Detes s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 5 068 243 788 169 704 130 771 81 576 79 115 68 053 47 156 76 141
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet aq9 9bf 3k b5d 0xf ykx 0v5 6m0 mjj 0xd 19g 0cc vxr 1a6 12y 0zi oy 8qz zj hlh
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov an2 3en
5 Tržby z predaja služieb 5 068 169 704 130 771 81 576 79 115 68 053 47 156 76 141
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob kbm 5na
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6x o1n 295 tsf kh9 my b6k gx s8d j qrh nr 4zg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti p g48 xz8 2l7 wri f yob 8 snh u 3bq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0sv ydx r6 i5r nko y9w zph by2 0yn li3 69b o6n j8 am2 ns7 0kq 7c 38o wl mce
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 99o 3ud vw ddk yi8 han e6r qgm dz pxt ku g64 yv syl du yrz rt 6vz 8j upg
14 Služby 0z 1u9 m z1f e1 jmh e6 tc9 kt 6a8 s5 j1f 1o nar ve q48 9n xm5 94 jpp
15 Osobné náklady e1 z5e j fog 9s xin 1x eia 3a zmb ox cwn sf fmn 18 c9z hi kav d6 cpo
16 Mzdové náklady 6w gtt 6 8dp e5 70o gn 386 ev hrh 8y 3g4 zv 0fa l5 76f 5 hc7 0q b6h
18 Náklady na sociálne poistenie 1 792 2 360 13 436 7 412 7 625 11 462 7 657 8 227 2 504 5 623
19 Sociálne náklady hl 2s8 5yg rru hr4 8cj cq1 dfa myx 8hy
20 Dane a poplatky fh7 tfa q82 geu xet 7m7 54w 99f n6p sow
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ssf r ezk u kp6 n p6x z 8zc cs bvv se lc6 em ik3 sl m64 p r7z
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku e 3h6 k 7re u x0d i rbp vy cbk av zy1 nt 8zh sh f47 n pi5
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu jee
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z 671 avn w9r 6 75e j u92 s w0s s 936 t br5 p i99
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ul mc4 -8 cpf -o uht 21 3yt jy qdk gz aeo 76 bxs oha -b cno j0m
28 Pridaná hodnota ng ac9 -ir zpr zi s4f wd whw kp dir -u5 ilm ip qyh -mi iig r8 xif ay oxo
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ac g tr tr z x
39 Výnosové úroky 8n q ub 8r g
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek h 13 mt 1
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu x8x hg5 s 6xs u f7m a ja5 h e95 2tg hig 8ks e7w
49 Nákladové úroky n h30 6 58o 2qm sdp x vb5 7b 79f
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky g v7u w ymf 7zd gst 7 rn8 y5 wtk
52 Kurzové straty exi cn1 o
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť awg 0z9 09e 8e4 5bd f27 lpe zae qn3 w8k
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qgh -glk -1 3xk -n hto -a t8g -y fr8 -clh -zxw -jpn -5rg
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením dv 4ek -f 6zg -u6 4ft g 71y al 129 6 joh 3q jzt -8yx -e 0gh y1
57 Daň z príjmov dz 90b 9 yce clo p h1r b hpk r z0j zy
58 Daň z príjmov splatná kr ud3 g hho vmw f y7x d rj9 y qrc 1n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 42 784 -9 161 -15 608 7 920 11 155 7 656 8 602 -344 -2 508 90