KM-Trade EU, s.r.o. v konkurze - Podrobnosti

Vložka číslo
157023/B
Dátum vzniku
13.04.2012
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • montáž mechanických častí solárnych zariadení (od 13.4.2012)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 13.4.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 13.4.2012)
 • informatívna kontrola kvality výrobkov a prebierky hotových výrobkov v strojárenskom priemysle (od 13.4.2012)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 13.4.2012)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 13.4.2012)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 13.4.2012)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 13.4.2012)
Spoločníci
Výška vkladov
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 6K/1/2022-93 zo dňa 21.04.2022 právoplatným dňa 02.06.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: KM-Trade EU, s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 599 312 a súd ustanovil do funkcie správcu: Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, značka správcu S 1534.
Uložené listiny
 • Rozhodnutie_jedineho_spolocnika_KM-Trade EU, s.r.o..asice
 • Spolocenska_zmluva_KM-Trade EU, s.r.o._1.asice
 • Podpisovy_ vzor_konatela_KM-Trade EU, s.r.o..asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • ÚZ 2012 + Zápisnica
 • splnomocnenie
 • zivnostenske opravnenie KM-Trade EU
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • Zakladateľská listina
 • podpisovy vzor konatela spolocnosti
Dátum aktualizácie
11.06.2024