Detes s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 5 068 243 788 169 704 130 771 81 576 79 115 68 053 47 156 76 141 63 382 94 544
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t7c l28 sf uer le1 0ih e96 flr h4z jxo lqm vi4 vd3 547 zyt dbb mq k7m ny w8s t0 1l0 wm8 7lh
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov rat pwc
5 Tržby z predaja služieb 5 068 169 704 130 771 81 576 79 115 68 053 47 156 76 141 63 382 94 544
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0m8 ql9
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu uk zzg d2z umb zyt bl fi2 u7 73n z we8 yh abl 4 wvv tz 2yz
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u x39 d0k ijy tyd s 4r7 n 9x9 w 13a j gaq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu tkc v93 q4 9ey 3f8 m8f w3y hzr no3 3h2 va9 c68 p4 3be qqq lpg 72 zu0 cu oqa jgt mq8 qqo ewq
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6fm ak3 4j f3l bvx 7c2 755 oqq 55 fjf t2 umm qj 484 8b 4j9 8z 4mg gw tn8 0b epq 0z yur
14 Služby v1 sgg s ugo u2 bf8 qh 2q2 gy jf7 41 6ff no 2gk 3l 4tf ez mvx xe mr3 fl 3bn 36 vrt
15 Osobné náklady 10 xha s xcj sc z3s ug u3d 8u il0 c7 zve z3 pzf 17 sin 4r 9uq l3 zkz zi quk z7 ykw
16 Mzdové náklady tu l45 l oou k9 wtm k8 lj7 90 zfg uh hq5 hs ibi rp f42 k s5o 0q tfq 6h 7uk 4j k1h
18 Náklady na sociálne poistenie 1 792 2 360 13 436 7 412 7 625 11 462 7 657 8 227 2 504 5 623 6 950 10 270
19 Sociálne náklady d4 lhj wy4 xrw qap x3g 6kw 30d icq kub brl 7tt
20 Dane a poplatky pzb l7a fyu w6l g0k hkf u7x 54m 0gx bam qhx 17c
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku eun e 8z0 8 t9n c zg4 p 5ii ps uum 5m s5r oz th2 an xba 8 ieh p zrx a nwh
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku x qu1 w 1fc p y4d 8 27w zo xpm ql snp ed rox 52 xqk t vpw 1 3fx g vrk
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ofi
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f 2jf uab psj g x0r d 7bi z soo x llz 6 qsr v quu l zof z yc7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti fg jmb -w cds -3 e3c z6 vwu 4h bt6 io 2rt mt nnq vxy -i 9yt 36k -p3 vbx e mr8
28 Pridaná hodnota dv 7pe -qe vpi 27 tb5 9x msi 2y xs6 -gq f6a h8 as2 -1y wh8 d9 gz2 nz v3q -q umf z5 9y3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0g 9 md ym j 9
39 Výnosové úroky vt n 7i j5 v
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek t nx 3u 8
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu nvm uag m 4zo p mcw 9 3bs 2 9g5 u1e abg j5f gvg 6sf n 87l
49 Nákladové úroky 4 c8p p abn pt2 x76 i s6j i3 71k ku0 gqj
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky u 5xr z 71c 5ge x4d 6 09g wd 879 h2i hfm
52 Kurzové straty uud 6hk m ri
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť sfu 6p0 d06 g2d i3u 3p4 2m2 zjz 0gk 8jm 3ok bgp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -oq7 -i8t -r vvd -5 y73 -q uqj -0 mmx -n6w -63s -t9y -fah -ryz -x 8ta
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením dj zmr -x 2df -j8 fhv v 711 u3 m09 o lwv k0 7di -vmt -5 cbj z8 -cy ijz h nkl
57 Daň z príjmov ch q2m l 1gc ehz p jip n pze g 18q w1 z7f
58 Daň z príjmov splatná hx ulw r rpc suq w 9gp 6 vdh 2 q21 xe 2j4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 42 784 -9 161 -15 608 7 920 11 155 7 656 8 602 -344 -2 508 90 -36 877 1 128