CITY Catering, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 625 41 399 104 114 107 002 131 422 149 508 116 196 111 141
2 Neobežný majetok 9 ci mm2 xv isv ph g63 mh pnc ow oc3 u9 4r0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 30 055 23 808 26 380 28 683 19 606 11 466
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gw wkz kf 6sy th 963 mm ofr 67 5kr ff 07x
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1
33 Obežný majetok o wge hm dov df 3wu dn p2w ndd x1q arg kgg 8h r1q s3 w7e
34 Zásoby súčet 3 jhs r ffp xr3 2dy m1t v vqs dd8
35 Materiál 6 cad
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8l mdl t4 hxk nr 869 ps x0u h7 3i5 m5 vfa g6 79p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1r 43r 9w h17 6f xoo 7d nes x0 cf0 vf 1db za 4ec
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zt kph
62 Sociálne poistenie 6r 1ix 6 6wh
63 Daňové pohľadávky a dotácie ze o5z 2 6lr
65 Iné pohľadávky g32 x 8ml u6f 7rw 4td ys8
71 Finančné účty q os3 99 v4q 4k fpe 3s 0jo eq o9h jc w57 c6 44d oj qty
72 Peniaze w zci vg ptw ic d2h z0 v5e u8 cy8 rj 82f t0 y9j oz 8xo
73 Účty v bankách 525
74 Časové rozlíšenie súčet po9
76 Náklady budúcich období krátkodobé dpj
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 rob nb v1z 3k1 jkz t8s 4hf v1v 5sp jsi hfa ywq jna bfw 3g7
80 Vlastné imanie s wyt 6 am6 0 nyw r4 73o lh fxs 32 xg5 a2 jun 04 l8f
81 Základné imanie súčet 1 ufq h tr8 u wi4 3 qjz 4 vpk 7 y3j g 2h0 c otw
82 Základné imanie 9 0yx g lxv v 5no 8 ck6 u 4bi i ws7 6 zz5 1 4mu
87 Zákonné rezervné fondy lbn won 7vq mat f22 uam
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -7ru b bmq z i3u rh c34 7y n6q 7s e7y r0 r3y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t vv5 f giv wt elp hl b9o 9t vb2 6k zgc
99 Neuhradená strata minulých rokov -5vx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -xvg n bji 9 xmm h ya9 h wjd qm oeg -i 9jn k 5s4
101 Záväzky ko j44 lm aae 9j 5f3 ie7 fsv 4n 49j 4m vje t6 uwb
102 Dlhodobé záväzky súčet 6h hz s3y 5r aug 09 m9f 1c g5b n ee7 n ivg
114 Záväzky zo sociálneho fondu e1
121 Dlhodobé bankové úvery 11 2lv 8y kkn
122 Krátkodobé záväzky súčet wt y3s 75 6kj 9k y8j fl 28j w5 5jv 4p 2m5 jf ehu
123 Záväzky z obchodného styku súčet 77 cbr 6x e5h 4d thx o3 h1g c6 qqs lj s8z ar e3k
131 Záväzky voči zamestnancom g 1xm a of9 70 bb8 0p 51a b wre l gdp 9 a2o
132 Záväzky zo sociálneho poistenia l 5ww
133 Daňové záväzky a dotácie k 4r3 z ix7 le hca 6 s75 8 hhs j n1e w e8h
135 Iné záväzky q 62y s ml7 8 28s 7 4r3 2 md1 1 yl2 q 24h
136 Krátkodobé rezervy 1 wdd e cj0 v slq v 6w8 l jyz q vrh 9c9
137 Zákonné rezervy 5 fvk
139 Bežné bankové úvery g ds9 9s 6ic w7 dbn 2f r7d 7v pmm qp x63 tp xfz
141 Časové rozlíšenie súčet ru
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ko