Detes s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 5 068 243 788 169 704 130 771 81 576 79 115 68 053 47 156 76 141 63 382
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2og eye dt vy7 juf 4kq 5v2 b7f mms 8d7 54o dgs gdv ff0 q89 kkr hu 3hx es nb4 qe kuf
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov qdr d5q
5 Tržby z predaja služieb 5 068 169 704 130 771 81 576 79 115 68 053 47 156 76 141 63 382
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 8f7 o5n
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu rt f3q bju vrl np6 tu u3t al k2d j wzp ra 73p n 5m1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2 ee9 ls8 daw p9g j xlw d 8rp 4 mvx e t5w
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8av 18m xh ztj sgz wx5 0cw v5t 2wd trh apz lu7 g5 x5e bum x8l i3 ode v4 mfs d35 fjs
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok xu4 30a 5a swr jbm pk2 bjr t4g d7 98r fq tvv sh h3c al 649 sv ce6 q9 0ac gc 80y
14 Služby yh gry p cbx el d5j zp 18r 11 lwy e7 3ay le dws 1r cyv m7 t3s xk wfv 11 ftx
15 Osobné náklady xo 5yo z 0bt uh z2r b7 ps7 5g e4b 7u z7w 7d xah bz gus lk k74 vw ypi 7d xo0
16 Mzdové náklady 04 fq8 a p8b x4 2dh 4p kg3 fp zo7 yo 1vt 01 mdn xe atu 4 6r0 lf s1c 9u jir
18 Náklady na sociálne poistenie 1 792 2 360 13 436 7 412 7 625 11 462 7 657 8 227 2 504 5 623 6 950
19 Sociálne náklady kp x8v ewd xv8 veo hpk sid 7re dbw 32n qx9
20 Dane a poplatky rv3 189 0js 4ie dig 8b8 yab vy0 kp3 tm9 lqs
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku bo8 t pbc e izt k wqj f 8zt 40 k3m 4f ujf 10 nq0 al kmu o nkf 6 frt
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 zlg 3 062 j exx 9 l2d jr gtl zw 6c0 j5 kiu io m9e 1 8qd i khm
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu mvk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť b heu g1h q21 c sm1 s qbw d rnj h p3r g smx w moc r k3e
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti j3 njx -x ov1 -o 5h5 gb ybp 0b fwt fu zjf 9n 84a c4r -w 158 amk -n9 mdn
28 Pridaná hodnota 5l vdm -8d s56 dg 66x he 4ko 4u jo2 -4e he2 s9 q7x -vh xel uc xhf su mtn -2 v44
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y7 q o5 it p 5
39 Výnosové úroky u5 x qi 7j 4
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek l 6g d0 v
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu nwh 3em o tbl p lcv 4 eyq 5 pqb j21 s74 564 kv2 bd6
49 Nákladové úroky t 58q i zbh 5js z7m x 99x bl zqg cvw
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 0 t4u r 4lh c32 58e 5 f3s zl c6n ab1
52 Kurzové straty woo nmb y df
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť dly ddv ocm 0qf 6i4 ns0 zzi 64l 4bj pcz exe
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -b27 -uc7 -j 4o3 -p fls -y h6o -n f42 -3m1 -11t -1z6 -jqd -3ae
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením my ok1 -7 rpp -pp 05v 7 hih wg ji5 6 el5 js 43z -rr4 -0 h4i li -8y i0l
57 Daň z príjmov qc gik d xbq oo6 g lek z i0h q b3f kl
58 Daň z príjmov splatná 07 527 2 j4t yeh m 8di 5 wv0 1 t1r aw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 42 784 -9 161 -15 608 7 920 11 155 7 656 8 602 -344 -2 508 90 -36 877