FORZA STAV s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 21 601 87 585 111 997
33 Obežný majetok 1p t4v c6 ct9 iu7 3v7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wy k3r kg cbv 6j 5wp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6u h99 5b wrz mz ugm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d2 k4n np 59t 85 zus
63 Daňové pohľadávky a dotácie a qtc s ugg
65 Iné pohľadávky 9ju t k71
71 Finančné účty i w97 a 9dz e2 ka5
72 Peniaze fv lq8 t a84
73 Účty v bankách v 92x fay xq zaj
74 Časové rozlíšenie súčet am6 a0w mks
76 Náklady budúcich období krátkodobé vkr 645 dfe
PASÍVA 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY eu mme wi 3pt r2l xbk
80 Vlastné imanie 7 jul 17 icp -h xsf
81 Základné imanie súčet y 74a e 6wb 6 6bl
82 Základné imanie 7 8ms n st3 d 6mq
87 Zákonné rezervné fondy 9hx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond dnt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ltd c4 4xm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov k5 znc
99 Neuhradená strata minulých rokov -itu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -fix aq lto -px 9nr
101 Záväzky 2z da4 c9 fz3 f1f 2ss
102 Dlhodobé záväzky súčet 2m w9m aki
114 Záväzky zo sociálneho fondu a1 1i0 hlz
122 Krátkodobé záväzky súčet aq 4dq pr 08k ccv jlj
123 Záväzky z obchodného styku súčet d 8fg dn bve np 2tb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku kr xi0 7t e4c
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu g mhx di vuf y8 wqr
131 Záväzky voči zamestnancom g giv cl ao9 in wk0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8 gbd j v63 o zxy
133 Daňové záväzky a dotácie r 6cp nma
135 Iné záväzky ot hl
136 Krátkodobé rezervy p f0h s cvi
137 Zákonné rezervy c nc5 5 pgo