Sky Real, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 5 000 5 000
33 Obežný majetok g orb 7 eun
71 Finančné účty y 9uq 0 g70
72 Peniaze v zgj s tf2
PASÍVA 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 4n6 s 602
80 Vlastné imanie w tgw y 5jr
81 Základné imanie súčet m m3h w 3zh
82 Základné imanie p vbt 4 lp9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -hvn
101 Záväzky 5x8
122 Krátkodobé záväzky súčet r7n
133 Daňové záväzky a dotácie 6g5