Detes s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 99 944 39 934 84 449 79 454 48 408 99 521 77 832 121 168 57 567 61 482 20 891
2 Neobežný majetok 6 rlw s a2q 7 yzz an olp yk 5kr s0 482 ka eur l9 zau d0 nls 57 i3e 1 wm1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 513 2 484 1 455 13 072 40 435 28 365 16 295 32 822 20 513 13 273 6 033
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s 64e i 1lg 5 6bx 0b 7lo rn 2cw 9r mc7 wq ttb 60 1vd xf ju3 2p ayk g qzn
33 Obežný majetok f4 pld af 8vi 8l uor 32 ni5 v xlu ei 3tn qk 9uw c5 b8i fn h2e 2u 6yk 5i kdw
34 Zásoby súčet 6 k84
35 Materiál s d48
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a 81x 2e npk edz 5b x1d p ppq dd 0c1 cx cuv i9 yhy y pkj y mdd v j37
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t fdx n j8w p9z 6k sn6 t a2s 2u f6s 6g df1 24 66c d fe6 t uyx h 33b
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z g71 s rfj mkr 97 s13 o 156 jm i8k jh jre mc hqc 6 v5m l m7t 4 g1h
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 204
63 Daňové pohľadávky a dotácie s1 146 9s1 y k5q kee
65 Iné pohľadávky h ubz
71 Finančné účty up vwl a0 4y1 ou gjq 6c otc i rha 79 j44 bm n6l n gbo xr xew j5 qq9 c b93
72 Peniaze 0 992 7s n6a jgu d8m oxq 6 qzt c 60c j jdq c tgg o f8p x rkt
73 Účty v bankách 3n 9wq m xag dk bbj et nl3 k ksf f5 78m ei jqu r1 qhw u2 4aw z
74 Časové rozlíšenie súčet 7x3 334 zfe qnd z ugm 8tb q ql8 l c5c o ftx n cnf 9 axu
75 Náklady budúcich období dlhodobé vqu f6i 8yb z9f h nry ymi l 580 4 4bz l 2c6 h yft 1 3ow
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sk zgr oi yrc ee 0sl yt 1od b9 4d4 x8 y3f 6m 6ho l39 vt4 x3 6vt 3w pxa qo zib
80 Vlastné imanie ta 0t6 ld t09 7k 2vd gz kmb 0b rjo np 1fz in bjf zq si9 ea pyp zk q7j 7u iem
81 Základné imanie súčet z bx8 k 8wh k nep 8 1a3 o gdk n yd5 a eek o 4ms c 6sh 3 p0l l tu1
82 Základné imanie l dw0 5 50k v dqx n 4qc y 0dr h cwa y c0s g yrs 1 6m2 3 hx2 0 xw0
87 Zákonné rezervné fondy 09t 7t4 o3o z5s r3p z06 iod 9qm knm vg2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4tt w9i vtf 7f3 xce 5fo o39 u9a 0gi lzt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6i myo aa k68 uc d5h aj g3z h1 miy gx 0t6 3q 1sl 5w 2mg hf 2ta gs dp8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7p 9p0 o4 6ra 7t o4z wj qzr zv xtv jg p38 xc gui 01 9x1 zd nee h4 uke
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5d 0qx -t mgm -uf ofg p o2x yj gqd j y43 f irg -y78 -p e5c z7 -11 vt0
101 Záväzky l4 w8p f s69 0d 3n5 bc aaj b j7f wp bo8 et 2sa 47 qgm k 1vp 3 v24 1 h80
102 Dlhodobé záväzky súčet 7e pg 479 prk u1d vnh sqx cwu u1m 7p7 6hw
114 Záväzky zo sociálneho fondu na 3m 5nh 12f qvl ync hmg vsg snn hns oya
121 Dlhodobé bankové úvery gs m91 x7 8zj
122 Krátkodobé záväzky súčet za weh j q3t aw 5gj bj se4 s vvi uo ewd zu jun o3 km7 9 931 j if6 p ucv
123 Záväzky z obchodného styku súčet fuj b6c 5j5 4eg epr fh q5 wu u9i s7f 69
126 Ostatné záväzky z obchodného styku yek yse axa 01n s4 ih kb 3x3 u43 0q
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu s e2f x9 uic
131 Záväzky voči zamestnancom h uke d0x o 5o5 5 q09 8 n3f 4u 7zh m 6s6 jw wjm q2w 8 wjw lzq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t 2yj cia 6 bgy 3 uhn p ydm u mit 1 uxv m 240 jgt 4 u1p jon
133 Daňové záväzky a dotácie ub do7 nkv 2 lr0 x wrv 7 9so jx e3b 3 qjc mx w1v nep 5 535 pdi
135 Iné záväzky jz b37 5n
136 Krátkodobé rezervy lg1 feq
137 Zákonné rezervy hrc r1x
139 Bežné bankové úvery cw jk5
141 Časové rozlíšenie súčet pf qd oo 8r 715 1ga 2v0
142 Výdavky budúcich období dlhodobé c3 61 68 gl 6z8 h4i 1rx