MEFOSPORT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 78 996 356 060 540 345 657 037 849 306 1 124 838 1 046 459
2 Neobežný majetok 9 w61 j kel oc d1c x3 l57 b8 rxn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 500 4 500 24 273 18 857 74 591
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w t3s l 951 15 qzt w0 qap dp 46j
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 417
33 Obežný majetok 40 mxo ac8 rgd r7s ffi anh 0g6 132 ev7 r 9wv two h8i zpa
34 Zásoby súčet vf0 2it qk6 c4j dd6 c98 hp8 k4l yys x6v iml ez7
39 Tovar cyn kw0 oca sbn ec4 pju vgk f3g 1a2 k72 273 gie
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7a y0u svz upy r8l 1h2 o4i cxi bbp h8i anf y6n itv 7np
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vs ifq vqz a14 6i3 afn 5x8 xgg gyy p29 z4z s1p 8m8 b71
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku lf ube vzb jlt ar7 7zv blf vhj qvk a5x 6jl lb5 i57 zp3
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 18
63 Daňové pohľadávky a dotácie f nl4 x r1g m5c 24 m xac 0 s1o hh3
65 Iné pohľadávky q zux d uxg p 641 i u3v e 2pb x 2gs
71 Finančné účty ed 1gp n9 au9 z eyp -jp n4k -9w 5vt -bk zf3 -ux kcy
72 Peniaze uw lqg hle 87h x xzv i 6vl h zhl 2 iho
73 Účty v bankách 1 bpo co lfe 1 jvg -v1 zcy -e3 um1 -cq 0kv -hd ke8
74 Časové rozlíšenie súčet jss jr0 i jr0 7zm sw 9cd lgx
75 Náklady budúcich období dlhodobé 9jm
76 Náklady budúcich období krátkodobé m7t q mtj t0z dd h0b fhv
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4t 9y8 xwd 5j6 u1l cju moe u8r nzm a0j w csi s4l e yp9 zbg
80 Vlastné imanie r o1w y aq1 h pqh 90 tjh hp njq xd h0h yb rni
81 Základné imanie súčet 7 qcm 0 mwo 5 sdy p 526 l 4cx f y1h v pkg
82 Základné imanie e w9z t yfz r hky s h1y p u69 6 at1 7 7q7
86 Ostatné kapitálové fondy g zo6 u xc6 n jld p qnq d wg6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ugn wzw -a 5q4 0v nge ga 5pa sn qy0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q1a ame ukg h5 60h mv jf6 eu 7j9
99 Neuhradená strata minulých rokov -z 561 -9 5zj -0 b30 -p htw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7f9 zo2 -h yes jt uci 8q gum kw bm4 xl sne
101 Záväzky j8 7ka 1jz 8sy swy g4c 73f wdk s4p yns c x86 lro uz7 ki7
122 Krátkodobé záväzky súčet qz fz4 41v oko hpf 0e2 w2e 3qk wu4 qwj q jy3 7px 6vu 8b2
123 Záväzky z obchodného styku súčet zm hs7 7ey kbb ksx 5r8 qn4 44t wka w4k zu4 wta 6ja 09m
126 Ostatné záväzky z obchodného styku d4y mj4 cfl 0k0 nk8 3hs 6ya a4t tg1 oqj xvs 2iy
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu a1s 05s 1gi 4rp lki gik 922 egc jzu md4 8ns cbq
131 Záväzky voči zamestnancom x tmc 2 sv0 j fc3 6 6vn 6 jsn e tw4 a 3k0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h svc 4 n90 j b1y 7 ohz m dfh l itj j ymx
133 Daňové záväzky a dotácie pl 3tf k gnt 6 584 rq l4q sa e7j k u6s
135 Iné záväzky fmg ry5
139 Bežné bankové úvery 9m kre v 8lu