MEFOSPORT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 78 996 356 060 535 845 657 037 849 306 1 124 838 1 046 459
2 Neobežný majetok 8 23m j7 hgo 74 roe 7o 1aa
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 500 24 273 18 857 74 591
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 4sv 8c 7yd 47 qzx uq epd
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 417
33 Obežný majetok jn 1yx 3w1 bvh 8o7 n9r ulm km2 ow6 0yb z qm3 myh wnx 7j9
34 Zásoby súčet vs8 8oe 650 1u7 382 rbf 69c x4u e8i 5xl eej uu2
39 Tovar 945 37b rxs riy j23 r8u bpg 8pk 4is ii5 du8 bqb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x1 ota kta st2 mce l0r 9z7 noz uyo c5b hj7 dnj 0h2 luw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet eu 5eu a7m xtz vte 5v7 ue5 z0s u3g lxg dk9 zuq 8qm 13b
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xz y5h gs7 az2 sij jgy 6qm zxl se0 rvi o7p fau 0zz vp0
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 18
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 8py f sdv njg zl c y4a d dl9 jdn
65 Iné pohľadávky 0 qgz 2 7oi 7 pr7 i 5y4 c c0w 8 ent
71 Finančné účty s0 66x cq cvf 2 b2e -0y zia -uy 8gg -8y lbv -51 2o6
72 Peniaze 9n cwx 5y7 tdf h nwk 8 ns5 2 55m i po0
73 Účty v bankách h ma5 oa p8k d lkl -gu oyh -hg v2g -zw z95 -ty qet
74 Časové rozlíšenie súčet 019 9k9 m yc9 g87 bc a2r 29w
75 Náklady budúcich období dlhodobé m5n 1so
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 r9l f1o zx j4f boy
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ye 8a3 wy9 r9m qws 610 xe2 m1m zzl h43 1 s9v l9g a k14 x52
80 Vlastné imanie f j2s x uhx 3 dtg 60 3ix xr j24 0i ina 7p as8
81 Základné imanie súčet o 5nu v jgq q 126 g uzy o ofz g j8i h qoi
82 Základné imanie 0 eab c oxb l o76 x pnz y 5c3 l rkr 3 5ar
86 Ostatné kapitálové fondy x 4ck f ihw 4 sxi 0 bia
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov hzr 57u -z t2p e1 251 ii jd4 jk 5cf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov jh8 x1h nlj zr 53r f0 9yb kc c66
99 Neuhradená strata minulých rokov -d ure -x qha -d ahn -z u4h
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 99u kus -v 3jc ie qaz v8 j4d qi og9 46 wqx
101 Záväzky 12 vv5 932 1sq kky 18v f2c hks 5kb c2x 5 1w7 upk vwi 3ps
122 Krátkodobé záväzky súčet cn yrf ndq pww u72 p6h u3t 9ci sy1 r5t i z1f z3v lz5 1wy
123 Záväzky z obchodného styku súčet qr 5j3 wi9 fm2 5u5 y95 i19 puf 9s4 fyc tj3 psl uaf mf4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ceh jcp 2cc m12 ury naq bn9 ujm 7w1 ydj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d2j jv6 gxy 0ic twn dpk ivs z85 gm9 xdg xcj 97h
131 Záväzky voči zamestnancom b 2s4 4 vq7 j 1ao x 1tb 9 oim y nul 2 e4k
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5 inq w xb9 g nn8 e 9fc t mlz 3 614 s pmj
133 Daňové záväzky a dotácie 3q 2u4 n elk d k1q s8 qha 8j orm q ua9
135 Iné záväzky zvp fzv
139 Bežné bankové úvery qg 5mu 1 vr7