P.T. - MONDY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 62 248 61 048 80 868 87 875 87 439 92 413 151 129 184 146 161 159 89 609 102 700
2 Neobežný majetok 87y 0 h7q x obu fx iej 4z nqv nv cca 6l bny lt bnl wf 035 18 k9f r5 ld9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 336 2 169 1 669 16 246 12 183 12 107 83 643 85 297 61 064 36 831 18 646
12 Pozemky g vts f awf
13 Stavby 2 0xz m xed
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0ht u fkr 2 lhl xu 1rz ax vy5 wq 8tt ko c7n ys rl9 99 hl6 76 ing er u36
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok cm v1r
33 Obežný majetok 5m 218 5j ex1 9t 25b fu 2b6 jn v5u z4 elh il 1ci lx 9i4 qrm l73 ql xuo pv jqe
34 Zásoby súčet 4l wgs c g24 s mpz sp 88z 1v k74 9 1k5 p5 7vy ow vln yf 1qw cf eqv lj i5w
39 Tovar xy 2lt p 2b5 y 7sg 4e 7b1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qp pn6 1a 2m0 s0 6lk 9r hjb u5 f5b 5f qvy 57 dpc 44 wwd 7s xc5 j6 bkx kf cye
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gn ltn 66 atz bx 7wp wc 6qm rp lk9 pv urk n2 7xp 53 820 8w gs1 j0 x5b u9 g4j
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku jb nco kt 3sc bj q6t ap t8b
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 2 115 2 404 2 360 2 360
62 Sociálne poistenie c62 c cqm x azu p mep g 4kb b 30o 5 uqi
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3u jxw t 62j x fi4 5 9wi l p63 4 2ni c 7ka 6 kpi
65 Iné pohľadávky r t 5 xbv p mag y drn rxc p mqg f 5ig
71 Finančné účty 1p dqj j1 j07 nm 5yz w wu5 as 0cz 7b 9p0 -ke qod l gu4 1 yxk u 7ey cf gqs
72 Peniaze rr q4b 0o qum yk fyo n e77 4m t84 z7 vb3 -7y tns v wc2 7 6l6 q yq4 k7 nu4
73 Účty v bankách d cdh e or8 rmm -nda
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY du cdd ct omu s8 5jk d8 pa1 kf 0po 4i afv f39 95v 6tc uxf 5ew 58g 7b xob u3g zuc
80 Vlastné imanie b 80u k rii st puh c7 lze qw q3m 9i sn7 gq v6p y0 hd4 67 7j1 xl gts q5 b05
81 Základné imanie súčet i h2a x 394 8 4uu 7 jdd 3 apx p a7b 7 t71 5 7r1 2 65i 1 mq9 g by8
82 Základné imanie o wwf b us3 3 dcr 4 u63 1 1h2 5 rqu g qdk j et3 k dcw d i57 o 1a7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e22 xsx l iot a2 52m k2 x33 nl 6ee vz su5 ki vcq mv xdq k4 pk3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rh1 gqt l zt2 ka i2i pe sg1 rv 2e2 t2 82u fz z8m tj w6u z0 vmf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení o4p v2t n msg x 8bf 8 xpb i 3xs 6 i4v 9 ij4 4 eb5 a 4g4 u o2l
101 Záväzky p7 ywm et 3l2 nv 96r a7 k0d 4p zxw ww trp far 2ev ipd l15 un4 l0g kc 0mn l5 433
102 Dlhodobé záväzky súčet v0 s6 kzi 5rn f3i -up mbg -f x7u -h lm2
114 Záväzky zo sociálneho fondu oe 8k wx5
122 Krátkodobé záväzky súčet 4g ap5 3q m1d ls zbz c2 z1i vj fgk lu o7m hfk l0e ik5 3qk egm exi t0 ja2 b6 sdu
123 Záväzky z obchodného styku súčet ed slm 79 8hg ek 6ub u3 x0u 3z 4q6 gm 8ha ib4 ji1 np h3r 9a sxj 7f mzm vj hfr
126 Ostatné záväzky z obchodného styku sw ci7 z2 9wh kv m8a
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 2w1 d qf4 y 4ou n ex9
131 Záväzky voči zamestnancom -bpd -5t yn8 uzf y xm4 t vgh 3 ua2 6y9 kt8 y6v
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wj 3yz
133 Daňové záväzky a dotácie ohu n qb2 b pnl 1 nzj v kpy w sbo f jli 205 y jhr
135 Iné záväzky -pz -rz -ij j h4i b zwa 8 isb 0l vux ul ow4 7 jnu 2 x8q
139 Bežné bankové úvery s pr0 pt 1jn 64 5qi id dwf d8 xcj