FORZA STAV s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
108581/B
Dátum vzniku
15.03.2012
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 20.4.2012 do 22.2.2016)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 20.4.2012 do 22.2.2016)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 20.4.2012 do 22.2.2016)
 • cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie (od 20.4.2012 do 22.2.2016)
 • správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty (od 20.4.2012 do 22.2.2016)
 • murárstvo (od 20.4.2012 do 22.2.2016)
 • tesárstvo (od 20.4.2012 do 22.2.2016)
 • administratívne služby (od 15.3.2012 do 22.2.2016)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 15.3.2012 do 22.2.2016)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 15.3.2012 do 22.2.2016)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 15.3.2012 do 22.2.2016)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 15.3.2012 do 22.2.2016)
 • vedenie účtovníctva (od 15.3.2012 do 22.2.2016)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 15.3.2012 do 22.2.2016)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 15.3.2012 do 22.2.2016)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 15.3.2012 do 22.2.2016)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na základe zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 101/2016, NZ 3528/2016, NCRls 3640/2016 zo dňa 4.2.2016 sa obchodná spoločnosť FORZA STAV s.r.o., Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 46 578 145, zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 108581/B v y m a z u j e z obchodného registra.
Uložené listiny
 • Zápisnica Forza + plná moc.zep
 • Zápisnica Remka + plná moc.zep
 • rozhodnutie 2bau + plná moc.zep
 • Rozhodnutie Beltom + plná moc.zep
 • Rozhodnutie Bineria + plná moc.zep
 • Rozhodnutie Fakla + plná moc.zep
 • Rozhodnutie SG + plná moc.zep
 • Rozhodnutie Solid + plná moc.zep
 • Rozhodnutie dano + plná moc.zep
 • Notárska zápisnica DANO.zep
 • Zápisnica Eastern + výpis.zep
 • Zápisnica z MVZ
 • Podpisový vzor konateľa
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Zápisnica zo zasadn.VZ
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Dátum aktualizácie
08.07.2024