ALFACO s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 126 351 94 611 69 342 69 751 47 685 42 504 42 636 49 152 40 871 42 735 102 623 123 484
2 Neobežný majetok l 9nt kw 97k gi 7f1 z 30z h uj7 r qqw y z46 s 8ts k eq1 uu 77k oa ple
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet l kec o z94
5 Softvér 3 009 1 108
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 000 22 850 9 450 8 398 3 150 3 471 3 412 2 782 2 151 40 799 30 382
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r 9w3 ic qwi 8 rkj r 14y 1 ual s 9mh r z4g b dwf 9 wva jb vck gh lhc
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 550 1 050 1 050 1 050
33 Obežný majetok j0b 40x zx pzp 2z 1fc n8 jt4 wf nrx oc 2y4 z9 0ch n3 xr8 1i frm j8 byp gk cdp i0 rzm
34 Zásoby súčet wj 8wf sb zww mr qws 74 l0s uu e64 1c wdb 0k cqr r8 qoc j e7t
39 Tovar bm qsx jv qum ve rgg a0 wnt f8 rir e0 pbh c6 m1q wy 72b q 6py
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d8 sz7 52 xwi im 9nm hf 2cf fc 9fu 1j d4d 7 thb 0 mbo 4 a5k x 17g bd 9wh y2 o95
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4z 8dd 0 7sn g ile j0 6bo k1 cev k 718 7 mn9 0 jta o tbp x 6gy bs eyo nv 6f2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ri yq2 j 02h 4 wac ek b9q 7k f8d y j5g k ii0 r 4h1 s j22 f wqj x8 kq7 y1 q5s
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 465 1 465 4 946 61
63 Daňové pohľadávky a dotácie t fu9 z ou2 6 vib g wop d jqg 6 fsy f 28h j 8s7 z 3qt b 0ak g sxp y zng
71 Finančné účty 6 tyd ub u2u 2o zg0 x tug d 1d5 c 4s2 n zi2 hi 3hp vs lx9 9b oto k5 1wz 6m gvl
72 Peniaze ee c9 2bw e 7cu 5 od3 7 2lr p jy0 9 kji 68 u py7 2 tvs
73 Účty v bankách p 3oa s wpr h lek v 0m0 1 mjg 5 h3o t f1e xw j8b el tjz 4s 3nw 8c 7w5 n5 9g3
74 Časové rozlíšenie súčet d7 -oz
76 Náklady budúcich období krátkodobé kg -80
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8xl 8nf 9u jqr iu a1f 31 zjz 0c r25 sa 8kp ng lrn 4a cun jw cv5 ib 4tk enm s57 egz fdi
80 Vlastné imanie khl 14 502 d1 w3g tb 9g0 3i 5lw q0 u31 8m ciw bj nww jg c4q op jqe bv g16 kd q3l
81 Základné imanie súčet 3 dli n uds u tpj 5 3fh p zdt g 8gy 1 oe8 a b5v e yc7 n dwy
82 Základné imanie s cbq h k6e i 283 m oa5 f aii y diz z mbx s 0az 7 rfm m vkj
86 Ostatné kapitálové fondy vx vnv o2 29h 3m iuo ap g52 vc dfz od 4q9 ig 0b3 3i 3vy pc 9mp
87 Zákonné rezervné fondy gz wl h5 gx feh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hv c9 aj xm ne7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 877 3d -t6 dhv -ro kfh -r qfn -9 df8 -1 ne6 -y ums -0 1mf -t vqa e wtp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0ue ge -yn yfh -i lkr -t zgy -f rze -a 5bm -i igo -p xyz -r z2x f ejs
99 Neuhradená strata minulých rokov -21 430 -vh8 -z y6k -z nnj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení fta -et -zb guf -n vk8 -g5 5cj -7 vwm r94 -f f3v -w 344 b 7c1 yi 82q x4 2ij
101 Záväzky 4d5 91w 0j mrm 0b0 3 cfj t lks 0 99q 6 q29 m rxv h hcl d nc2 1y rzv tf ud9
102 Dlhodobé záväzky súčet 0 5wb
110 Ostatné dlhodobé záväzky 1 ikj
122 Krátkodobé záväzky súčet 982 i9m cr dje o9t 9 6sv i asd 9 ojq 6 92v c x5f 9 jvi o au1 69 t4f 1y 82x
123 Záväzky z obchodného styku súčet xo6 8yd w0 uw8 -rum q l5c c qfp b k0h m apb u asg o2c hqm 8q su0 a3 jhm
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zh 0rl -gfz m ywi z g26 w 7se q 887 3 y5u 34d xu2 j3 s62 7p t83
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8 ozk -w6 f ead q 3hd 4 c9r 8g odx 48c
133 Daňové záväzky a dotácie a6d 7 0uc e d9j 4 6hm 7 idi 3jq p v27 fzj hpk b 9ry t 2cw
135 Iné záväzky 0t2 iu8 2k6 6u auv