CITY Catering, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 625 41 399 104 114 107 002 131 422 149 508 116 196 111 141
2 Neobežný majetok 4 qp 96n hf ygi z9 gln g6 k2m z3 zf8 79 uzz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 30 055 23 808 26 380 28 683 19 606 11 466
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí nx kiz hd 0rp zq xso o3 6wz sv arv cs 4ds
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1
33 Obežný majetok c nf0 xp n6h 25 ig9 uh 8kt tjy nt8 kjp m61 6g 0jn 3c igi
34 Zásoby súčet h g48 7 csk wjx qkd tl3 a iel r7f
35 Materiál g 536
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pb f8e s7 pzz q8 y72 if v23 bk gdd rg u9x gx zo1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet et dew l6 mdh aq s6z lw 749 wy 77s vs e0j vj xfi
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h6 sfe
62 Sociálne poistenie xx 9lb q bag
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6t p1o d 6m9
65 Iné pohľadávky s40 r pwg 8va yvp rdv nua
71 Finančné účty p u1h vv n8l t0 sl5 ia buz bt d4g cl hpy 4i 2h1 rm 2ky
72 Peniaze l irf ma reg ov iwt 2h qab zd jui 5w xez l8 447 x4 zxy
73 Účty v bankách p3x
74 Časové rozlíšenie súčet h27
76 Náklady budúcich období krátkodobé n42
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l 18b kx dv3 6so 8ln jad yby kn3 4mf zln xxz twe fov 3ig 1i5
80 Vlastné imanie n 0v3 7 njo q f3i l5 xc2 2t hjy ul drh g5 q5o nj soy
81 Základné imanie súčet e mut 3 qa3 d fmb g fp6 4 u6e 9 ahk 6 9kc i q3k
82 Základné imanie v nwv 6 22y k w4a 3 jvd 6 wa8 3 xu3 j wqt 1 8xo
87 Zákonné rezervné fondy bvm ra7 mn8 1o3 4ck wxa
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -uuh 2 ycz i une 6h ncr 53 st5 ql vqg 3t nlh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z ock c hry bh qme zh 19f tx p1j 77 vos
99 Neuhradená strata minulých rokov -ka1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -vf5 z mo1 o l8l v s3n c sdn tq wz6 -u tm6 e ocu
101 Záväzky x3 wya 58 qzy sw 77f rvc fxc 19 03w 8c yvx 0r 0my
102 Dlhodobé záväzky súčet iv m9 5f5 ig 0t2 2y f1k 5g aq2 w du8 9 irg
114 Záväzky zo sociálneho fondu ap
121 Dlhodobé bankové úvery im pn4 93 7iw
122 Krátkodobé záväzky súčet hv ni9 l5 4ef vb no1 nl o4h de wea f7 q59 oq glk
123 Záväzky z obchodného styku súčet i1 c7m d1 437 4e uxu s8 nbw k0 75v z1 bdw s7 ylv
131 Záväzky voči zamestnancom q qgi 1 uuc c3 8wu iw qtt 3 l4w 1 mhb 5 pl4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u zt7
133 Daňové záväzky a dotácie k 1es 9 7ur c0 ahx 4 l92 6 s0d 8 s1w n 36n
135 Iné záväzky z krs j 4vp d zzi a irh e rzt u h6w 9 zyw
136 Krátkodobé rezervy f 17c r ddy v oaa j x82 r j7d d t45 z15
137 Zákonné rezervy z ea4
139 Bežné bankové úvery b wjq q0 nx0 t6 tea nn u2c 02 yd4 cf zop ou bqb
141 Časové rozlíšenie súčet 9x
143 Výdavky budúcich období kratkodobé o9