FORZA STAV s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 21 601 87 585 111 997
33 Obežný majetok jl 5gp hs gro 3sz i93
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g3 bvs zt w8e 5r 8ue
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zd whu di j6t 48 w34
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2l f4h id 5gx rn cjf
63 Daňové pohľadávky a dotácie s pva f 6gb
65 Iné pohľadávky zkc e f5t
71 Finančné účty f phb f ugq vn u0j
72 Peniaze kg yk9 t vby
73 Účty v bankách d 032 g5w kb cxh
74 Časové rozlíšenie súčet 6s1 rrz sjj
76 Náklady budúcich období krátkodobé x7x vdc h16
PASÍVA 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ya dw3 3n rpq i3l oq9
80 Vlastné imanie 7 a4f 8r y2z -m j4a
81 Základné imanie súčet 1 pny u to8 k w3n
82 Základné imanie y c7z 6 k1w 3 79i
87 Zákonné rezervné fondy eyp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond psk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ybi x4 l1c
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 37 sx7
99 Neuhradená strata minulých rokov -225
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8jz ot zrq -lz 124
101 Záväzky il cx2 2m hqm dym 86n
102 Dlhodobé záväzky súčet xs no8 mk8
114 Záväzky zo sociálneho fondu 54 2ln lzz
122 Krátkodobé záväzky súčet 3s lmk za v2x 2bj 92j
123 Záväzky z obchodného styku súčet c ngf 8w s6r mz ake
126 Ostatné záväzky z obchodného styku lb lnr 95 njc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k wuy rd 4ea 69 l20
131 Záväzky voči zamestnancom o s7w m3 an9 gw r15
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0 ij0 t qvo t rmw
133 Daňové záväzky a dotácie y c6f ftw
135 Iné záväzky p0 fl
136 Krátkodobé rezervy 4 8bv f 299
137 Zákonné rezervy w tq1 2 ekz