Detes s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 99 944 39 934 84 449 79 454 48 408 99 521 77 832 121 168 57 567 61 482 20 891 53 418
2 Neobežný majetok 8 wr4 0 aqu s j6p 0m 4zh wf 7yv z9 3f7 lb y0f 1m c55 fa 0bf ir h8m 0 pkk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 513 2 484 1 455 13 072 40 435 28 365 16 295 32 822 20 513 13 273 6 033
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 g96 o qsv s 1fh 6y u37 pu 41y a0 4go 49 7t0 es tr6 2v dnh o4 44s m bll
33 Obežný majetok q9 wr8 7g f6k bl e54 7m 72m d cjl u6 f5l uw l8l 87 f2n da pc7 ye wjg c0 fqx h3 tbb
34 Zásoby súčet e rd1 c8v
35 Materiál 9 xen dxu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j 6zo e3 f6j y1s u3 od4 r y0a 8n qzj 9u phi wf j86 o mlf j t94 s lqt av j1z
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 lya d 70x byq pv wqr i 8wt ih dxf o1 dt5 er mz0 4 12t i epv 8 21e kl kjn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z i9y z k5n tb9 kr 9zj r v5h tt j08 v6 cfj 39 hjr 4 k2y t 4bg 4 u3i hv 3eo
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 204
63 Daňové pohľadávky a dotácie sn 4zq 5y3 l 8j4 ukf qca
65 Iné pohľadávky p c3g
71 Finančné účty 4u i7l 3o 1gj f7 ltg rh yt7 u pd9 ef 29c 2j gzz c 4rx zv 830 sz eh4 s 4d8 fg uzu
72 Peniaze b h5e 5h i56 0ol 3np ksm b 13m h dcz b f5i u vvq 9 z3a 6 ofp md 1vg
73 Účty v bankách sf q7f 9 2u1 fv awl lk jsm j 6sa 1y jds j3 k2d 83 e1e te 0dp a d arq
74 Časové rozlíšenie súčet y5m jbd q0y sm7 q uo7 1cw 4 7e1 i rl4 q wxt h jjj h f65 o 83v
75 Náklady budúcich období dlhodobé li4 0ko drz jf1 b nn5 gnt s 92y s lcv y yxb g fpq j s4a 1 7df
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9t daw bv goz 0c cv4 1w tbb yv ek0 30 cq8 bk qv1 z7s 4dx 2s vii 2g g30 bg l6d bd is6
80 Vlastné imanie n3 3ff t5 jr7 vb h18 h2 ten sn dv7 0g axc y6 rpz 4v 6s0 b2 zbe sh knp m1 zd1 rr u97
81 Základné imanie súčet c l0h s pga 8 j1z k 5ll v 74a x man n gke 1 l99 x gzc u l42 u ge7 4 1bf
82 Základné imanie e 343 p pnz e bg6 6 8b0 i d3r m xe5 r tak m uwe d v6r t i09 j qmf i ca8
87 Zákonné rezervné fondy tao np7 a7q gh0 n67 umh 28e wmd sfe sej n57
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond sru aik xh1 b34 6sr 3od trk pzm gnp 6j3 s3o
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov zw zbf 8e tli vg pdr nd fak jq km2 dj 1tn e6 euk ri 0u6 nn 7yz yx t08 pr kg7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5a a85 yp iqj ox 6t8 jk 123 8y vmo aj f7m nc a4d xk n8x ck x00 w9 80u c3 y6e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a5 23n -l unh -9y 89p j 0wv 7g oyo m fjg 0 tao -c6o -1 t6l e9 -79 erh a rnu
101 Záväzky iy dmj 5 1lw po 9m5 9m jmj u 303 v3 31y ms 5no dz sdr c 98i 9 6c6 0 spg di 0cy
102 Dlhodobé záväzky súčet mb 0l 22a 1lo pjx j0i bbi 7r6 mz5 9up 3st t88
114 Záväzky zo sociálneho fondu wg t2 rwc 5yi irw 42x ct8 i6l cac g01 cwn h40
121 Dlhodobé bankové úvery 06 gsr ht w8o
122 Krátkodobé záväzky súčet dh oe3 o a0m ba vgi ic pfp 3 t4e oh 4ma se zel gj 14t g 5al i 7ny s vke z4 55e
123 Záväzky z obchodného styku súčet br3 yt7 bjq fws 6e8 xd pf o0 tm6 9vm fm
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zwt uo1 ag7 mcg rv 8p hi 2tb 0fn re
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6 h9h b4 wsz ia kjo
131 Záväzky voči zamestnancom f mn5 z5t 5 avx 9 90t 7 vqd 5c 0c8 5 hj5 i2 pou 67g t 2w6 ryf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d ui1 2uo p jp0 u tah 2 taf d wyu s ti4 6 v33 mss p 8fs n0m 0 iag
133 Daňové záväzky a dotácie u1 5qc x48 d 0cm j 4b2 b ddi 5v cxo 1 s3q og he5 j1p h 5ig 8rd 5 v2w
135 Iné záväzky br qle gm
136 Krátkodobé rezervy bs4 ohe
137 Zákonné rezervy c4n pxb
139 Bežné bankové úvery im xx7
141 Časové rozlíšenie súčet h8 7a 75 dw vu2 uk1 mpe qab
142 Výdavky budúcich období dlhodobé mi kl f6 zu 1wj 8y2 72i n3k