KM-Trade EU, s.r.o. v konkurze - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 12 278 47 540 81 871 115 094 300 362 454 426 592 735 527 540 510 982
2 Neobežný majetok 3 dub j raf h elc 2 2x3 z 80u 7 yso k nwc w ws1 t o4g
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 482 2 273 2 064 1 855 1 646 1 437 1 228 1 019 1 019
12 Pozemky n t8q 8 nsi t j8p z uhh o ae6 q rqa e zxj o 9br
13 Stavby 4 nfu f ttd s ckl w 52r s gzt c 93s w fil y zfs j dbs
33 Obežný majetok z e9w 31 5a3 od 38w umf mor 7s3 z4t ztx 8r2 eqm b3j 1vu 6cw nhd z8v
34 Zásoby súčet 6x xe
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k axr gl 06l xa tv2 j5 6lq 8p hgw uuu z6j zhk hrz 38x 7zb md9 zlk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e 0di cp lzm 0b a9y cr ylq 0g v3v ji qox 1gr k1l 69 6aj t x9k
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a p3g
62 Sociálne poistenie v une b q2a a 5pa 1wo bp a8n
63 Daňové pohľadávky a dotácie o gxn k ohv m lfw 8k5 g6 kgn
65 Iné pohľadávky lfy oi3 c1 -ssn ol nsu ogy icz wf6 0kn
71 Finančné účty x 1ta 66 dsw 5v a33 pw r8v mu9 b3n nez nrp 8pp 7nw pcq agp 4ax kta
72 Peniaze 4 uha fc fsh dm v5e 37 2as wvz 5cq aaq w4m ue5 h3c 5tz 4df u53 32q
73 Účty v bankách 2lt
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ll d57 8o 3gy c0 qlf meq rfe wm1 h61 hmv sr4 bpm ep9 apy k2k d15 3r6
80 Vlastné imanie r kdg uw isi ev vp1 pn ki6 ur2 tn6 bt4 iw9 hhn 8hm t5j q1s 8jd ubu
81 Základné imanie súčet 0 8tl 6 ppn w lwl i 4fc i guv i p9t z unb 1 40y f 2qh
82 Základné imanie z smo h cmj 7 1mn s 2p4 0 m31 p v1y i j8x e s4p n gny
87 Zákonné rezervné fondy ts7 nio a2z c1v w5j ihf 9u7 oev
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov d fme 31 p2s yl edd bu yhr h8n t6w 167 vbp zl9 7al o83 648
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 epf za yfz se pj3 zp 97a a3p llh o76 olh 7mc 55p 6ms vt6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 tbm kh grq fb oj8 -1 8uh 3xw o01 r4d 9o9 tx 5ef ew fsu -2k ong
101 Záväzky m km2 xq 7el 27 e5n mw 3zo 09x 6bt li6 vc5 etq ovo 1eb gnh n6e 02k
102 Dlhodobé záväzky súčet rt 9l 84 8qe 711 fah 2qk 8l6 ra8
114 Záväzky zo sociálneho fondu yj
122 Krátkodobé záväzky súčet v 0br oi ceh tf j9k ek kxk mi q3c h4 f91 lc0 bgc en 9nz h3 r1k
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9 wjc xw iel 9f 40c zh a2o vb ou3 8t vws or1 v47 3 r66 i l5q
131 Záväzky voči zamestnancom hy4 be1 c y8p 9 676 4 hy0 h3 pwe c 8je 3 nmv egp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 81y
133 Daňové záväzky a dotácie l 7vi 2 frf z auu dje uq mg8 6w jox do glc b 53s 5m t9y
135 Iné záväzky r4s h94 v2m i0 889 pi 3l6
136 Krátkodobé rezervy as9 773 n0d p mbw c o68 h sc4 s 6ub j dqk h e94
137 Zákonné rezervy gsg
139 Bežné bankové úvery n wm0 m6 f9p us t1c 86 5yn 1c pma hm ei4 jv 97j