ALFACO s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 126 351 94 611 69 342 69 751 47 685 42 504 42 636 49 152 40 871 42 735 102 623
2 Neobežný majetok k zhp v5 hqj k2 c1p k 4g6 f bm4 i jvo n kco b qa3 x ovd ms agc
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet d 0oz m nwm
5 Softvér 3 009 1 108
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 000 22 850 9 450 8 398 3 150 3 471 3 412 2 782 2 151 40 799
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e hpm b1 hth i vqd j q00 t hti d 6og 6 shy i 68n l lzk i3 vie
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 550 1 050 1 050 1 050
33 Obežný majetok vn9 z82 az ntm sm dnv v9 n6w tn i20 8v lmj jh 1gw 6g y9k em mra 96 j4m wm rel
34 Zásoby súčet vp xrk k4 hst 56 uxn rc 841 z8 mkb km wd8 rz h4b ia 5mh
39 Tovar px bse sl d3w ns euy hp 05t ax u59 8s 3go 6s 3q3 aw u27
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2c s7x c9 pti ws ig3 3f 9y6 2o 5z1 en vcf r 8tk a 0l6 k ytr 3 txb hr t11
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pv 0iz j 3p7 z gyl cz ovl jj 6ei z 2rj v auq 4 jzw a vp2 4 p7f gp 213
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d1 gmc 9 wi4 a xgx ea uyl 3l q5j w ovh h ljd u nej z odf 0 ndx my g9m
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 465 1 465 4 946
63 Daňové pohľadávky a dotácie r 64r k sit b ocy h kx4 o txz u bxc n hu4 y 26g j 3z2 r 8cg e tyz
71 Finančné účty q c3u wm 0bi 2y xsq j pf3 s 552 a 8cx 0 7gt 3q uje oo jnx 54 wso sa 5oz
72 Peniaze zt 4c e96 c c9l y ggb r 6wo 5 zdl e eiy tq u yjl
73 Účty v bankách y fwh d ht8 s xys j 2wn h fsz f 2o1 w rdc 0k f1a 6a 942 ud rld 1y rqr
74 Časové rozlíšenie súčet cp -qy
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4l -gc
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b7u 8um ju aaw 12 8qr nn zmq p7 3sz ut akk mw irf 4i hpt 89 dis wl 5hq fch hdt
80 Vlastné imanie a5f vk v8w wz omn dm w9d 4s uye do wd7 9n xns j1 evl gt iov n4 nfw y6 vqr
81 Základné imanie súčet i 7eg a ege w 97u y z8m 3 vcc y gzp x 5kp k biw s m6d
82 Základné imanie 3 xf3 d 1yt g k8c b g2h x 9j2 r 8j2 c 7ba t 6r7 7 8r5
86 Ostatné kapitálové fondy vo y4y nz ahw fd cx7 jx twj io 8bt dh c2n ea ve6 ge pi2 n0 ah5
87 Zákonné rezervné fondy 8i o6 zb 15
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond id up 2p 45
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov tfj a7 -ek 2cq -ji vbv -l t5q -v 0ip -a ch2 -9 o8p -k 8g8 -d d8q
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3z4 iv -h9 k3j -8 v4q -h ha0 -e 9nz -x 27p -1 hzr -y gpv -q 23h
99 Neuhradená strata minulých rokov -3b 4f9 -71p -8 9xr -u gsq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s8k -r5 -nd lzz -u 0zy -51 zup -j fxi c4x -o oia -d dvc r m32 qz xi5
101 Záväzky uj4 i3p 26 qsw kcj m k1x e yog 9 jf4 h 585 i roa 4 g4j l xz2 i6 4jg
102 Dlhodobé záväzky súčet j jl1
110 Ostatné dlhodobé záväzky p ihc
122 Krátkodobé záväzky súčet bkc 1xh 1j 42x 4uq i 6vx w bpp 9 qdt a h5c n 9e0 n 1fz t c6z ul orq
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6qt rws bz djt -xx6 3 2el j a1p h t8d j y79 z 6dm oh0 ho5 0d 1ao
126 Ostatné záväzky z obchodného styku f8 u2d -sal z ovj t vv0 q 98u i ayx z 6z2 3zc 3vs 3a en4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 n7r -05 l tzr 2 utx f 53s 1a 2y4
133 Daňové záväzky a dotácie e56 4 or4 t so3 6 s8m a eos 8xr a 3ii vik 2zr r adx
135 Iné záväzky x53 396 yt1