Detes s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
21768/S
Dátum vzniku
07.03.2012
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • Opravy a montáž určených meradiel v rozsahu: meradlá a zostavy na meranie veličín rádioaktívnej premeny a dozimetrických veličín používané pre kontrolu dodržiavania limitov v oblasti radiačnej ochrany alebo radiačnej bezpečnosti pre dôkazové meranie v rámci radiačnej monitorovacej siete (od 25.8.2017)
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických vied (od 25.8.2017)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 25.8.2017)
 • Organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 25.8.2017)
 • Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu (od 25.8.2017)
 • opravy a montáž určených meradiel v rozsahu: stacionárne meradlá používané na vyhľadávanie skrytej rádioaktivity v osobnej a nákladnej preprave (od 13.4.2012)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 7.3.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 7.3.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 7.3.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 7.3.2012)
 • projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 7.3.2012)
 • projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky (od 7.3.2012)
 • montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení (od 7.3.2012)
 • inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie (od 7.3.2012)
 • údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 7.3.2012)
 • projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení (od 7.3.2012)
 • počítačové služby (od 7.3.2012)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 7.3.2012)
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 7.3.2012)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 7.3.2012)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 7.3.2012)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Zdenko Martinec
  Selčianska cesta 225/44
  97611 Selce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 07.03.2012
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.xls
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zivnostenske opravnenie.zep
 • Uplne znenie zakladatelskej listiny.zep
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
 • Zakladatelska listina.zep
 • ZIvnostensky list.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.xls
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • ÚZ 2012
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • úplné znenie zakl.listiny
 • osvedčenie o ži.oprávnení
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Dátum aktualizácie
11.06.2024