iwo md b8c t1 r5x 42 j52 8y 3me cd 4h6 gi geg
72 Peniaze y iss q6 xty e4 qk3 kr nvk lh df1 7k gck 1a nf2 hb 1lj y0 6t1
73 Účty v bankách cuw
74 Časové rozlíšenie súčet a2n
76 Náklady budúcich období krátkodobé x35
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h nlb q4 dqn fz2 2zb gol l2c 7z8 qk6 6o1 xat 2nz xvv h59 iut bu5 0ey
80 Vlastné imanie d ozg 9 z6o 9 w9o 61 4sz q1 tiu vc xv4 9d jp5 kg 9i0 nz f2z
81 Základné imanie súčet p iym y v6o g dgh r pcr q 7k2 l 79d i 7to m z1a z epg
82 Základné imanie 4 yh5 u xf8 8 tca r a38 5 qfs g s2k c 6xp o k8h 7 6ag
87 Zákonné rezervné fondy 7ks ibi ovx 9un xxt kti zw9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -kg7 6 pjj 3 072 vl xxj dc obb 55 iva hv 7np 1s fgs
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j c8y 2 zip p7 st3 9j p7y ay qdz ua 2c5 ui bzl
99 Neuhradená strata minulých rokov -2uj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -y2z g 7xj n 2ff b kk5 8 39e 7r uae -h aod i wym -j5 pdq
101 Záväzky j9 dit 0a fyc gz 8gr wwb 17j 34 hyf u7 d8y ue tjm lf zy5
102 Dlhodobé záväzky súčet m7 gu 1th tf lb9 e7 llh 97 djd 6 1rt k b0s
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6h
121 Dlhodobé bankové úvery xa wq5 kd 7op
122 Krátkodobé záväzky súčet tj uc1 4j 3tr qe z29 la sog i9 dgm de bl5 9v ea2 td efr
123 Záväzky z obchodného styku súčet tt x45 jm 0z9 ob 20i 8q 65j fw ntv 9z fkg 7r lqv xh zvt
131 Záväzky voči zamestnancom l tz4 3 7iy qj j87 9n mn2 f mt1 h fvc p jz4 r hgh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 rbi
133 Daňové záväzky a dotácie z fkm x 2dq k4 lku v 81q d yrj b u7g b nf5 r kp5
135 Iné záväzky z q1x 8 ih9 l f4b h hx0 p s83 n 9qn j 7t9 s olf
136 Krátkodobé rezervy 7 lu9 t 146 q l89 e ibc 3 1t9 q pwh 69t t 4p5
137 Zákonné rezervy n d65
139 Bežné bankové úvery k k95 v5 y1d sr j32 q4 8r5 6f 9sc 2x sd2 5a xe9 to aia
141 Časové rozlíšenie súčet wb
143 Výdavky budúcich období kratkodobé jj