FORZA STAV s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 21 601 87 585 111 997
33 Obežný majetok 3x lnq l6 l0m z26 rw5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ii 1nc 1k xc8 nl tw7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g2 0qa zh 3or 9e k8j
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1q 1o9 o2 szk o6 yzg
63 Daňové pohľadávky a dotácie n it0 z xaq
65 Iné pohľadávky 9ar u xfz
71 Finančné účty 1 qrk 8 nq9 1u 0nd
72 Peniaze 27 h8q p t43
73 Účty v bankách u mwg dpo sg 4v4
74 Časové rozlíšenie súčet mla 2aq qjq
76 Náklady budúcich období krátkodobé yc0 tba fmn
PASÍVA 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sy efd xf u3h 1ei jdx
80 Vlastné imanie i r8q lr 0bu -i cse
81 Základné imanie súčet u b6l z 0h2 t qdz
82 Základné imanie 1 mxb 2 37w q xde
87 Zákonné rezervné fondy iw3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u05
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ju6 lz 9p2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 76 eks
99 Neuhradená strata minulých rokov -9ly
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -u8t dd 274 -33 13y
101 Záväzky fb pmo rv joq zs6 m5x
102 Dlhodobé záväzky súčet zk k54 5aj
114 Záväzky zo sociálneho fondu a8 62m 5cc
122 Krátkodobé záväzky súčet ve 8kh wh n2q dt6 8zj
123 Záväzky z obchodného styku súčet c iz2 4k 19i u5 v5i
126 Ostatné záväzky z obchodného styku j5 7d5 ow 88p
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e n64 gs pq0 s7 wp7
131 Záväzky voči zamestnancom g wmx e0 3us dl 358
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a dhz s nl5 r 1nc
133 Daňové záväzky a dotácie d adk bcx
135 Iné záväzky 69 gt
136 Krátkodobé rezervy b 6lh i yyh
137 Zákonné rezervy 2 38h e sxx