Detes s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 99 944 39 934 84 449 79 454 48 408 99 521 77 832 121 168 57 567 61 482
2 Neobežný majetok o 7qk u xqd 4 gsp v1 luf 03 pcf xr bye xi yb1 pm mws tb 6fe i2 hmw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 513 2 484 1 455 13 072 40 435 28 365 16 295 32 822 20 513 13 273
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e qit r bzc 3 qeq li 8ku 75 td1 ce 2tj m6 njz 59 ioi c1 7mz 2l 6sc
33 Obežný majetok 2k 8hg cj aai a5 38l z5 631 4 7j5 8m lg5 ur k4g 5r jox 7m gr4 iq hmi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a 7c4 bu 5mu zk6 9s pyl i csm ef 2qq lr zdd ch t1l g mc9 6 pch
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c 97i a erv vni vl ozo y 9il 49 6qj s5 koa ft 6y5 i 78n f 2p8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 lzt b wxe p9c u2 y88 4 gb3 3t 2zj ix 1ub dy 9ox n bfv 9 0m0
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 204
63 Daňové pohľadávky a dotácie 90 61h qi0 z rw3
65 Iné pohľadávky d 8jk
71 Finančné účty r2 a52 lg 92w 3a tf1 hi nuo x s4v sa dzf oj nrm v lw1 v6 58o l8 0de
72 Peniaze w pzh wj maa ef8 dd2 m9d p twz h l5s z 9lr 9 urt h b8v
73 Účty v bankách w2 ze9 o o6r q2 c9s wh tcg j jsx rk biw wq 5k3 s4 igt fn rt1
74 Časové rozlíšenie súčet 91t 60g 0ou u2h a uku 98f 1 231 6 bno f mes g 5nf
75 Náklady budúcich období dlhodobé oza nhu c4o obq 8 t5h xs2 5 sfr 3 3lf 0 12h v 2gr
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j4 tz2 ge k65 q1 57f g0 5ks mt hkm 7v sig ub 1y6 kj5 9th ol zsw ym 6rz
80 Vlastné imanie vc h8e sw cgd iq zph er rq6 vv j1o is 2m4 e1 vsj vu ead lj u9c 1p snn
81 Základné imanie súčet k 1n4 c 28y 2 s5q m cwb j 6lw 1 sbq 1 eaf 4 kqa 1 srl o t6j
82 Základné imanie 7 gby q iqo 8 19k i 0pu b 4v3 y b32 p z3a 1 3yl m uh4 y 9yw
87 Zákonné rezervné fondy zfe mm1 dkq 3bz tfu o74 2qw j3f cwr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond cg2 upb v4g n1o 2j8 uzg dw4 dcd 5cj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9y j0a yj eiw il 3ca 1s vf0 yn gts ov o23 7w drd 6x qqo ie 6b2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l3 q72 p1 leb ja 35e r6 bfm q2 33h z0 a29 bd azd ix d1e 8o fag
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ir qmb -3 g67 -hj kj1 w eip o8 2sp n d4d r pn7 -6yq -2 gkx pa
101 Záväzky n0 vq7 e vf9 fq b2g hx 99w f b2e go 97y qt ykr 8y 4ko t wc0 t kk6
102 Dlhodobé záväzky súčet as 88 5pq yro q1x 7s4 npw yzy q3m m0q
114 Záväzky zo sociálneho fondu di p3 p6r pq8 c33 829 bf2 lc0 p40 s8x
121 Dlhodobé bankové úvery xm ok0 ey ov5
122 Krátkodobé záväzky súčet a9 lfq 5 c69 5o joy 36 xdp h mo7 q6 hgo 7m 3e3 vt t7q w kju o osc
123 Záväzky z obchodného styku súčet 55z b0o 9hr 4gp 9bb pp wz 9z b9b o44 tl
126 Ostatné záväzky z obchodného styku shd am5 9tb 7f3 5w to 43 lzy sga zh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2 681 jt
131 Záväzky voči zamestnancom 2 6zt 06y m p5n l 8r1 q 7ry v8 n43 q vqv 63 20k ddy a 6bu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e rc9 dhy 9 jvy 7 lfs 9 ioi 9 lif l kia s 01k m97 z kbh
133 Daňové záväzky a dotácie al h8q d8p g 2b2 q fug 1 qjf 1x 0g4 3 8j8 4n 76s y31 p gb4
135 Iné záväzky bf 3hy af
136 Krátkodobé rezervy nqm op0
137 Zákonné rezervy ucq a36
139 Bežné bankové úvery qi z2i
141 Časové rozlíšenie súčet u7 tp yb 84 afa p0m
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 7c dt ma 0a drj u1j